17. února 2006 16:08 Lidovky.cz > Relax > Věda

Cena LN: Proč mizí vrabci?

Redakce Lidových novin si dlouhodobě uvědomuje význam vědeckého poznání a nutnost podporovat bádání. Vyhlašuje proto Cenu LN za vědecký projekt. Je určena pro jednotlivce nebo tým, který objasní otázku: Proč mizí vrabec domácí z velkých měst České republiky?

Příčiny tohoto dlouhodobého jevu je třeba prokázat písemnou prací. Text musí obsahovat věcné argumenty a fakta získaná výzkumem a pozorováním v terénu. Soutěž je určena pro absolventy vysokých škol s přírodovědným zaměřením, kteří se profesně zabývají ornitologií a příbuznými obory.

Vrabci mizí z velkoměst
Dominantní samci málo krmí


Práci sepsanou v českém jazyce a zaslanou ve čtyřech kopiích na adresu redakce posoudí komise složená z ornitologů a jednoho redaktora Lidových novin.

Uzávěrka soutěže je stanovena na 31. prosince roku 2007. O výsledku soutěže budeme informovat v deníku LN, o vítězné práci přinese vědecká příloha LN redakční článek. Podle možností bude práce uveřejněna v některém z odborných časopisů zaměřených na přírodovědnou tématiku. Vítěz dostane 20 tisíc korun českých.

Soutěžní práce doručte do konce příštího roku na adresu AMC, Lidové noviny, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov. Obálku označte výrazným nápisem Cena LN za vědecký projekt.

JAKO Z INSTAGRAMU: Stáhněte si zdarma milníkové kartičky
JAKO Z INSTAGRAMU: Stáhněte si zdarma milníkové kartičky

Znáte milníkové kartičky? Jsou to obrázky s textem, který označuje nějaký milník vašeho děťátka. eMimino si jich pro vás připravilo celou sadu k vytištění. Pojďte se na ně podívat.

Najdete na Lidovky.cz