Čtvrtek 25. července 2024, svátek má Jakub
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 49  Kč / 1. měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Zdraví

Ledvinové kameny jsou civilizačním onemocněním. Na vině je málo vody a moc bílkovin, říká urolog

Bolest ledvin (ilustrační foto) foto: Shutterstock

Rozhovor
Praha - V polovině případů jsou pacienty s ledvinovými kameny muži a ženy s nadváhou. Charakteristickým znakem tohoto onemocnění je přitom recidiva, která je stejně častá jako u prvotního záchytu onemocnění. „V prvé řadě je nutné upravit pitný režim. Důležitá je rovnoměrnost přijímání tekutin. Dalším důležitým faktorem je restrikce příjmu živočišných proteinů, soli a normální příjem vápníku,“ říká v rozhovoru urolog Pavel Drlík.
  5:00

Lidovky.cz: Jsou pro muže urologické problémy stále tak choulostivé téma jako dřív?
Myslím si, že určité obavy u mnoha mužů jsou již překonány. Jsou léčeni jinými lékařskými odborníky a urologie má zmírnit a eventuálně vyřešit jejich obtíže, které onemocnění provází. Neznamená to však, že u některých mužů strach z urologie nepřetrvává. Často je doprovází na naše ambulance manželky či dcery. A oni shodně tvrdí, že přicházejí na urologii pouze na opakované naléhání svých žen. Někdy jsou dokonce k urologickému vyšetření jimi objednáni.

Hledá se nový lék pro záchranu ledvin, říká lékař

Lidovky.cz: Proč tomu tak je?
Tito muži si často říkají, že „jejich obtíže“ jsou prostě projevem stáří a k mužům patří. Proč tedy něco dělat? Zde je však důležitá zdravotnická osvěta, která je třeba nejen ve větších městech, ale i v odlehlejších oblastech. Často informovanost o urologii souvisí se vzděláním a celkovým přístupem k aktivnímu životu.

Lidovky.cz: Může v neochotě mužů objednat se na vyšetření hrát roli stud?
Stud jistě hraje u mnoha mužů důležitou roli. Nejen ve smyslu, že se budou muset „svléci“ před doktorem, ale zejména že jim budou vyšetřovány i intimní partie. Vše je nejspíše umocněno tím, že mezi urology je stále více žen – lékařek. Je třeba, aby si pacienti uvědomili, že lékař či lékařka jsou tu pro ně. Není to člověk, který si je chce „prohlížet nebo osahávat“, ale odborník, který jim chce pomoci. To však nejde bez toho, že by pacient k lékaři přišel a nechal se vyšetřit a poté i léčit.

Pavel Drlík

MUDr. Pavel Drlík nar. 1969, absolvent 1.LF UK v Praze, atestace z urologie II. stupně. Pracuje na urologickém oddělení ÚVN Praha, ale i v ambulantní sféře na poliklinice. Podílí se na pregraduální výuce studentů na 1. LF UK a pre a postgraduální výuce fyzioterapeutů na FTVS UK. Dlouhodobě se zabývá problematikou léčby a prevence ledvinových kamenů, která zahrnuje endourologické operace, „rozbíjení“ pomocí rázových vln ESWL a řadu let vede poradnu pro recidivující urolitiázu. Zkoumá příčiny recidiv a doporučuje preventivní opatření (metafylaxe). Mezi další oblasti zájmu patří problematika inkontinence moči u mužů a žen. V rámci doktorského studia se zabývá léčbou deformace penisu u Mb. Peyronii pomocí rázových vln.

Lidovky.cz: A jsou vyšetření bolestivá?
Jsou spíše nepříjemná právě proto, že vyšetřuje choulostivá místa. Dokonce i obávaná cystoskopie (prohlédnutí močového měchýře přes močovou trubici) není již dnes tak dramatický zážitek. K tomuto vyšetření používáme ohebné (flexibilní) přístroje, které nezpůsobují větší bolest. Vše se děje po aplikaci znecitlivující lubrikující látky do močové trubice. Problém je dle mého názoru strach z výsledků. Je třeba si uvědomit, že mnohá onemocnění a to i ta nejzávažnější, myslím tím onkologická, lze dobře léčit i vyléčit, když pacient dorazí k urologovi včas a podstoupí doporučená vyšetření včetně zjištění onkomarkerů (v urologii je to hlavně PSA – marker, který je spjat s nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, a to nádorem prostaty).

Lidovky.cz: S jakými problémy k vám do ordinace přicházejí pacienti nejčastěji?
Urologická symptomatologie je poměrně chudá. Stesky, se kterými se pacienti na urologa obracejí, jsou velmi podobné. Jedná se o různé obtíže s močením, a to ve smyslu nutkání, potíže s oddálením močení, pálení při močení, nálezu krve v moči nebo neudržením moči – inkontinence. Mezi nejčastější akutní stavy, se kterými se na nás nemocní obracejí, patří akutní močová zástava – retence, která vzniká obvykle na podkladu velkého zbytnění prostaty. Dalším akutním stavem je ledvinová kolika, ta vzniká na podkladě přítomnosti ledvinového kamene.

