Neděle 1. října 2023, svátek má Igor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Insolvence a oddlužení (návrh na oddlužení) během korona pandemie

  7:00
Vyhlášení nouzového stavu v České republice přineslo řadu zákazů a omezení. Tato omezení se ale nevztahují na poskytování právních služeb, mimo jiné ani na možnost podání insolvenčního návrhu.

Insolvence a oddlužení (návrh na oddlužení) během korona pandemie foto: ČTK

Návrh na oddlužení je možné podávat i nadále, a to za stejných podmínek jako doposud. Dlužník ale musí prokázat, že se nachází v úpadku. V úpadku může dlužník být v případě, pokud má více věřitelů, u kterých má pohledávky více než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Aby bylo možné insolvenční návrh podat, je v prvé řadě potřeba posoudit konkrétní situaci dlužníka, a to na základě doložených podkladů.

Jaké dokumenty potřebujete?

V rámci novely insolvenčního zákona ze dne 1. 6. 2019 už dlužník nemusí k insolvenčnímu návrhu předkládat kompletní seznam všech svých závazků, které má vůči věřitelům. Musí ale prokázat, že se nachází v úpadku (má více věřitelů, pohledávky více než 30 dnů po splatnosti a neschopnost splácet). Povinnou přílohou je také seznam majetku, ve kterém je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek včetně pohledávek a přidat také seznam svých zaměstnanců.

Dále musí dlužník doložit přehled svých příjmů za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, důchodový výměr atd…) a současně sdělit očekávané příjmy v následujících 12 měsících. Očekávané příjmy je možné dokázat například předložením pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, smlouvy o důchodu a jiné.

Oddlužení podnikatelů

Současný stav může mít dopad na finanční situaci mnoha živnostníků. Insolvenční návrh může podat i podnikající fyzická osoba. Podle insolvenčního zákona (§ 389 odst. 2) dluh z podnikání nebrání v řešení dlužníkova úpadku formou oddlužení, a to v případě, že věřitel souhlasí. Věřitel musí vyslovit nesouhlas s řešením úpadku oddlužením a náležitě nesouhlas odůvodnit, a to nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky. Konečné rozhodnutí je ovšem na insolvenčním soudu, pokud tedy věřitel vysloví nesouhlas, neznamená to, že nemůže být úpadek řešen oddlužením. 

Náležitosti insolvenčního návrhu

Náležitosti pro podání insolvenčního návrhu u živnostníka jsou stejné jako u každé jiné nepodnikající fyzické osoby. Co se týká prokazování příjmů u živnostníků, je potřeba uvádět reálný čistý příjem. Pokud je v rámci daňového přiznání uplatňován paušál, pak takovéto daňové přiznání není pro účely insolvenčního řízení relevantní. Důležitý je skutečný čistý příjem živnostníka po odečtení reálných nákladů. 

Na koho se obrátit?

Potřebujete poradit ohledně vaší současné situace nebo zpracovat insolvenční návrh? V případě zájmu neváhejte kontaktovat odborníky z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Veškeré záležitosti ohledně vyřízení podání návrhu na oddlužení je možné vyřešit online prostřednictvím e-mailu (info@fabianpartners.cz), případně telefonicky. V rámci ochrany zdraví zaměstnanců i klientů nejsou momentálně možné osobní schůzky.

Insolvence a oddlužení (návrh na oddlužení) během korona pandemie

Pronájem bytu 3+1 70 m2
Pronájem bytu 3+1 70 m2

Lidická tř., České Budějovice - České Budějovice 7
17 000 Kč/měsíc