5. prosince 2015 6:43 Lidovky.cz > Relax > Zdraví

Dětem u počítače chybí také dostatek pohybu, varuje lékař

Dítě u počítače - ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Dítě u počítače - ilustrační foto. | foto: www.turnofftool.com

„Při trávení času u počítače je nerovnoměrně zatěžován dětský zrak. A stejně tak trpí dětské pohybové ústrojí,“ konstatuje lékař Jiří Vytlačil, odborný ředitel společnosti Mediconet, který se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního lékařství.

LN Jaká zdravotní rizika související s držením těla ohrožují děti vysedávající u počítačů?
Lidské tělo není konstruováno na dlouhé sezení a koukání do obrazovky ani na další překotné změny životního stylu. Odhaduje se, že první vývojová stadia předchůdce člověka se objevila asi před 400 tisíci lety a nám vývojově podobný předek s již rozvinutým abstraktním myšlením – kromaňonec – je stár přibližně pouhých 50 tisíc let. Vývoj člověka je tedy prakticky na začátku, a proto máme tělo konstruováno na způsob života, který byl nutný k přežití pračlověka.

LN Jak se to projevuje?
Máme silné svaly horních i dolních končetin, abychom byli schopni ulovit zvěř a případně ji pronásledovat či prchat před nebezpečím. Máme spoustu instinktů, kterými se bezděčně řídíme. V restauraci si sedáme tak, abychom měli krytá záda před možným nebezpečím, neradi se poutáme v autě, protože bychom nemohli uprchnout, pokud bychom byli napadeni silnějším protivníkem, a tak dále. Řada takzvaných civilizačních nemocí souvisí se změnou životního stylu, který je od našich předků zásadně odlišný a na který vývoj člověka nemohl včas reagovat. Nemoci páteře jsou asi nejčastější z nich, neboť naši předkové neproseděli celé hodiny až dny jako my, a proto nepotřebovali mít nějak výrazně vyvinuto svalstvo držící páteř při tomto dlouhodobém sezení ve správném postavení.

LN Co s tím můžeme dělat?
Je nutné, abychom si i v našem civilizovaném způsobu života našli čas alespoň částečně na posílení funkcí, na které je naše tělo konstruováno, tedy zejména na tělesné aktivity, které přirozenou cestou udržují naše tělo v jeho určené funkci.

LN A u dětí?
U dětí to platí navíc s tou nevýhodou, že vývoj organismu, a tedy ani pohybového ústrojí, zejména kostí a svalů, není dosud ukončen. Proto při dlouhodobém zaujímání nefyziologických poloh, například při používání ergonomicky nevhodného nábytku často nepřizpůsobeného aktuálnímu vzrůstu dítěte, může docházet k nesprávnému vývoji kosterního aparátu. Zejména k vadám páteře – tedy jejímu nesprávnému zakřivení v předozadním či bočním směru, které je známo jako skolióza. A nemusí to být jen nevhodným nábytkem, stejně problémové jsou i špatné návyky při práci v sedě, zejména dlouhodobá práce v předklonu.

LN Lze předejít popsaným deformacím pohybového aparátu?
Při práci s počítači by měly děti dodržovat alespoň elementární ergonomická pravidla, tedy obrazovku mít ve výši očí zhruba padesát centimetrů od obličeje, sedět rovně s opřenými zády o opěrku a nohama se dotýkat země. Vhodný je nábytek – židle i stůl – s nastavitelnými parametry, kterými se lze přizpůsobovat jednak vývoji dítěte, nebo rozdílnosti antropometrických parametrů u sourozenců rozdílného věku, pokud používají tentýž počítač. Vhodné je i po hodině práce či her přerušit tuto činnost a nechat odpočinout zejména oči a současně si protáhnout i pohybové ústrojí.

LN Jak tedy chránit oči dětí?
Nadměrné zatěžování zraku může ještě zhoršit nesprávné umístění monitoru, při němž vznikají například odlesky, a také nepatřičná kombinace jasu obrazovky v poměru s osvětlenosti okolí – zejména při práci v temném pokoji pouze u obrazovky monitoru. Zde se pak setkáváme s nejrůznějšími nejprve přechodnými stavy únavy zraku a krátkodobými onemocněními vyžadujícími přechodné léčení, jako jsou zejména záněty spojivek. Dlouhodobé zatěžování zraku může podle některých oftalmologů vést až k vadám oční čočky, které pak již člověka provázejí celý život. Pravidelné přerušování práce, při které je zrak nadměrně namáhán – a sem sezení před obrazovkou patří – je tedy ze zdravotnického hlediska nezbytností.

LN Objevují se ještě další zdravotní problémy?
Musím zmínit ještě jeden fenomén, o kterém se zmiňuje řada studií. Tím je psychický vývoj dítěte. Pokud dítě tráví stále více času ve virtuálním světě, mohou se postupně narušovat jeho přirozené sociální vazby. Zde může hrát svou negativní roli i rodina, pokud si rodiče nedokážou najít čas na své děti, neprobírají s nimi jejich zážitky a poznatky a nekorigují je žádoucím směrem. Dítě si pak tyto odpovědi hledá třeba právě ve virtuálním světě se všemi riziky z toho vyplývajícími. Dítě dlouho vysedávající u počítače může sice být pro rodiče relativně pohodlné, protože nevyžaduje čas na výchovu. Jenže tyto děti tráví méně času i mezi vrstevníky, nenavazují třeba tak často přátelství, mohou být samotářské a zakládat si tak na možné psychické problémy v dospělosti.

Počítačová gramotnost stoupá

LN Jaká pravidla by tedy podle vás měli rodiče nastavit například z hlediska počtu hodin, které děti u počítače stráví?
Obecně stále platí, aby alespoň dvě hodiny denně dítě trávilo pohybovými aktivitami. Je třeba, aby rodiče posilovali sociální začlenění dítěte mezi jeho vrstevníky v co nejvhodnější formě. Například ve sportovních klubech či nejrůznějších zájmových sdruženích. A určitě by neměli nechávat děti vysedávat celé hodiny u počítačů jen proto, že s nimi nejsou žádné problémy, a přitom je mají takzvaně „na očích“ a mají pocit, že jim alespoň nehrozí žádné nebezpečí. Pro jejich přirozený vývoj tím však možná napáchají více škody, než si uvědomují.