4. března 2010 11:38 Lidovky.cz > Relax > Věda

Nerušte ekologické limity těžby, žádá vládu komise Akademie věd

Krajina poničená těžbou uhlí | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Krajina poničená těžbou uhlí | foto: Shutterstock

PRAHA Všechny argumenty mluví nyní jednoznačně ve prospěch zachování územních ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi přinejmenším v následujících dvou desetiletích, upozorňuje Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Jak vyřešit hospodářskou krizi a nezaměstnanost, zlepšit konkurenceschopnost a pomoci energetice? Do hry se dostává prolomení limitů těžby. Akademická Komise pro životní prostředí v čele s Radimem Šrámem to však rozhodně nevidí jako dobré řešení.

Výzkumy ukázaly, že znečištění ovzduší, vody a půdy v Severočeské hnědouhelné pánvi spolu s narušenou sociální skladbou, vnuceným způsobem života, stresem a nedostatečnými příležitostmi k regeneraci sil vedou ke zvýšené nemocnosti, vyšší úmrtnosti, ke sníženému věku dožití a zpomalenému vývoji dětí. U nejmenších dokonce poznamenaly i jejich genetickou výbavu a ovlivňují negativně také potomky postižených obyvatel v dalších generacích.

Kontaminace půdy v celé oblasti pánve a v blízkém okolí, především v Krušných horách, způsobují i po letech obtíže s obnovou lesních porostů. Jsou příčinou opakovaných neúspěchů u pokusů o obnovu původních dřevin, rostlinných i živočišných druhů, dříve zde hojných. Zlepšování se dá očekávat až po desítkách let a jen za předpokladu, že zátěž již nebude pokračovat.

Ohrožená pata
Je prokázáno, že těžba pod úpatím Krušných hor odlehčující patu jejich svahů na delším úseku, představuje geologicko-stabilitní a bezpečnostní riziko. To ohrožuje důlní provoz, těžební mechanismy i pracovníky lomů, ekosystém bučin na těchto svazích, které tvoří zejména po rozvratu smrčin ve vyšších polohách hor důležitou a nenahraditelnou součást územního systému ekologické stability tamní krajiny.

Rovněž nutnost odvedení vod stékajících z hor mimo těžební jámy mění odtokové poměry do té míry, že hrozí místní nedostatek vody v některých oblastech podhůří.

Zachovejme si uhlí
Ve vztahu ke globálním souvislostem změn klimatu a k celosvětové snaze omezit emise oxidu uhličitého k ekonomickému profilu kraje a nezaměstnanosti je další orientace jen na těžbu uhlí jako vyčerpatelného zdroje energie či chemické suroviny nesprávná.

V dalších desetiletích přijde nutně další útlum uhelné energetiky a uhlí získá ve stále větší míře charakter cenné chemické suroviny pro inteligentnější využití než masivní pálení s nízkou účinností a vývoz elektřiny a tím i životního prostředí kraje do zahraničí. Zachování zásob uhlí za liniemi územních ekologických limitů pro další generace je nanejvýš žádoucí.

Advantage Consulting, s.r.o.
OPERÁTOR ŘÍDÍCÍHO CENTRA

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 22 000 - 24 000 Kč