Lidovky.cz: Jak moc častým problémem u nás ledvinové kameny jsou?
Ledvinové kameny se vyskytují ve všech věkových kategoriích, převažují ve středním věku. Prevalence se ve vyspělých státech kontinuálně zvyšuje. Charakteristickým znakem je jejich recidiva. Je třeba zdůraznit, že recidiva je stejná jak u primozáchytu, tak i u opakovaného výskytu ledvinových kamenů. V běžné populaci je prevalence 4–10 % a incidence 0,5–1 %. Retrospektivní studie udávají recidivu do jednoho roku u neléčených pacientů 14 % a do 5 let 35 %.

Lidovky.cz: Má to co dělat s naší stravou a životním stylem?
Ano. Výskyt ledvinových kamenů v populaci lze řadit k civilizačním onemocněním. Pacienti muži jsou v 59 % a ženy ve 44 % lidé s nadváhou a obezitou. Mezi nejdůležitější rizikové faktory se vedle špatného pitného režimu řadí vysokoproteinová strava, tzn. nadbytečný příjem živočišných bílkovin. Posledním degradačním stupněm je mimo jiné i kyselina močová, která se vylučuje též do moči. Ona pak bývá příčinou nízkého pH moči a její krystaly se stávají induktory tvorby močových kamenů.

Lék používaný k léčbě nádorů může pomoci i s onemocněním ledvin

Lidovky.cz: A můžeme si správně nastaveným jídelníčkem pomoct?
V prvé řadě je nutné upravit pitný režim. Pacienti s ledvinovými kameny by měli přijímat minimálně 2 litry tekutin denně. Z toho by měla být polovina čistá voda. Důležitá je rovnoměrnost přijímání tekutin. Dalším důležitým faktorem je restrikce příjmu živočišných proteinů, soli a normální příjem vápníku. Mléčné výrobky doporučujeme přijímat mezi hlavními jídly. Část vápníku a šťavelanů se vysráží ve střevním traktu a odejde se stolicí.

Lidovky.cz: Jak poznáme, že je s našimi ledvinami něco špatně?
Symptomatologie přítomnosti ledvinových kamenů se pohybuje od zcela bezpříznakového průběhu onemocnění až po ledvinovou koliku. Ledvinová kolika je projevem průchodu kamene močovodem až po úplnou blokádu odtoku moči, která může vést k závažným komplikacím. Mezi nejvážnější se řadí rozvoj ureterohydronefrózy, která vede ke zničení ledvinového parenchymu a tím postupnému odumření postižené ledviny. Další vážnou komplikací, pokud je v moči přítomen zánět, je rozvoj septického šoku. Dalšími možnými příznaky je přítomnost krve v moči a občasné bolesti v bedrech.

Lidovky.cz: Liší se jejich projevy u mužů a žen?
Myslím si, že neliší. Snad významnějším faktorem je snížený příjem tekutin u starších žen, které mají často menší pocit žízně. Též starší ženy jsou v důsledku klimakteria náchylnější k osteoporóze. Častěji tedy užívají různé léky s vyšším obsahem vápníku. U žen se též setkáváme častěji se struvitovými (tzv. infekčními) kameny v důsledku častějšího výskytu infekcí močových cest.

Nemocné ledviny

Lidovky.cz: A co je největším rizikovým faktorem kamenů?
V dnešní době se pokládá za největší rizikový faktor nadbytek kyseliny močové v moči. V kyselém prostředí dochází k vytváření krystalů kyseliny močové a tyto krystaly se shlukují a vytvářejí buď samotné kameny z kyseliny močové (uráty) nebo vytvářejí jádra a podílejí se na heterogenní nukleaci s tvorbou kalciumoxalátových kamenů. Proto je důležitá úprava pH moči. Dalšími vhodnými látkami, které potlačují vznik a narůstání ledvinových kamenů, jsou citráty a hořčík.

Umělá ledvina v těle prasat. Naděje pro lidi, kteří čekají na transplantaci?

Lidovky.cz: Chodí k vám pacienti včas? Narážím na takový nešvar nechat potíže „uležet“ a k lékaři se vypravit až ve chvíli, kdy jsou problémy neúnosné.
Myslím si, že informovanost pacientů se v průběhu let zvyšuje. Též povědomost praktických lékařů ohledně nejčastějších urologických onemocnění a nutnosti včasné diagnostiky je vysoká. Dnes se pacienti na urologické ambulance dostávají poměrně včas. To vše však nevylučuje určité procento mužů, kteří se vyšetření na urologické ambulanci vyhýbají a „schovávají hlavu do písku“.