23. září 2019 7:00 Lidovky.cz > PR > PR sdělení komerční

Projekt SYPO: Bezplatná podpora pro pedagogy v různých fázích kariéry

Pilotáž škol se začínajícími učiteli | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Pilotáž škol se začínajícími učiteli | foto: Red Media s.r.o.

Projekt SYPO je určen hlavně aktivním pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a ZUŠ se zájmem o jejich obor a rozvoj v různých fázích kariéry. Do praxe zavádí osvědčené metodické kabinety, poskytuje školám pomoc při zavádění ICT, nabízí profesní podporu pro ředitele a vedení škol, věnuje se začínajícím učitelům.

Pro všechny učitele

Učitele může projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO) zaujmout například metodickými kabinety. Ty jsou místem setkávání učitelů stejné aprobace napříč školami. Díky sdílení zkušeností si učitelé mohou mezi svými kolegy rozšiřovat znalosti a profesní dovednosti a dále se profesně vzdělávat. „Prostřednictvím metodických kabinetů se mohou učitelé seznamovat s oborovými novinkami, získávat osvědčené materiály a tipy pro výuku,“ říká Mgr. Jiří Nekola, projektový manažer SYPO.

Metodické kabinety se dělí podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. Celkem jich bude realizováno dvanáct. V první fázi projektu, tedy v průběhu prvních dvou let, byly spuštěny tři – český jazyk a literatura, matematika a její aplikace, informatika a ICT. Učitelé českého jazyka, matematiky a informatiky se mohou již nyní na stránkách Národního institutu pro další vzdělávání hlásit na webináře, oblastní workshopy apod.

V rámci metodických kabinetů navíc vznikla síť krajských metodiků ICT, jejímž úkolem je podpora školních koordinátorů ICT, vedení škol a učitelů v oblasti zavádění digitálních technologií do výuky a řízení školy v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

Oblastni konference pro reditele skol Praha

Oblastní konference pro ředitele škol Praha

Pro ředitele

Vedení škol, tedy ředitelé a jejich zástupci, mohou v rámci projektu SYPO využít pro svou profesní podporu praktické workshopy. Díky nim si mohou zmapovat vybrané oblasti svého profesního rozvoje, např. oblast vedení pedagogického procesu či oblast vedení lidí, a následně si určit formu podpory podle svých individuálních požadavků. Představitelé vedení škol se mohou zúčastnit workshopů k aktuálním tématům. Nabídka je uveřejněna na www.nidv.cz.

Pro školy se začínajícími učiteli

Podporu nabízí projekt SYPO také školám, ve kterých působí začínající učitelé. Uvádění nových učitelů do škol má v České republice velmi rozdílnou kvalitu a neřídí se žádnými určenými pravidly či postupy. Fluktuace nových učitelů je velmi vysoká. Proto projekt SYPO pracuje s pojmy jako např. adaptační období nebo uvádějící učitel a věnuje se činnostem vedení školy při uvádění začínajících učitelů. V letošním školním roce nabízí školám se začínajícími učiteli kurzy určené nejen pro ně, ale také pro uvádějící učitele a vedení škol. „Kurzy byly vytvořeny řediteli a zástupci ředitelů, kteří mají s realizací adaptačního období bohaté zkušenosti,“ říká Mgr. Jiří Nekola a dodává: „Jsem si jistý, že budou pro účastníky přínosné, protože jsou velmi těsně propojené s praxí.“

Pilotáž škol se začínajícími učiteli

Pilotáž škol se začínajícími učiteli

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.