Středa 14. dubna 2021svátek má Vincenc 0 °C občasný déšť se sněhem Předplatné LN
Lidovky.cz > Relax > Věda

Spláchnuto a zapomenuto? Voda je nenahraditelná, vodní toky je potřeba neustále monitorovat

Voda je nezbytná pro přežití, proto je potřeba její neustálý monitoring. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Voda je nezbytná pro přežití, proto je potřeba její neustálý monitoring. | foto: Shutterstock

Voda je nezbytná pro přežití, proto je potřeba neustálý monitoring kvality tohoto nenahraditelného zdroje. Sledování pouze chemismu vody však není dostatečné. Sedimenty uložené na dně mohou při extrémních hydrometeorologických situacích způsobit vyplavení mnohdy značně toxických látek, které jsou v nich „schovány“ po období klidu a kontaminovat tok i okolní prostředí.

Vzhledem k ekologickým haváriím v minulosti je pozornost zaměřena i na okolí Labe. Nedaleko Poděbrad se na studium fluviálního jezera, které je spojeno s Labem, podrobně podívali Petra Havlíková, Dagmar Chalupová, Tomáš Chuman, Miroslav Šobr a Bohumír Janský z Katedry fyzické geografie a geoekologie.

Říční krajinu je možné považovat za tu vůbec nejdynamičtější. Toky mění svůj směr, překládají koryta a v nivách řek vznikají a zanikají vodní útvary, mezi které patří i fluviální jezera. Ty jsou přitom význačné nejen jedinečností svého ekosystému, mají stabilizační funkce, včetně zvýšení retenční schopnosti spolu s protipovodňovou ochranou, ale také svou zranitelností vůči antropogennímu znečištění. Na jejich dno se při poklesu rychlosti a unášecí schopnosti toku usazuje značné množství transportovaného materiálu, který, pokud obsahuje kontaminované složky-např. těžké kovy a perzistentní organické sloučeniny, může být potenciální hrozbou při remobilizaci za povodní.

Lokalizace odběrných míst u fluviálního jezera poblíž Poděbrad.

Lokalizace odběrných míst u fluviálního jezera poblíž Poděbrad.

Vědci se zaměřili na fluviální jezero v oblasti středního toku Labe vzdáleného asi 2 km od Poděbrad, jelikož se jedná o odškrcený meandr, který v současné době stále intenzivně komunikuje s řekou. V jeho okolí je rozsáhlý lužní les, zdroj znečištění tak představuje téměř výhradně říční voda. Pro co nejpodrobnější analýzu antropogenního vlivu využili autoři výzkum za období 2004–2015 zahrnující měření morfometrie povodí jezera, hydrologický režim, kvalitu vody, stanovení koncentrací chlorofylu-a, druhové složení zooplanktonu a analýzu kvality sedimentů včetně hodnocení kontaminace.

Celkový objem protáhlého jezera byl téměř 20 tis. m3 s maximální hloubkou 2,3 m, přičemž dno jezera bylo velmi příkré s nejmenší hloubkou poblíž spojení s řekou, kde probíhá intenzivní sedimentace během vyšších vodních stavů. Hydrologický režim korespondoval s režimem řeky díky stálému spojení pomocí kanálu. Nejvyšší vodní stavy byly zaznamenány na jaře a nejnižší koncem léta a na začátku podzimu. Povodňové události byly zaznamenány zejména v souvislosti s táním sněhu doprovázeným dešťovými srážkami na jaře a v zimě. Menší a nárazovější povodně byly zaznamenány v letních měsících.

Z chemického hlediska docházelo k poklesu pH a množství rozpuštěného kyslíku s hloubkou, naopak hodnota elektrické konduktivity (přibližná míra iontově rozpuštěných látek ve vodě) vzrůstala. Zároveň docházelo k fluktuacím během roku, zejména v souvislosti s rozvojem fytoplanktonu. Kvalita vody korespondovala s vlivem říční vody, která byla zdrojem zejména dusičnanů a fosforu, stejně byl i zjevný vliv roční doby. Ve srovnání s odškrcenými meandry bez spojení s řekou zde byly nižší koncentrace organických látek.

Sucho - ilustrační foto.

Znepokojivé byly výsledky kontaminace sedimentů. I když kontaminace byla nižší než u sedimentů fluviálních jezer poblíž Pardubic, kde jsou v blízkosti chemička Synthesia a.s., rafinérie PARAMO nebo pak vzdálenější chemička Spolana v Neratovicích, přes vcelku přírodní ráz okolí jezera byly překročeny limity pro kadmium, arsen, rtuť a olovo, které představují zásadní riziko pro vodní ekosystém i celou říční nivu. Vzhledem k podobnému rozmístění zvýšených koncentrací jednotlivých kontaminujících látek, lze usuzovat na stejné období i zdroj kontaminace sedimentů.

Komplexní analýza fluviálního jezera poblíž Poděbrad přispěla k obecným znalostem fluviálních jezer nejen ve střední Evropě. Vzhledem ke zvýšeným hodnotám živin a zejména zatížení sedimentů v jezeře kontaminanty však představuje zásadní nebezpečí pro vodní i lužní ekosystém a je nezbytně nutné pokračovat nejen ve výzkumu, ale i v opatřeních vedoucích k nápravě a předejít tak ekologické katastrofě.

Havlíková, P., Chalupová, D., Chuman, T., Šobr, M., Janský, B. (2019): Long‑term water and sediment quality of the Elbe River’s oxbow lake near the town of Poděbrady, the Czech Republic. Environmental Earth Sciences. 78:559.

Mlynáři byli sexuální predátoři raného novověku, vypráví historik Čechura

Jaroslav Čechura je přední znalec mikrohistorie, jež se zabývá životy a vztahy... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Jak krutí byli soudci, drábové a panstvo? Co si sedlák mohl dovolit, a za co dostal oprátku? Proč bylo právo v praxi...

Kritika naší práce je zcela neoprávněná, neetické to není, říká headhunterka

Markéta Šveda | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Hledá nejvhodnější kandidáty pro vrcholové pozice. Manažery, specialisty, odborníky. „Sama jsem byla kdysi lovená, ale...

Mohl bych napsat knihu. Droppova zpověď o penězích, kritice, covidu i Boratovi

Lukáš Droppa má čtyři reprezentační starty | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Fotbalem si vydělával v sedmi zemích. Zažil čekání na výplatu v Rusku, blahobyt v Turecku i kritiku v Česku. Třeba...

Pronájem obchodních prostor v Brandýse nad Labem
Pronájem obchodních prostor v Brandýse nad Labem

F. X. Procházky, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
10 000 Kč/měsíc