15. ledna 2019 7:00 Lidovky.cz > PR > PR sdělení komerční

Komplexní zabezpečení prostor - odposlechy a kamerové systémy

Komplexní zabezpečení prostor - odposlechy a kamerové systémy | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Komplexní zabezpečení prostor - odposlechy a kamerové systémy | foto: ČTK

Odposlouchávání firemních prostor je reálnější hrozba, než by se mohlo na první pohled zdát. Z části je to dáno poměrně vágní legislativou ČR, podle níž je pachatel odposlechu zřídkakdy přísněji potrestán.

Druhým aspektem je cenová dostupnost relativně kvalitních odposlechů, jejichž instalaci zvládne i naprostý laik.

Pokud do rovnice přidáme i laxní přístup vedení společnosti k zabezpečení klíčových prostor, stává z odposlechu zajímavá příležitost s vysokým výnosem při minimálním riziku. Ze statistik našich prohlídek vyplývá, že s business prostředím je spojeno celých 81 % ze všech odhalených odposlechů. Jak tedy zabezpečit firemní prostory proti instalaci štěnice?

Obrana prevencí – kamerový systém a klíčové hospodářství

Prvním krokem ke zlepšení zabezpečení důležitých firemních prostor je získání kontroly nad tím, kdo má do nich přístup. Instalací kamerového systému monitorujícího například konferenční místnost přispějete nejen k prevenci instalace odposlechu, ale také získáte možnost zpětně odhalit jeho původce v případě, že při prohlídce nějaký nalezneme.

Tento prvek zabezpečení považujeme za zcela elementární, neboť dnes existuje řada štěnic, které zvládne i naprostý laik nainstalovat během několika sekund. Stejně bleskově je pak dokáže samozřejmě také odstranit. Ve volně přístupných místnostech bez trvalého kamerového dohledu proto nikdy nemáte jistotu, že k takové instalaci nedošlo právě na dobu důležitého jednání.

Kamerový systém je pak vhodné kombinovat se správně nastaveným klíčovým hospodářstvím. Snížení počtu osob, které mají do místnosti přístup, úměrně snižuje riziko nasazení odposlechu. Navíc díky evidenci zapůjčení a navrácení klíčů jednoduše zmapujete časové úseky, kdy byl v kontrolované místnosti někdo přítomen. A tedy kdy je nutné věnovat pozornost záznamům z bezpečnostních kamer.

Prohlídka proti odposlechu (nejen) před důležitým jednáním

Základním prvkem ochrany proti odposlechu samozřejmě zůstává obranně-technická prohlídka (OTP). Vyhledávání odposlechů je žádoucí provést minimálně před každým strategickým jednáním, aby bylo možno zaručit důvěryhodnost prostředí pro všechny zúčastněné strany. Optimální model pak představují OTP prováděné periodicky.

Díky nim se často podaří odhalit připravovaný odposlech ještě dříve, než dojde k úniku skutečně hodnotných informací. U velkého množství druhů odposlechů jsme navíc schopni určit časové okno, kdy mohlo dojít k jejich nasazení. Pak je opět možné s využitím kamerového a evidenčního systému vytipovat osobu, která odposlech instalovala, a podniknout adekvátní kroky.

Na rozdíl od amatérských pokusů (například ze strany nespokojeného zaměstnance) může totiž být profesionální instalace odposlechu na objednávku jen stěží odhalitelná. Zhotovitelé odposlechu, ať už jde o různé „detektivní agentury“ či přímo zaměstnance objednatele, totiž běžně montáž odposlechu kamuflují různými údržbářskými či revizními pracemi, a to i napříč celou budovou.

Pro laika je pak bohužel nemožné zjistit, zda se například do stropních podhledů pokládala pouze nová kabeláž pro vzduchotechniku, nebo k ní přibyla i nějaká ta štěnice. Při pravidelně prováděných prohlídkách proti odposlechu jsme však schopni takovouto instalaci odposlechu odhalit dříve, než způsobí vaší společnosti škodu.

Rušičky – permanentní ochrana proti odposlechu

Při přijetí bezpečnostních opatření zmíněných v předchozích odstavcích se výčet způsobů, kterými je možno chráněné prostory odposlouchávat, značně zredukuje. Stále však zůstává riziko odposlechu některou z osob přítomných jednání. Zákaz pořízení záznamu jednání na mobilní telefon nebo diktafon je sice možné předem vzájemně odsouhlasit, stoprocentní jistotu však získáte pouze s využitím aktivní ochrany.

Výhodou námi dodávaného řešení je naprostá diskrétnost. Ultrazvukový šumový generátor, takzvaná „rušička odposlechů“, funguje na principu reprodukce vysokofrekvenčního šumu. Ten spolehlivě znehodnotí nahrávku pořízenou libovolným mikrofonem. Protože se však jedná o šum v neslyšitelném ultrazvukovém pásmu, nenarušuje generátor svým fungováním průběh jednání.

Odposlouchávací zařízení je navíc integrováno do velmi nenápadného obalu běžných stolních reproduktorů, případně talíře, který jednoduše připevníte pod stůl. Díky dálkovému ovládání je možné regulovat výkon zařízení podle aktuálních potřeb (zejména dle hlasitosti konverzace), aby byla zajištěna maximální účinnost ochrany bez nežádoucího rušení jednání.

Tolik tedy v kostce k zabezpečení firemních prostor. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky. Provedeme bezpečnostní audit vaší společnosti a navrhneme optimální řešení ochrany proti odposlechu na míru.

eo-security.cz