Úterý 31. ledna 2023, svátek má Marika
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Ústa jako časovaná bomba. Zánět dásně může způsobit i infarkt

Zdraví

  11:00
Začne to špatně čištěnými zuby, pokračuje neléčeným zánětem dásní a končí třeba kardiovaskulární chorobou či onemocněním dýchacích cest. Ve světě probíhá řada studií, které ověřují souvislost orálního zdraví s dalšími nemocemi.
Neviditelný strašák - ilustrační foto

Neviditelný strašák - ilustrační foto foto: Shutterstock

Pokud lidé málo dbají o čistotu chrupu, mohou se jejich ústa stát časovanou bombou. Ta pak v případě, že imunitní systém poleví v bdělosti, zahájí své dílo zkázy: zánětlivě změněná dáseň uvolní mikroorganismy nebo jejich produkty do krevního oběhu, jímž putují do celého těla.

Znečištění ovzduší vede i k úzkostem, mrtvici i infarktu

Největší nebezpečí pro zuby představuje mikrobiální struktura na jejich povrchu, takzvaný zubní mikrobiální povlak, zkráceně plak. „Usazuje se na povrchu zubů hned po jejich vyčištění, ale zpočátku není nijak nebezpečný, protože nebývá tolik osídlen bakteriemi,“ vysvětluje Ladislav Korábek ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Pokud lidé ze svých zubů plak pravidelně neodstraňují, zvětšuje postupně objem a vznikají v něm dobré podmínky pro růst další skupiny bakterií. Ty způsobují zánět dásní, který se postupně stává chronickým. Projevuje se začervenáním, otokem a hlavně krvácením–při čištění zubů, při jídle, ale i spontánním.

Bakterie putující po těle

Z neléčeného zánětu dásní, postupně se šířícího v okolí kořenů zubů do hloubky, vzniká časem parodontitida – tvoří se parodontální choboty, zánět postihuje čelistní kost, zuby mění v pozdním stadiu choroby polohu a začínají se viklat, objevuje se zápach z úst a celý proces končí ztrátou zubů.

„V případě neléčené parodontitidy hrozí nejen ztráta zubů, ale s velkou pravděpodobností i další problémy,“ říká doktor Korábek. Pokud je nemoc pokročilá, bakterie z úst se objevují také v krevním oběhu.

Čištění zubů - ilustrační foto.

„Touto cestou mohou být roznášeny i do vzdálených orgánů, například do srdečních chlopní, do cévní stěny a do dalších orgánů a systémů organismu,“ pokračuje lékař. Nukleové kyseliny těchto bakterií byly podle jeho slov v rámci výzkumu prováděného i v Praze bezpečně prokázány v tkáních pacientů trpících parodontitidou, kteří podstoupili operaci srdečních chlopní.

Kromě neléčené parodontitidy bývají nejčastějšími zdroji nákazy šířící se dále do organismu takzvané mrtvé zuby nebo komplikace zubního kazu – zubní váčky. Mrtvý zub vzniká tak, že se nejčastěji vlivem pokročilého zubního kazu zanítí zubní dřeň, která časem může i odumřít.

Pacientům po infarktu klid nesvědčí. Hýbat by se měli okamžitě

„Pokud je mrtvý zub včas odhalen, je nejlepším řešením pečlivé vyčištění všech prostor, kde se často infikovaná zubní dřeň původně vyskytovala, a jejich hermetické zaplnění speciálními materiály,“ popisuje doktor Korábek.

Mrtvé zuby někdy ale nezpůsobují žádné problémy, a pokud člověk nechodí na pravidelné zubní prohlídky, nebývají odhaleny a ošetřeny. Pak z nich hrozí třeba i nebezpečí rozsevu infekce v lidském těle, vznik zánětu v okolí konce zubního kořene (zmíněný zubní váček) a další komplikace.

„Vliv ústního zdraví na celková onemocnění popisuje velké množství studií a výzkumy celosvětově pokračují,“ říká Jaroslav Myšák, který se na Stomatologické klinice pražské Všeobecné fakultní nemocnice na problematiku možného přenosu infekcí specializuje. 

