Úterý 28. března 2023, svátek má Soňa
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Diskuse k článku

Putnův homocentrismus aneb Obtěžující manifestace skrytého

Bude-li, nebo nebude literární vědec Martin C. Putna profesorem – je to skutečně to, oč tu běží?

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Foto

Procházka Martin

O DůSLEDCÍCH SPOLEČNÉHO RODU EUNUŠSTVÍ A HOMOSEXUALITY
Vážený pane Černoušku, 1) nemíním Vás oslovovat jinak, neboť nevidím jediný rozumný důvod, proč bych měl respektovat právě Vaši libertariánskou gramatiku. 2) Váš odpor vůči zahrnování členů rozsahů pojmů eunuch a homosexuál do jim nadřazené množiny jest důkazem Vaší nezměrné naivity vzhledem k možnostem a zejména nezbytným potřebám lidského myšlení, neboť podobného technicky užitečného ba nutného zahrnování rozsahů pojmů jinak velmi rozdílných druhů jsoucen do jim nadřazených rozsahů obecnějších pojmů se naprosto nutně dopouští každá myslící bytost, dokonce i Vy.§  Zahrnuje-li např. Vaše manželka či Váš partner do rozsahu téhož pojmu členy jako jsou např. desén jejích/jeho šatů, koňovití lichokopytníci a části vozovky označené jako přechody pro chodce, a to pro důvodnou podobnost vzhledu vyznačujícího se střídáním černých a bílých pruhů, nemůžete status tohoto rodu dost dobře popírat neomaleným vnucováním jiného kritéria, které vylučuje jejich spoluzahrnutí, neboť Vaše svévolné kritérium není pro jí/jím sledovanou intenci užitečné.  § Doporučuji Vám tedy znovu si můj text pomalu a klidně pročíst, abyste si uvědomil především, že kladu hypotetickou podmínku inspirativnosti  Lúkiánova textu pro Putnův případ "do té míry, do jaké tvoří eunuchové a homosexuálové společný rod osob" a pak by rozhodně nemělo ujít Vaší ctěné pozornosti uvedení společného definičního znaku všech členů rozsahu daného rodu: "fysiologicky absolutní či sexuální preferencí daná relativní neschopnost státi se rodiči" i  s dalšími implikacemi. Splňují-li ovšem oba druhy jsoucen jim společný definiční znak, pak byste neměl tak hloupě popírat, že z tohoto hlediska tvoří společný rod, jen proto, že podle nespočetných jiných kritérií, která ovšem nejsou pro tuto Lúkiánem inspirovanou úvahu relevantní, společný rod netvoří.   
0/0
4.6.2013 3:31
Foto

Procházka Martin

O PARADOXECH PONĚKUD ZVLČILÉ THEOLOGIE
Milý pane Černoušku, jak jsem Vám již psal výše, ukazuje se, že povaha věci vyžaduje, abyste mé texty četl pozorněji. § Troufám si tvrdit, že adekvátnost mého textu nestojí a nepadá s promptní dokazatedlností neporazitelnosti církve pro každého, tedy i pro Černouška.  Za postačující zde požaduji předpoklad, že neporazitelnost církve jest dostatečně dokázána Vlkovi, a to zahrnutím zprávy o Ježíšově příslibu o konečném vítězství církve do kategorie tzv. zjevených pravd víry.  V mém textu viz: "Paradoxnost Vlkova postoje spočívá v té okolnosti, že ačkoliv jest mu jako dobrému katolíku církev institucí nejpevněji jak jen možno zajištěnou, ve srovnání s universitní obcí, neboť apoštolu Petrovi bylo přislíbeno: "I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou ji." (Mt 16,18)"" § Motivaci Vašich dále následujících neopodstatněných, neboť předsudečných invektiv možná trochu rozumím, ale pro efektivní průběh diskuse by bylo zapotřebí, abych je nejprve za Vás lépe formuloval, což vzhledem k Vašemu předpokládanému růstu, z hlediska pedagogického, nepovažuji za vhodné. Nuže, tužte se. 
0/0
2.6.2013 20:00
Foto

Černoušek

fajn
Fajn, tak mi dokažte, čím má řk církev od Nazaretského "garantovanou neporazitelnost". Při příštím sčítání budete rádi, pokud s zásluhou Jižní Moravy dáte dohromady 3-4% příznivců. Po roce 1990 jste měli šanci dělat věci jinak, ale asi to neumíte nebo nechcete. A lidé v republice už přestávají být na vaše tmářství, restaurační rétoriku (sloup atp.), homofobní štvaní a restituční chamtivost zvědaví.
0/0
2.6.2013 10:54
Foto

