3. února 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha proti Deutchböhmen

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 3. února 1918  

Včera konala se protestní schůze proti plánu zříditi provincii Deutschböhme. Schůzi svolal státoprávní pokrokový klub do Národního domu na Královských Vinohradech. Schůze byla tak četně navštívena, že sál, galerie, ba i chodby, byly naplněny do posledního místečka. Dr. Stránský poslal pozdravný telegram, jehož obsah v pražských novinách jest konfiskován.

Hlavním řečníkem byl Sokol, jež poukázal za bouřlivého potlesku, po případě pokřiku nevole na snahy Němců o roztržení království českého, a projevil důvěru, že dobudeme přese všecky protesty a snahy Němců svého práva. Dále mluvil redaktor Sís a dr Baxa.

Nakonec byla přijata resoluce, jíž podáváme, pokud nepropadla konfiskaci: Tisíce shromážděných občanů a občanek ohrazují se proti požadavku českých Němců na utvoření samostatné provincie česko-německé a prohlašují s důrazem, že zřízení takové provincie není dějinami, ani právem, ani skutečnými potřebami odůvodněno. Němci v Čechách jsouce pouhým zlomkem národa, který má svůj vlastní útvar a státní provincie, nemohou se dovolávat práva sebeurčení národů, nýbrž pouze nároků na ochranu menšinovou, které jim nechceme odepřít. Vláda Seidlerova postavivší se proti české deklaraci ze 6. ledna 1918 a propustivši okázale proklamaci českých Němců dokázala, že se staví bezvýhradně za požadavky německými (kus konfiskován). To dnes vpravdě prohlašujeme a slibujeme, že českých menšin nevydáme a neopustíme.