28. října 2010 21:01 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Prezident Klaus ocenil 22 významných osobností

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 3Diskuse
Jaromír Jágr. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jaromír Jágr. | foto: ČTK

PRAHA Vážení občané, dámy a pánové, u příležitosti řádového dne 28. října 2010 se prezident republiky rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky.

Prezident republiky propůjčuje:

Řád Bílého lva vojenské skupiny
plukovníkovi Emilu Bočkovi
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Emil Boček patří mezi hrdiny leteckých bojů za druhé světové války. V roce 1939 ilegálně opustil území Protektorátu a vstoupil do československé zahraniční armády. V Británii prodělal letecký výcvik a jako stíhací pilot se účastnil bojů na západní frontě. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn. Po obnovení naší demokracie byl morálně a politicky rehabilitován a je stále veřejně činný, mimo jiné jako předseda Svazu letců RAF v Brně.

Řád Bílého lva vojenské skupiny
Plukovnici Marii Ljalkové-Lastovecké
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká vstoupila v roce 1942 jako dobrovolnice do vznikající československé jednotky v Sovětském svazu. Bojové činnosti se účastnila jako zdravotnice a jako jedna z prvních žen vůbec bojovala jako ostřelovač. V řadách československého armádního sboru prošla boji u Sokolova, účastnila se osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny, karpatsko dukelské operace a dalších bojů při osvobozování naší vlasti. Za své hrdinství obdržela vysoká československá a sovětská válečná vyznamenání. Letos oslaví devadesáté narozeniny.

Řád Bílého lva vojenské skupiny
plukovníkovi Janu Plovajkovi
za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Jan Plovajko odešel po okupaci Československa do Sovětského svazu, kde byl zatčen a tři roky strávil v gulagu za polárním kruhem. Poté se přihlásil do vznikající československé bojové jednotky v Buzuluku, s níž prošel bitvami na území SSSR přes Duklu až do Prahy. V boji byl několikrát raněn. Za protisovětské postoje byl v roce 1948 zatčen a propuštěn z armády. Svou angažovanost v politickém dění roku 1968 zaplatil další perzekucí ze strany tehdejšího režimu. Jako člen Vojenského sdružení rehabilitovaných, Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu je stále veřejně činný.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka
JUDr. Janu Haluzovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Dr. Jan Haluza byl vynikajícím sportovcem, československým reprezentantem v atletice a prvním trenérem Emila Zátopka. Jako významný funkcionář Československé strany lidové na Zlínsku byl po roce 1948 zatčen, obviněn z podvratné činnosti a hospodářské špionáže a odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Následně byl obviněn i ze členství ve skupině Dr. Milady Horákové, při výsleších krutě mučen a po odsouzení vězněn v Jáchymově. Po obnovení naší demokracie v roce 1989 se zasloužil o obnovení TJ Orel. Přes svůj vysoký věk 96 let je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Julii Hruškové
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Paní Julie Hrušková po únoru 1948 odešla ilegálně do Rakouska a odtud ve spolupráci s americkou zpravodajskou službou převáděla osoby ohrožené komunistickou perzekucí na Západ. Při jedné akci byla v sovětské zóně zatčena, a vydána do Československa. Při výsleších byla vystavena krutému mučení. V komunistických žalářích strávila 11 let. Dnes je stále aktivně činná v Konfederaci politických vězňů, kde se angažuje především v práci s mládeží.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Janu Janků
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Jan Janků celý život pracoval s mládeží v organizaci Junák. Za okupace se mu podařil z totálního nasazení v Německu útěk na Západ, kde vstoupil do řad československé zahraniční armády. Po únoru 1948 byl jako člen skautské odbojové skupiny "Světlana" zatčen, krutě vyslýchán pověstnými vyšetřovateli v Uherském Hradišti a odsouzen k trestu smrti, který mu byl poté změněn na 20 let těžkého žaláře. Po roce 1989 se stal aktivním členem Konfederace politických vězňů a je stále činný v Junáku.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Josefu Vlčkovi
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Josef Vlček za okupace tajně studoval teologii a poté působil jako tajemník Matice Cyrilometodějské. V době pronásledování církve po nástupu komunismu tajně vydával církevní literaturu a vytvořil ilegální síť pro její distribuci. V roce 1950 byl za tuto činnost zatčen a odsouzen na 21 let žaláře, který si odpykával v uranových dolech. Na amnestii byl propuštěn v roce 1960. V roce 1968 byl činný v Díle koncilové obnovy. Po roce 1989 se zasloužil o obnovení Matice Cyrilometodějské, v níž působil jako dlouholetý předseda a šéfredaktor týdeníku Světlo. Pod jeho vedením byly vydány stovky významných literárních děl. Letos se dožil devadesáti let.

Prezident republiky uděluje

Medaili za zásluhy
Prof. PhDr. Františku Danešovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství
Profesor František Daneš je vynikající jazykovědec bohemista, vůdčí nositel tradic pražské lingvistické školy, jehož vědecká práce, v níž obsáhl řadu oborů jazykovědy, si získala široké uznání a řadu ocenění. Po celý život pracoval v Ústavu pro jazyk českých AV ČR, po dvě období byl jeho ředitelem. Působil jako pedagog na Univerzitě Karlově v Praze i na řadě akademických pracovišť v zahraničí. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, popularizátorem vědy a věnuje se i jazykové osvětě.

Medaili za zásluhy
Páteru Františku Fráňovi
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Páter František Fráňa je český kněz a středoškolský učitel, který se soustavně věnuje výchově a formování mládeže. Vystudoval tajně teologii a v roce 1968 byl tajně vysvěcen na kněze. Kněžské povolání mohl legálně vykonávat až po pádu komunismu. Celý život pracoval s mládeží. Letními tábory Radost, které několik desetiletí organizoval a vedl, prošly tisíce mladých lidí. V roce 1989 se podílel na obnově Biskupského gymnázia v Brně, obnovil i Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, na němž dosud působí jako spirituál a učitel. V roce 1995 stál u zrodu Rádia Proglas, kde dodnes působí.

Medaili za zásluhy
Plukovníkovi Ing. Romanu Hlinovskému
za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů
Plukovník Ing. Roman Hlinovský je příslušníkem Hasičského záchranného sboru, náměstkem krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Libereckého kraje. V době povodní v srpnu 2010 v Libereckém kraji velel jako řídící důstojník kraje všem složkám integrovaného záchranného systému na území kraje. Od prvních hodin živelní pohromy organizoval záchranu občanů a majetku postižených povodní. Svou profesionalitou a osobním nasazením byl příkladem a morální oporou záchranářů v mimořádně náročných a vypjatých hodinách a dnech přírodní katastrofy. Svým osobním nasazením pomohl zachránit životy lidí i značné materiální hodnoty. Je vynikajícím reprezentantem všech obětavých a odvážných záchranářů v naší zemi.

Medaili za zásluhy
prof. Milanu Knížákovi
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Profesor Milan Knížák je významnou osobností českého uměleckého a veřejného života. Věnuje se nejen výtvarné tvorbě, ale také hudbě a literatuře. Od počátku své umělecké kariéry v šedesátých letech 20. století byl výrazným, originálním a nekonformním tvůrcem, jehož se minulý režim snažil - naštěstí neúspěšně - umlčovat. Po roce 1989 se stal rektorem a pedagogem Akademie výtvarných umění, kde vychoval řadu výrazných osobností současné výtvarné scény. Jako ředitel Národní galerie stabilizoval její chod a inicioval řadu pozoruhodných výstavních projektů. Je všestrannou osobností, nepřehlédnutelnou v oblasti uměleckého, společenského i politického života naší současnosti. Letos se dožil 70 let.

Medaili za zásluhy
Jaromíru Jágrovi
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Jaromír Jágr je hrající legendou českého a světového hokeje. Mezi jeho největší úspěchy v reprezentaci České republiky patří zlato z olympijských her v Naganu v roce 1998 a zisk zlata z mistrovství světa v letech 2005 a 2010. Mimořádné úspěchy slavil v kanadské Národní hokejové lize. Dvakrát se stal držitelem poháru pro jejího vítěze a je historicky nejlepším Evropanem, který kdy v této soutěži hrál. Mnohokrát byl vyhlášen nejlepším hokejistou u nás i v zámoří, v roce 2005 se stal českým Sportovcem roku. Je skutečnou osobností našeho sportu, která se těší vysoké popularitě a představuje pozitivní příklad pro mladou generaci.

Medaili za zásluhy
prof. Ing. Miroslavu Kutílkovi DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Miroslav Kutílek je významný český vědec, který se zabývá pedologií a půdní fyzikou a problematikou klimatických změn. Jeho práce v těchto oborech si získaly mezinárodní ohlas. Je členem mezinárodních vědeckých společností a přednášel na mnoha zahraničních universitách. V období totality publikoval pod pseudonymem beletrii v samizdatových edicích.

Medaili za zásluhy
Haně Maciuchové
za zásluhy o stát v oblasti umění
Hana Maciuchová je vynikající česká divadelní a filmová herečka. Její divadelní kariéra je spojena především s Vinohradským divadlem, na jehož scéně vytvořila řadu velkých rolí a kde stále působí. Velmi úspěšná je její filmová, televizní a rozhlasová tvorba, která jí přinesla velkou popularitu u diváků a posluchačů i řadu ocenění.