Černoušek

poznámka
1. Jsem černoušek s malým č, ne pan Černoušek, je to můj nick, ne příjmení. 2. Matlat dohromady sexuální orientaci s uměle vykleštěnými osobami může jen mameluk. Sexuální orientace je vrozená. Ostatně i eunuch si samozřejmě svou sexuální orientaci zachovává. Tu má každý od narození danou, bez ohledu na pozdější případné umělé přerušení  vývoje tělesných pohlavních znaků. Především však je eunuch (ať heterosexuální nebo homosexuální) člověk vývojově poškozený (postižený), zatímco běžná takto nepostižená heterosexuální nebo homosexuální osoba je vývojově standardní bytostí. Ale to všechno je asi nad Vaše rozlišovací schopnosti.
0/0
2.6.2013 10:44
Foto

Procházka Martin

O DůSLEDCÍCH SPOLEČNÉHO RODU EUNUŠSTVÍ A HOMOSEXUALITY
Račte pochopit, že jsem jen nevinným médiem mezi již mnohokrát osvědčenými veleduchy a současníky. § Ale máte-li za to, že je sranda něco nevážného, blížíte se povážlivě ke stanovisku, považující např. vlastnost býti červeným za červenou.
0/0
30.5.2013 13:33
Foto

B60o11h44u43s90l37a45v 62R56u16d36o37l54f 8106508682865

A já si myslel, že si děláte ze Zemana srandu
Ale zdá se, že ty nesmysly berete vážně. No to je pecka.
0/0
29.5.2013 8:56
Foto

Procházka Martin

O PARADOXECH PONĚKUD ZVLČILÉ THEOLOGIE
Pane Ćernoušku, bohužel i tento Váš příspěvek trpí bolestí identifikovanou v replice na Váš příspěvek k mému textu O DůSLEDCÍCH SPOLEČNÉHO RODU EUNUŠSTVÍ A HOMOSEXUALITY (viz výše). Tedy: v dobře vedených diskusích se počítají body za výhradně dokázaná tvrzení. 
0/0
27.5.2013 11:39
Foto

Procházka Martin

O DůSLEDCÍCH SPOLEČNÉHO RODU EUNUŠSTVÍ A HOMOSEXUALITY
Bohužel, pane Černoušku, s Vaší připomínkou se zatím nedá dost dobře pracovat - uznat ji či s ní polemizovat, neboť čtenářstvu není zcela zřejmé, proč se domníváte, že autor předmětného textu nezná český ekvivalent řeckého výrazu eunuch. Z kontextu je snad zřejmé, že termín neužil ani ve významu "otrockého" překladu: tj. např. "strážce lože".  § Váš příspěvek trpí tou bolestí, že pokud již alespoň identifikujete partii textu, kterou míníte problematizovat, nejste dosti důsledný v naznačení popisu řetězu premis a dílčích závěrů, kterými jste dospěl k obecnému hodnocení onoho textu, např. že jest hloupý či jestliže usuzujete na odvážnost předpokladu o autorově myšlénkové poctivosti apod. § Chci tedy věřit, že nejste jen zbabělý mluvka, který se velmi snadno dopouští nedoložených invektiv a když jest vyzván, aby svá hodnocení prokázal, není toho schopen.
0/0
27.5.2013 11:33
Foto

Černoušek

hovorový výraz
To není hovorový výraz, ale dehonestační výraz. Hovorový výraz je gay nebo lesba. Ale Vám jde samozřejmě o to dehonestovat, takže ten výraz budete s gustem používat, že. Diktovat Vám nikdo nechce: alespoň každý, před kým ho použijete uvidí, že má tu čest s homofobem :D
0/0
26.5.2013 16:10
Foto

Černoušek

jediné místo
Je jen jediné místo, kam Vás záhodno s Vaším příspěvkem poslat.
0/0
26.5.2013 15:59
Foto

Černoušek

další osel
Doporučuji zjistit si, co znamená pojem eunuch (kleštěnec) a kulturní a společenské souvislosti tohoto historického fenoménu. Nejlépe v nějaké kvalitní encyklopedii starověkých reálií. Pak byste (pravda, za předpokladu myšlenkové poctivosti, tedy předpokladu velmi odvážného) svůj hloupý příspěvek spěchal smazat.
0/0
26.5.2013 15:57
Foto

