Sobota 31. července 2021, svátek má Ignác
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Rodinný dům, který nepotřebuje žádný plot

Design

  7:00
Klient s jasně formulovaným zadáním vyhledal architekta na základě kvality, nikoliv početnosti jeho předchozí práce. Výsledkem jejich spolupráce je oboustranná spokojenost a vynikající rodinný dům. Doufejme, že takovýchto případů bude v Česku neustále přibývat.

Trojí stín. Fasáda orientovaná na jih je zastíněná přesahem střechy a pohyblivou harmonikou vnějších okenic. V budoucnu se ale připojí ještě jeden výrazný prvek: tříkmenný javor. Ten byl vysazený v době, kdy se stavba dokončovala. foto: Tomáš Souček

Minulý týden jsem se v doprovodu jednoho z autorů, Jiřího Opočenského, vypravil na návštěvu rodinného domu v Králově Dvoře, dokončeného před dvěma lety. Věděl jsem, na co se jedu podívat – na jednopodlažní stavbu čtvercového půdorysu (zhruba o rozměrech 15x15 metrů), s lapidárním vnitřním členěním, pozoruhodnou fasádou a pozemkem, který není oplocený.

Jak ušetřit za plot...

To poslední mě na místě překvapilo nejvíce. Nárožní parcela na mírně svažitém terénu s nádherným výhledem do krajiny (která se tak v podstatě stává její součástí), v těsné blízkosti hřbitova a kostela si nejspíše o tento přístup říkala, přesto je efekt tohoto rozhodnutí větší, než jsem čekal. Díky chybějícímu plotu netušíte, kde přesně se nachází hranice mezi soukromým a veřejným.

Neformálně řešená zahrada (práce Martiny Vlnasové) plynule navazuje na přiléhající komunální zeleň, a vzniká tak pocit, že dům je součástí mnohem většího pozemku, než tomu je ve skutečnosti. Díky jemnému dotvarování terénu (kvůli umístění domu na rovinu) navíc došlo k prudšímu vysvahování okrajů pozemku – soukromí obyvatel je tak zaručeno. Díky jeho nízké výšce dům z přilehlé komunikace sotva zahlédnete.

Dva roky po dokončení stavbu z přilehlé silnice sotva zahlédnete. Soukromí je zaručeno – i bez plotu.

Úvahy o zrušení plotu často doprovázejí známé obavy – po pozemku budou pobíhat cizí psi a parkovat auta nezvaných hostů, je to nebezpečné pro malé děti (v domě v Králově Dvoře žijí hned tři)... Během prvních dvou let užívání domu k ničemu takovému ale nedošlo. Respekt k soukromému vlastnictví tedy lze vystavět i na jiných než restriktivních způsobech. Dokonce i studentům architektury, pobíhajícím s fotoaparátem po zahradě, se podařilo majitele nepotkat.

... a přesunout ho na fasádu
Pokud by někomu plot doopravdy chyběl, zjistí, že ho architekti nakonec umístili – přímo na fasádu objektu. Modřínové svislé obložení, které plynule přechází i do vertikálních pojízdných harmonik okenic, doopravdy připomíná tradiční plaňkové ploty. Tento nápad pomáhá vytvořit hranici přechodu mezi soukromým a veřejným prostorem, něco, co tolik chybí naprosté většině špatných realizací (počítaje v to panelová sídliště): soukromý prostor (vnitřek domu), polosoukromý prostor (zastřešené vnější terasy, v případě potřeby uzavíratelné pomocí perforovaných okenic), poloveřejný prostor (zahrada, snadno kontrolovatelná pohledem z domu, ale i z okolí), veřejný prostor (především přilehlé chodníky a komunikace).

Volné propojení interiéru s krásnou okolní krajinou je největší devízou této realizace.

Na jemnějším členění se podílejí vnitřní dvě vrstvy záclon (jedna více propustná, druhá méně), s jejichž pomocí si obyvatelé domu mohou nastavit míru intimity zcela podle libosti. Během naší návštěvy tři malé děti během hraní neustále měnily místa a zcela samozřejmě se pohybovaly mezi zahradou, terasou, obytným prostorem a vlastními pokoji, jako kdyby mezi nimi neexistovaly žádné striktní hranice. Takhle si pro sebe definuji vynikající výsledek: když dům (objekt) neklade žádné překážky vašemu způsobu života a vy na jeho existenci můžete prakticky zapomenout.