Medaili za zásluhy
Ing. Jiřímu Michalovi
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Ing Jiří Michal je vynikající český manažer a podnikatel. Po skončení studií celý život pracoval v podniku Léčiva v různých manažerských funkcích, od roku 1993 byl generálním ředitelem této významné společnosti. Ta se pod jménem Zentiva stala pod jeho vedením významnou evropskou farmaceutickou firmou se závody u nás i v zahraničí. Letos v červnu opustil post předsedy jejího představenstva, dále však působí jako viceprezident Svazu chemického průmyslu České republiky. Věnuje se i projektům na podporu práce a podnikání handicapovaných občanů. V tomto roce se dožil 60 let.

Medaili za zásluhy
Prof. RNDr. Jaroslavu Nešetřilovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Jaroslav Nešetřil je významný český matematik, profesor Matematickofyzikální fakulty UK v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti kombinatoriky, zabývá se rovněž algebrou a teoretickou informatikou. Byl dlouholetým vedoucím Katedry aplikované matematiky MF UK, v současnosti pracuje jako ředitel Institutu teoretické informatiky. Vědecky působil a přednášel na mnoha předních světových univerzitách a výzkumných pracovištích a je autorem rozsáhlého vědeckého díla, za něž se mu dostalo řady prestižních ocenění.

Medaili za zásluhy
prof. Karlu Raškovi, PhD.
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Karel Raška je odborníkem v oboru molekulární virologie, imunologie a imunopatologie. V roce 1968 emigroval do USA, kde působí a vědecky pracuje na předních výzkumných pracovištích ve svém oboru. Je členem mnoha vědeckých společností a držitelem řady významných ocenění. Nikdy nezapomněl na svou vlast - Českou republiku. Jako předseda celosvětové Společnosti pro vědy a umění má velkou zásluhu o udržování a rozvíjení vztahů českých krajanských komunit ve světě s naší zemí.

Medaili za zásluhy
prof. MUDr. Milanu Šamánkovi, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Milan Šamánek je vynikající osobnost dětské kardiologie a kardiochirurgie u nás. Od konce padesátých let se věnuje vrozeným srdečním vadám u dětí. Založil a dlouhá léta vedl Dětské kardiocentrum v nemocnici v pražském Motole. Na Fakultě dětského lékařství University Karlovy vychoval několik generací dětských lékařů. Ve svém oboru publikoval stovky vědeckých prací. Je členem našich i zahraničních odborných společností a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

Medaili za zásluhy
Karlu Šiktancovi
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Karel Šiktanc je významný český básník, novinář, scénárista a překladatel. Vedle rozsáhlého básnického díla se zabýval i tvorbou pro rozhlas a televizi, dětskou literaturou a překlady, především ruské poezie. Po roce 1968 byl tehdejším režimem pronásledován a umlčován, publikovat mohl pouze v samizdatu a v zahraničí. Po listopadu 1989 působil krátce ve funkci předsedy Obce spisovatelů. Jeho dílo získalo řadu významných uměleckých ocenění.

Medaili za zásluhy
Vladimíru Válkovi
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Vladimír Válek je český dirigent, instrumentalista a pedagog. Je dlouholetým šéfdirigentem Symfonického orchestru českého rozhlasu. Za svého působení přivedl toto hudební těleso na světovou úroveň. Během své dlouhé umělecké dráhy spolupracoval jako dirigent s mnoha vynikajícími hudebními tělesy u nás i v zahraničí, Vystupuje na významných koncertních pódiích a spolupracuje s předními nahrávacími studii v celém světě. Je držitelem mnoha prestižních uměleckých ocenění.

Medaili za zásluhy
Ing. Blance Wichterlové, DrSc.
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Ing. Blanka Wichterlová je vynikající vědecká pracovnice v oboru fyzikální chemie. Zabývá se strukturní chemií pevných látek, analýzou a vývojem katalyzátorů pro chemické procesy. Působí v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Publikovala řadu původních vědeckých prací ve svém oboru, je autorkou několika patentů a vysokoškolskou pedagožkou, která vychovala celou generaci úspěšných mladých vědeckých pracovníků. Za svou práci získala významná vědecká ocenění.

Medaili za zásluhy
PhDr. Evě Zaoralové
za zásluhy o stát v oblasti kultury
Dr. Eva Zaoralová je uznávaná česká filmová teoretička, publicistka a překladatelka, která se zasloužila o popularizaci českého filmu ve světě. Filmové publicistice a kritice se věnuje od 60. let. Pedagogicky působila na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění, kde přednášela filmovou historii. Zasedala v porotách mnoha významných zahraničních filmových festivalů. Od počátku devadesátých let působí jako programová ředitelka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Má velkou zásluhu na tom, že se tento festival znovu zařadil mezi prestižní evropské přehlídky filmového umění.

  • 3Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.