Procházka Martin

O DůSLEDCÍCH SPOLEČNÉHO RODU EUNUŠSTVÍ A HOMOSEXUALITY
 aneb INSPIRATIVNOST LÚKIÁNOVY RELACEPozoruhodným vodítkem k rozhodnutí o nejen Putnově způsobilosti k profesuře, nýbrž k jeho pedagogické činnosti vůbec může být již zpráva Lúkiána ze Samosaty nasvědčující archetypálnímu charakteru nastolené otázky. § Lúkiános nás zpravuje, že v důsledku snah o upevnění upadající autority škol řecko-římské filosofické tradice zřídil římský císař státem placené profesorské stolice k výuce relevantních myšlenkových směrů a vyhlásil výběrová řízení k jejich obsazení. Právě v průběhu řízení k obsazení místa učitele Aristotelismu byl jeden kandidát obviněn druhým z neschopnosti zastávat učitelský úřad v důsledku jeho eunušství. Nezpůsobilost k učitelství zde byla zdůvodněna privací - absencí dokonalosti přiměřené nositeli jakožto člověku - fysiologickou neschopností býti otcem a v důsledku toho i psychickou neschopností plnit přirozenou výchovnou funkci otce vůči dětem, a to nerozlišeně, ať již svým či svěřeným. § Pro Putnův případ jest tento příklad inspirativní do té míry, do jaké tvoří eunuchové a homosexuálové společný rod osob, jejichž fysiologicky absolutní či sexuální preferencí daná relativní neschopnost státi se rodiči - otci - předznamenává i jejich psychické disposice býti plnohodnotnými vychovateli mládeže.
0/0
25.5.2013 21:02
Foto

Procházka Martin

O PARADOXECH PONĚKUD ZVLČILÉ THEOLOGIE
 aneb NAKOLIK MůŽE BÝT VLKOVA PODPORA PUTNY MOTIVOVÁNA PŘÁNÍM VŠEHO DOBRÉHO OBCI AKADEMICKÉJak jsem již poznamenal jinde (Viz: O DůSLEDCÍCH SPOLEČNÉHO RODU EUNUŠSTVÍ A HOMOSEXUALITY aneb INSPIRATIVNOST LÚKIÁNOVY RELACE "), pozoruhodným vodítkem k zaujetí dobře katolického postoje k otázce Putnovy profesury může být Lúkiánova relace o sporu kandidátů na profesorský stolec, neboť peripatetická argumentace zpochybňující nárok eunušského kandidáta anticipuje theologickou bázi zdůvodnění nadčasové praxe církve při udílení svěcení a uvádění do úřadů. Na závadu způsobilosti ke kněžství a uplatnění v církevní správě jest tak např. homosexualita. Tedy, ačkoliv jest homosexualita pouze relativní překážkou jinak fysiologicky možného otcovství, oproti absolutní překážce eunušství v Lúkiánově prastaré anekdotě, i tak jest považována za predispozici zpochybňující schopnost k zaujetí žádoucího pastýřského -  otcovského - postoje ke svěřeným duším. Paradoxnost Vlkova postoje spočívá v té okolnosti, že ačkoliv jest mu jako dobrému katolíku církev institucí nejpevněji jak jen možno zajištěnou, ve srovnání s universitní obcí, neboť apoštolu Petrovi bylo přislíbeno: "I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou ji." (Mt 16,18), přesto i nad takto bezpečně garantovanou stabilitu církve naprosto nepodceňuje opatrný postoj k uplatnění homosexuálů i v méně významných posicích církevních institucí, kdežto pro personální politiku v mnohem vratší instituci, jakou jest akademická obec, neboť akademie nemá od Krista garantovánu neporazitelnost, doporučuje vzhledem k uplatnění homosexuálů na velevýznamných profesorských stolcích velmi podezřele benevolenci. § Aby bylo čtenářstvu jasno, tímto textem naprosto není zpochybňováno právo kterékoliv instituce na opatrnost vůči uplatnění homosexuálů aj. v některých sociálních rolích v její organisační struktuře.  Zde jest pouze tématizován paradox, že představitel instituce v tomto ohledu přeopatrné, ačkoliv jest její neporazitelnost a stabilita garantována  jí respektovaným Prozřetelným Božím vedením, docela lehkomyslně nejen připouští, nýbrž podezřele vehementně prosazuje uplatnění  poněkud agresivního representanta minority, jejíž uplatnitelnost v neporazitelné církvi sám zásadně zpochybňuje, do významných hierarchických posic neboze vratké obce akademické, jejíž věčná stabilita není zajištěna Boží garancí..
0/0
25.5.2013 21:01
Foto