Vím, jaký dům chci
Stručné, ale o to jednoznačnější zadání mají architekti od klientů nejraději. Ponechá jim dostatek volnosti ve zpracování objednavatelova záměru, ale zároveň jsou od začátku jasně stanovené konstanty, o kterých se už v náročném procesu navrhování a následné realizace nepochybuje. Není tak nutné se k nim neustále vracet a ztrácet drahocenný čas a energii.

Majitel se vzniku stavby věnoval s nesmírným zaujetím od samého počátku a jeho požadavky byly více než jasné (volně je citujeme v závorkách): jednopodlažní dům na rovině ("schody pouze zabírají místo a všude, kde jsme se byli podívat na návštěvách u kamarádů, bylo druhé patro výrazně méně využíváno a dá se říci zbytečné"), bez chodeb ("nejsou potřeba, stávají se z nich časem pouze skladovací prostory") a s nízkými provozními náklady ("preferovali bychom dřevostavbu"). Přestože dům nemá žádný nízkoenergetický, nebo dokonce pasivní certifikát, nebude k nim mít daleko. Jeho koncepce totiž je šetrná. Jedná se o dřevostavbu s masivně zateplenou největší únikovou plochou (střechou) a se střešními přesahy na jižní straně, které chrání terasu před povětrnostními vlivy, ale zároveň brání přehřívání interiéru v létě.

Dům působí dojmem křehkého zahradního pavilonu, ale splňuje veškeré současné požadavky na kvalitní bydlení.

Boj exteriéru s interiérem
Je vůbec možné něco kritizovat? U skvělých výsledků otázka, kterou si často kladu. Celkově jde jednoznačně o vynikající počin, tak proč snižovat jeho význam byť marginální kritikou? Jedna věc mě přesto mrzí: absence "zelené" střechy, a to hlavně kvůli výhledu směrem od kostela a hřbitova. Jistě by kladla zvýšené nároky na masivnost konstrukce, ovšem dům by pak ještě výrazněji splynul s okolní krajinou. Ale rozumím, že v tomto případě dostala ekonomika přednost.

O něco horší je to s finálním řešením interiéru, které nebylo svěřeno

FAKTA

Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov-a www.ov-a.cz Zahrada: Martina Vlnasová (a05) Hlavní dodavatel: Palis, s. r. o. Projekt: 2008
Realizace: 2009
Zastavěná plocha: 188 m2 Obestavěný prostor: 740 m3

autorům konceptu. Tři boxy nacházející se mezi dvěma horizontálními deskami stropu a podlahy a obsahující veškeré utilitární části domu (ložnice, kuchyně, pokoje dětí, koupelny, toalety, šatnu, skladovací místnosti) jsou doplněny volně tekoucím obytným prostorem – to je silný koncept, který unese i designové preference jiných autorů, ale škoda to je.

Znovu mě napadlo, že v Česku snad neexistuje specializovaná firma na tvorbu interiérů, která by pouze lehce vylepšila kvality celku ve spolupráci s jeho autory a které by tito autoři mohli důvěřovat, neváhali jí svoje dílo svěřit a ve vzájemné spolupráci dokončit. Vždy se naopak bojí, že se autor interiérů bude chtít předvést a od stavební podstaty objektu co nejvíce distancovat. Podobné obavy bohužel vycházejí z reálných zkušeností.

Příklady táhnou
Asi největší radost mi udělal fakt, že se příkladu, že to jde i bez plotu, rozhodli následovat i další dva majitelé rodinných domů v těsném okolí. Na plotech se ostatně častokrát – byť nezáměrně – jasně ukazuje kulturní (ne)úroveň konkrétní krajiny. Z pochopitelných důvodů je majitelé vztyčují až zcela na závěr stavby (kdy už bývají finančně zcela vyčerpáni) a není jim věnována přílišná pozornost. Jejich smyslem bývá pouze se maximálně odříznout od svého nejbližšího okolí. Tento fakt se následně projevuje na nedobrých mezilidských vztazích. Jak je ale vidět, jde to i u nás jinak.

Autor: