10. dubna 2018 13:19 Lidovky.cz > Relax > Věda

Co možná ještě nevíte o maturitě. Otázky a odpovědi

Generálka státních maturit. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Generálka státních maturit. | foto: Lidové noviny

Vyznat se v pravidlech současných maturit je oříšek. Přinášíme odpovědi na nejčastější důležité otázky

Středou odstartují maturitní zkoušky. Psát se bude jejich první část – slohová neboli písemná práce z českého jazyka a literatury. Po ní si mohou studenti trochu oddechnout a připravovat se na další části maturitního maratonu. Didaktickému testu z češtiny přidělil Cermat datum 3. května, den před ním se koná obávaná matematika. Tu zatím píší jen ti, kteří jí dali přednost před cizím jazykem. Je jich necelá čtvrtina a nelze se divit. V minulých letech právě na matematice velká část studentů pohořela. Povinná má být od roku 2021 na gymnáziích a lyceích, o rok později se přidají další obory. Ti, kdo si letos ze strachu či jiných důvodů zvolili raději cizí jazyk, budou psát testy a písemnou práci v rozmezí od 2 .do 4. května, podle toho, který z jazyků si vybrali. Maturovat je totiž možné vedle obligátní angličtiny také z němčiny, francouzštiny, španělštiny či ruštiny.

1. Z čeho se tedy vlastně povinně maturuje?

Je to poměrně složité. Povinná pro všechny je čeština, která se skládá ze tří částí: slohové neboli písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky, přičemž každá z těchto zkoušek má pro celkové hodnocení stejnou váhu. Pro úspěšné absolvování je tedy zapotřebí zvládnout všechny tři části. Další povinnou společnou zkouškou je buď matematika, nebo cizí jazyk. Zatímco ten, kdo si v rámci společné části maturity vybere matematiku, píše pouze jeden didaktický test, maturant z cizího jazyka musí zvládnout zkoušku složenou ze tří částí. Kromě toho skládají studenti takzvanou profilovou neboli školní část maturity. Ta se dělá ze dvou až tří předmětů, které určuje ředitel školy v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Mimo to je možné maturovat nepovinně z dalších předmětů.

2.Jaké části zkouška z jazyka obsahuje?

Zkouška z jazyka, pokud ji student skládá v rámci jednotné státní maturity, obsahuje didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku před maturitní komisí, přičemž největší váhu má test. Ten se skládá ze tří částí: poslechu, čtení s porozuměním a ověření jazykových kompetencí.

3. Musí student zvládnout všechny zkoušky, aby prošel, nebo se body sčítají?

Pro každou ze zkoušek i jejích částí je stanovena takzvaná mezní hranice úspěšnosti. Její dosažení či překročení znamená, že student danou zkoušku složil úspěšně. Jinými slovy, prospět musí ve všech zkouškách i ve všech jejich částech. Kdo nezvládne například písemnou práci z češtiny, ten neprojde, i kdyby měl třeba didaktický test bez jediné chyby a ústní část zkoušky zvládl bez zaváhání.

4. Znamená to, že k ústní části jednotné maturity nepostoupí ten, kdo pohořel v testu?

Ne, k ústní části půjde i tak. Opakovat je potřeba jen tu dílčí zkoušku, u které neprospěl. Může tedy složit ústní část a v opravném termínu v září psát jen didaktický test.

5 .Kdo zkoušky zadává a vyhodnocuje?

Didaktické testy zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná práce z cizího jazyka jsou také zadávány centrálně a vyhodnocovány hodnotiteli najatými Cermatem podle centrálně stanovené metodiky. Zadání jednotné ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka je centrální (škola má pouze v rámci jedné části zadání možnost vložit svou část) a její vyhodnocení je v kompetenci školy, respektive maturitní komise, a probíhá podle centrálně stanovené metodiky.

6.Platí, že úspěšné složení maturity je podmíněno úspěšným složením části jednotné i školní?

Ano. V praxi to znamená, že žák musí složit úspěšně všechny povinné zkoušky společné části a všechny povinné zkoušky školní části maturity.

7. Co když si někdo zvolí nepovinný předmět a propadne z něj?

Žádná tragédie. Neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky bude sice zapsaný na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává. Neúspěšně vykonanou nepovinnou zkoušku není možné v září opakovat.

8. Kolik pokusů má student na složení maturity?

Celkem tři, tedy zkoušku v řádném termínu a potom možnost dvou opravných termínů. Náhradní termín „neodebírá“ pokus. Tři pokusy se vztahují na všechny zkoušky bez výjimky, tedy i na ty skládající se z více částí.

9. Co když se někdo na maturitu necítí? Může zvolit pozdější termín?

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!