20. prosince 2012 15:10 Lidovky.cz > PR > PR sdělení věda

Sen o rychlém a spolehlivém mobilním připojení se mění ve skutečnost

Superrychlý internet | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Superrychlý internet | foto: Shutterstock

Poskytovatelé mobilních datových služeb doslova zasypávají veřejnost neutuchajícím proudem informací o navyšování rychlosti jejich datových sítí. Ohromují uživatele zprávami o velmi vysokých maximálních rychlostech, které poskytují nejnověji implementované technologie.

Z pohledu uživatelů mobilních sítí jsou však aktuální reálné možnosti přenosu dat velmi vzdálené reklamním sdělením operátorů. Příčin tohoto stavu je několik. V první řadě je to způsob prezentace rychlostí přenosových technologií mobilních sítí. Uváděné maximální rychlosti představují možnosti datového přenosu poskytovaného buňkou sítě všem obsluhovaným účastníkům. Ti však přenosovou kapacitu sdílejí.

Rychlost přenosu jednotlivým účastníkům navíc značně kolísá. To je důsledkem měnícího se počtu připojených účastníků, okamžitými požadavky na datové přenosy a kolísáním úrovně radiového signálu. Výsledná nestabilita datového spoje ztěžuje a někdy až znemožňuje provoz řady aplikací. Typickým případem je přenos videa v reálném čase, kde je vyžadována dostatečná přenosová kapacita a minimální zpoždění. Další problémovou aplikací je přenos velkých souborů, které je nutné sdílet v co nejkratším čase.

Dalším typickým rysem mobilních sítí druhé a třetí generace je asymetričnost rychlosti přenosu dat do/z mobilního zařízení (upload/download). Výrazně je preferováno stahování dat do mobilního zařízení, naopak rychlost odesílání bývá typicky několikanásobně nižší. To odpovídá potřebám běžných uživatelů chytrých telefonů, tabletů a přenosných počítačů.

Pro jiné aplikace, jako je například vysokorychlostní přenos videa z mobilního terminálu do sítě (Internet), je tato vlastnost naopak nežádoucí. Obdobně při realizaci videokonference ve vysokém rozlišení, kdy je vyžadována vysoká přenosová rychlost s minimálním zpožděním v obou směrech přenosu, je tento druh připojení nepoužitelný.

Uživatelé aplikací, které jsou náročné na přenos dat, netrpělivě očekávají z výše uvedených důvodů příchod mobilních sítí další generace (například sítě LTE). Se vzrůstající penetrací chytrých telefonů a rostoucími nároky na množství přenášených dat však vůbec není jisté, zda nakonec i tento krok bude dostatečný. Realizace potřebného pokrytí signálem sítí další generace není otázkou jednoho roku, ale spíše několik let.

Schéma inverzního paketového multiplexu

Schéma inverzního paketového multiplexu

Sen o rychlém a spolehlivém mobilním datovém spojení je však díky výzkumníkům z elektrotechnické fakulty ČVUT (Katedry telekomunikační techniky) a výzkumníkům a vývojářům ze společnosti CertiCon splnitelný již dnes. Vyvinuli totiž technologii, která účinně řeší úskalí současných mobilních sítí a může zlepšovat uživatelské parametry veškerých paketově orientovaných datových sítí, tedy i nově přicházejících mobilních sítí technologie LTE.

Vyvíjený systém je založen na principu inverzního paketového multiplexu, který v kombinaci s inteligentním řízením parametrů přenosových kanálů dokáže navýšit celkovou reálnou přenosovou rychlost. Pakety lze přenášet paralelně skrze dvě a více komunikačních rozhraní, klasickým příkladem jsou modemy GPRS/UMTS.

Speciální algoritmy se během přenosu starají o to, aby se systém automaticky vyrovnal s nestabilními přenosovými podmínkami, jako je výrazné kolísání přenosové rychlostí, zpoždění a jeho kolísání. Výsledkem je vytvoření stabilního, vysokorychlostního datového kanálu, který je plně transparentní pro procházející datový provoz využívající rodinu protokolů TCP/IP. Systém vykazuje nejvyšší efektivitu pokud je každý z modemů připojen k jinému operátorovi.

Nová technologie má vysoký aplikační potenciál a její vývoj je jedním z příkladů úspěšné spolupráce akademické a komerční sféry. Výzkumníci z Českého vysokého učení technického v Praze pracují na vývoji algoritmů pro sdružování kanálů, v průběhu řešení projektu vytvořili matematický model chování současných mobilních sítí a implementovali jej do simulační platformy. Její použití usnadňuje efektivní práci na vývoji a ověřování účinnosti vyvíjených přenosových algoritmů. Společnost CertiCon a.s. pracuje na vývoji specializovaného jednoúčelového hardware pro nasazení reálných aplikaci technologie v současné generaci mobilních sítí. Sen o rychlém a spolehlivém mobilním internetu se tedy brzo stane skutečností.

Rozvoj zmíněné technologie a zejména transfer do praxe je podpořen prostřednictvím projektu číslo TA02011015 Technologické agentury České republiky.

Najdete na Lidovky.cz