Janh

Vzor
Pane Schneidere, s tím se nedá i přes naší výměnu názorů než souhlasit. Například, pro mne je ze současných profesorů vzorem a morální autoritou pan Jan Sokol. Nicméně, bylo by naivní čekat, že úplně každý profesor bude disponovat stejnými kvalitami.
0/0
25.5.2013 16:39
Foto

Miriam

dobrovolné :)  pardon. Nevím,
dobrovolné :)  pardon. Nevím, jak mě to "dopr" svedlo… Jo a rozdílů bych našla víc, ale běžím na vlak. 
0/0
25.5.2013 7:45
Foto

Miriam

Ano, jenom u PP je to
Ano, jenom u PP je to doprovolné a opravdové.  Nemá cenu popisovat, musí se zažít. Tak na příštím na shledanou. Kritici (slušní) a vtipní ironici jsou též vítání. Pěkný den i Vám.
0/0
25.5.2013 7:28
Foto

Pěkný den
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1962/5/2/1.png
0/0
25.5.2013 4:21
Foto

diskutujete mimoběžně.
Vy se u příležitosti komentované příhody s MCP  a hradním hulvátem vyjadřujete o homosexuálech v obligátní zjednodušené vulgarizující dikci  kde se zdůrazňuje ta "zadnice", já si dovolil připomenout, že vztah (i hetero) může být založen nejen na ní.To pro Vás v souvislosti s Gay P.neplatí, neb to přece byla sexuální manifestace,  Putna "obnažuje pindíka"  a to  Vás obtěžuje. Já GayP nemusím jako hromadu jiných věcí, do města jsem nešel, tudíž mne nic  neobtěžovalo. Vás ano , sdělujete to národu. Připomínáte mi souseda který si na rodinu odnaproti (chodili doma občas nazí)  bral dalekohled a pak  si na ně stěžoval na SRPŠ  a uličním výboru.Paní Miriam (níže) GayPar. asi zažila osobně a hodnotí ji  jako oslavu volnosti.  Nejspíš i ona obnažovala  svého pindíka ještě k tomu je možná učitelka, nedej Bože i profesorka. Hrozné, hrozné!  Pane Schneidere, co s tím? Argumentace mimoběžná.a) Zeman se rok předtím účastnil GayP, vyjádřil se bodře  uznale. b) M.C.Putna na adresu (nyní hradního) hulváta napsal pár trefných článků které M.Zemanovi nemohly být jedno.   c) M.Zemen jak známo je mstivý, ejhle, jen a pouze Putna mu jako  profesor vadil.  d) Kdo chlastá a má léta, se o některé věci již moc nestará.  "Veřejně obnažené pindíky" exhibicionistů kteří si považte, každý rok, klidně projdou centrem města, jsou spíš problémem autora článku než rusofilního Ovaru. 
0/0
25.5.2013 3:41
Foto

Miriam

V rychlosti a s "roukou na
V rychlosti a s "roukou na srdci", na co se ptáte: "nelíbením se" neubližujete, pokusy o urážky a zesměšňování (některé Vaše formulace) už pro mě nejsou tak nevinné, postihy zhora za bránění se těm urážkám (např. tedy za onen transparent) už vůbec ne.  Prague Pride jste myslím nezažil (nebo ano?), já ho vidím úplně jinak, nic obscénního na něm nevnímám, ale neberu Vám Váš pohled. Kdybyste se účastnil, možná byste byl překvapený (v médiích je obraz festivalu zkreslený). Průvod je pro mě prostě nezáludně radostný a navíc je to jen jedna složka Prague Pride (mimo přednášky, debaty, diskuze, modlitby, setkávání…). S tím křičením mi to přijde naprosto nepravděpodobné, nevím.  PP naopak heterosexuály zve ke společným diskuzím, družení se  a oslavám (a u mnohých nacházejí odezvu). Vidíte to nějak bojovně, přitom celkový duch festivalu je spíš reflexivní (naposledy hodně díky p. Putnovi), i v hrdosti pokorný (ano) a velmi vstřícný.  Nevím, jestli mluvíte vážně nebo máte nějaký úmysl, nemám teď chuť a čas na žádné hry, tak odpovídám úplně prostě, nehledaně a opravdově.  Za případné své nepochopení se tedy omlouvám. Zdravím Vás.
0/0
24.5.2013 15:24
Foto

