12. listopadu 2018 14:38 Lidovky.cz > PR > PR sdělení komerční

PVK nabízejí širokou paletu služeb

PVK nabízejí širokou paletu služeb | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy PVK nabízejí širokou paletu služeb | foto: PVK

Pražské vodovody a kanalizace to není jen dodávka pitné vody a čištění odpadních vod, ale také široká paleta služeb. Některé z nich jsou určené pouze pro odběratele, ostatní pro širokou veřejnost.

Asistujeme při úniku vody


Asistenční služba pro nouzové situace spojená s únikem vody za vodoměrem je určena pro smluvní zákazníky PVK. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody bude k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Tyto služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů za vodné, způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace.

Součástí služby není uzavírání a otvírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu, tel. 212 812 212.

PVK nabízejí širokou paletu služeb

Dálkový odečet vody


Jednoduchá a bezpečná forma kontroly nad svým vodoměrem. Zákazník má možnost sledovat spotřebu vody v reálném čase a v případě nějakých nesrovnalostí může ihned reagovat. Typickými uživateli tohoto systému jsou bytová družstva či velkoodběratelé. PVK dálkový odečet také nasazují v místech, kde jsou nebezpečné šachty, ve kterých hrozí neúnosné poškození zdraví zaměstnanců.

Odečet stavu měřidla se bezdrátově přenáší do tzv. koncentrátoru, odkud pak veškerá data směřují přes internet přímo ke konečnému uživateli. Odečet se provádí on-line a data jsou ukládána na server a ihned prezentována na webové adrese www.cem2.unimonitor.eu nebo v mobilní aplikaci Veolia CEM. Zavedení tohoto systému pomáhá také bytovým družstvům a SVJ při hledání skrytých úniků a neoprávněných manipulací s bytovými vodoměry.

Kontrola kvality vody


PVK mají svou akreditovanou laboratoř, a to od Českého institutu pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Laboratoř nabízí kontrolu kvality pitné, balené, surové, povrchové vody a vody ke koupání, dále kontrolu kvality odpadních vod a kalů.

Klienti si mohou nechat zkontrolovat kvalitu vodu v bazénech. Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu. Všechny pokyny zákazníci naleznou na webových stránkách www.pvk.cz v sekci služby/rozbory vody. Mikrobiologický a fyzikálně-chemický rozbor u soukromých bazénů přijde zákazníka na 500 korun vč. 21% DPH.

PVK nabízejí širokou paletu služeb

Laboratoře myslí i na majitele studní. Nabízejí jim zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun včetně DPH. Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

Služby za vodoměrem

Pokud jsou vaše vodovodní či kanalizační rozvody ve špatném stavu, plánujeme novou výstavbu nebo rekonstrukci tak se můžete bez obav obrátit na PVK. Vybudujeme či opravíme vodovodní přípojku, vodoměrnou sestavu, vnitřní rozvody vody, kanalizační přípojku a vnitřní rozvod kanalizace.

Kape vám vodovodní kohoutek? Máte ucpané odpady? I to za vás vyřešíme a navíc máme pro vás výhody. Pokud si opravu havárie na vnitřním vodovodu či kanalizace objednáte přes zákaznickou linku 601 274 274 nebo 840 111 112 pak získáte jednorázovou slevu 500 korun z celkové ceny zásahu. Při havárii máte možnost bezhotovostní platby.

Informace o všech službách najdete na www.pvk.cz

Najdete na Lidovky.cz