Výzkumy pokračují

„Na naší klinice probíhá řada výzkumných projektů zabývajících se možným ovlivněním například kardiovaskulárního systému bakteriemi, které trvale osidlují tkáně závěsného aparátu zubů. Výzkum není v této době ukončen, a proto není možné publikovat zásadní závěry.“ Výzkumníci po celém světě ověřují kupříkladu hypotézu, že se bakterie z dutiny ústní mohou v cévách podílet na vzniku či rozvoji aterosklerózy a tím ovlivňovat pružnost cévní stěny. V centru pozornosti vědců jsou i respirační infekce. Dutina ústní je v těsné blízkosti dýchacího systému. 

Bakterie, které se mohou šířit z úst do dýchacího systému a naopak, mohou ovlivnit imunitní reakce na sliznicích dýchacího systému. Zkoumají se také souvislosti orálního zdraví a diabetu. „Toto závažné autoimunitní onemocnění je provázeno řadou metabolických i imunitních změn organismu. V případě zánětu tkání v dutině ústní dochází například ke zhoršení jejich hojení. Toto se ovšem netýká jen dutiny ústní, nýbrž i zánětů dalších, od úst vzdálených orgánů,“ vysvětluje doktor Myšák a dodává, že parodontitida je zkoumána i s ohledem na možnost ovlivnění těhotenství.

Některé studie ukazují na snížení porodní hmotnosti novorozenců u pacientek s parodontitidou a bakterie vyskytující se při parodontitidě byly také v některých případech nalezeny v tkáni placenty. „Zubní kaz nevznikne bez zubního plaku, čistý zub se tedy nekazí ani v těhotenství. Tvrzení maminek, že přišly o zuby, protože si dítě v těhotenství bralo z jejich zubů vápník, což je oslabilo tak, že se zkazilyamusely být odstraněny, se nezakládá na pravdě. Je to výmluva a hledání viníka jinde než u sebe,“ podotýká lékař. 

Za špatné zuby si většinou můžeme sami

Odborníci zdůrazňují, že čistý zub se v drtivé většině případů sám nezkazí a zubní kaz jako nemoc tedy nejde zdědit. Jeho příčinou je špatně odstraňovaný plak čili špatné čištění zubů. V této souvislosti se objevují úvahy, že by si tedy lidé měli veškerá zubní ošetření hradit sami, když mohou za to, že se jim zuby kazí.

Podle prezidenta České stomatologické komory Pavla Chrze existují závažná onemocnění ústní dutiny, jejichž léčba je v ostatních státech Evropské unie hrazena z veřejného zdravotního pojištění a to je správné. „České zdravotnictví by se ale mělo přizpůsobit systému úhrad v Unii: v žádné z členských zemí není veškerá zdravotní péče hrazená z veřejných prostředků. Naše komora nadále požaduje, aby zubní onemocnění, ovlivnitelná chováním pacienta, byla vyřazena z úhrad z veřejného zdravotního pojištění,“ zdůrazňuje stomatolog.

Zubní kartáček - ilustrační foto

To, že na čistém zubu kaz nevznikne, je potvrzeno řadou studií. Musí být ovšem splněna i další podmínka, totiž že zub je zcela zdravý, že není porušena například sklovina. „Závažná onemocnění, která ovlivňují zdraví zubů, se vyskytují jen u velmi malého počtu pacientů. Nedá se přesně říct, u kolika procent lidí za zdraví zubů může takové vážné onemocnění, ale zcela jistě jich není víc než 10 procent,“ říká Pavel Chrz.

Příkladem může být porucha vývoje skloviny, která pak méně odolává vnějším vlivům. Dalším závažným onemocněním, při kterém dochází snadněji ke vzniku zubního kazu, je snížená tvorba slin buď z důvodu onemocnění slinných žláz, nebo jako následek ozařování při léčbě nádorového onemocnění. Ozařováním dochází k poškození slinných žláz a tím ke snížení tvorby slin, které je také důvodem zvýšené kazivosti zubů. Na financování léčby takovýchto pacientů by se zdravotní pojištění mělo podílet.

Autor:
Témata: nemoc, zdraví, bakterie