Podle Vás je správné to,
jak smýšlíte Vy. Vy jste tolerantní a spravedlivá, citově vstřícná. Ruku na srdce: my ubližujeme homosexuálům, když se nám nelíbí sexuální cirkus v ulicích? Věřte tomu, že většině heterosexuálů by se nelíbilo ani to, kdyby do ulic vyšla skupina heterosexuálů bojujících za svá práva způsobem, jakým to provozují homosexuálové. A nejvíc by křičeli homosexuálové, že je to snaha vysmát se homosexuálům a ponížit, jelikož je to určitě namířeno proti nim.Takže z logiky věci: kdo potřebuje více psychoterapeuta?
0/0
24.5.2013 7:40
Foto

Betulaza

Vypadá to,
 že s Vámi se užije dost legrace.
0/0
23.5.2013 23:54
Foto

Miriam

Vadí, ale nejsem
Vadí, ale nejsem psychoterapeut pisatele. Nemyslím, že bych dokázala nějak jej ovlivnit. Jsou to jeho věty, jeho svět, jeho odpovědnost.
0/0
23.5.2013 22:12
Foto

Takže homosexuální havlista je lepší?
Svojí homosexualitu dává na odiv mistr Putna, asi proto, aby se o ní mluvilo. Tak o ní mluvím. A že je to havlista, je také známá věc, jelikož nějakým záhadným způsobem opakovaně okupuje prostor naší vaší veřejněprávní televize. Hovorový výraz pro homosexualitu je "teplý". Chcete mi diktovat, jak mám mluvit a psát?
0/0
23.5.2013 18:12
Foto

K29a13r86e24l 42V72y34š71a69t47a

Není zač,
rádo se stalo.
0/0
23.5.2013 12:13
Foto

"teplý havloid"?
To Vám Miriam nevadí?pro osvěžení paměti- 10 minut poté, co známy výsledky voleb měl Zeman tiskovku, jakmile uviděl novináře (to se na tiskovce stává) vydal svůj prvý "prezidentský" zvuk -  hlasem nejistým je en bloc pozurážel  obligátním "povl" a "odpad", dívku z Ml.Fronty kterou zřejmě znal, oslovil milý "bulvární deníku".  Problém českých medií je, že projevy tohoto hulváta již od dob jeho premiérování nazývají "bonmoty".   
0/0
22.5.2013 23:55
Foto

L21a58d38i46s30l13a92v 41N32o11v56á32k 2417443844163

Moc pěkný filmeček. We don't need no education...
I po těch letech mi při některých školních záběrech běhá mráz po zádech...
0/0
22.5.2013 23:11
Foto

L95a95d98i54s78l71a38v 31N64o98v35á69k 2307403694873

Zeman vystřízlivěl. Smrad po něm zůstal...
A tohle nás teď čeká nejspíš celých dalších pět let.Zemanovi voli(či), děkujeme vám!
0/0
22.5.2013 23:00
Foto

L16a98d52i28s15l18a62v 66N74o58v56á35k 2487863684123

Nikdy jsem nebyl "obdivovatelem" Prof. Dvořákové, ale...
musím s pokorou uznat, že tato chytrá a vzdělaná dáma je schopna najít cestu a informace k podstatě problému. Např. souvislost s extrémistickým šílencem Bátorou, tehdy vysokým úředníkem Ministerstva školství, a textem Putnova plakátu, kvůli němuž byl Zemanem osočován "pro nemravnost". Je k neuvěření, když si Zeman na prezidentské stolici nedokáže zjistit tyto podstatné souvislosti a místo reakce (dnes už s křížkem po funuse) na Bátoru, který byl právě pro svůj extrémismus z ministerstva před časem odejit, se pokusil zostudit Doc. Putnu porto, že proti ministerskému hovádku vystoupil veřejně a riskoval tím možné problémy jako univerzitní pedagog. Vida, problémy se dostavily. Ne od extrémisty Bátory, ale od kořaly Zemana. Legrační, že? :-)
0/0
22.5.2013 22:58
Foto

L18a45d76i34s26l90a74v 82N37o72v46á94k 2437723114623

Ne, ne, přístup by měla jenom "technická údržba"
Přístup zvědavcům a fanouškům Miloše Zemana zdarma on-line přes již jmenovanou internetovou doménu. Uvidíme, kdo si ji zaregistruje jako první. SPOZ?;-)
0/0
22.5.2013 22:43
Foto

L23a49d33i87s25l78a96v 42N39o34v94á31k 2457883434953

Neseděla by tahle charakteristika spíš na Miloše Zemana?
;-)
0/0
22.5.2013 22:39