Sobota 3. prosince 2022, svátek má Svatoslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Odmítat očkování je lékařská chyba

Zdraví

  7:07
Odborné společnosti sdružené v České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) jsou partnery institucí, které se podílejí na řízení zdravotní péče. Jaký je jejich názor na alternativní léčebné postupy?
Očkování (ilustrační fotografie)

Očkování (ilustrační fotografie) foto: Shutterstock

„Metody alternativní medicíny v péči o dítě v hlavních aktivitách České pediatrické společnosti nejsou zvažovány,“ popisuje docent Josef Hoza, někdejší předseda a vědecký sekretář České pediatrické společnosti ČLS JEP, který působí na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Smyslem práce odborných společností je rozšiřovat odborné informace a podílet se na tvorbě doporučení a standardů využívajících nejnovější poznatky medicíny založené na důkazech. K nim ale homeopatie, čínská medicína a ani další metody nepatří.

Porušení stanov

„Pokud lékaři užívají nevědecké postupy, pak porušují §2 článek 7 stanov České lékařské společnosti,“ přibližuje profesor Jiří Beneš, který vede Pracovní skupinu pro nevědecké léčebné a diagnostické metody ČLS JEP. „Tento článek říká, že lékař dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy,“ cituje.

Příklady alternativní medicíny

  • Homeopatie je jedna z nejrozšířenějších metod alternativní medicíny, která vychází z myšlenky, že „podobné se léčí podobným“, a z duchovní podstaty homeopatik. Ta ale neobsahují ani molekulu účinné látky. Její účinnost nebyla kvalitně vědecky prokázána.
  • Detoxikace vychází z představy, že nemoci jsou způsobeny údajnými jedy v organismu, které je třeba odstranit. Například pomocí klystýru, změny výživy, hladovky nebo konzumací různých doplňků stravy či použitím detoxikačních přístrojů. Z pohledu medicíny založené na důkazech ale detoxikaci potřebuje pouze pacient závislý na drogách.
  • Tradiční čínská medicína je léčebný systém, který vznikl v Čínské lidové republice mezi lety 1950 a 1973, kdy v zemi nebyli dostupní kvalitní lékaři a léky. Nabízí soubor různých metod, jejichž účinnost je ale sporná. Například akupunktura, postavená na vpichování jehliček na různá místa na těle, má prokázaný efekt u pooperačních nevolností, bolestí zubů nebo u chronické bolesti zad. Účinky však nebyly potvrzeny například u revmatoidní artritidy nebo snižování váhy.

Někteří lékaři praktikující alternativní medicínu jdou ale ještě dál a jsou schopni pacienty odrazovat od metod, jejichž účinnost byla vědecky prokázána. Typickým příkladem je třeba odmítání očkování s tím, že nefunguje a pro děti je zdravější překonat infekční onemocnění, proti kterým se běžně očkuje.

Pro odborné společnosti, které mají být zárukou odbornosti, pak tito lékaři znamenají problém. Nemají ale pravomoci, jak proti těmto odborníkům, kteří používají alternativní metody, zasáhnout. Stejně tak jejich praxi nijak nereguluje Česká lékařská komora, v níž je členství pro všechny lékaře působící v Česku povinné ze zákona.

Pacienti si mohou stěžovat

„Lékaři nesou odpovědnost za své konání, a to nejenom disciplinární vůči své profesní samosprávě, ale také trestněprávní,“ vysvětluje Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Pacienti mají právo podat komoře stížnost v případě, kdy mají podezření na to, že lékař odborně nebo eticky pochybil.

V praxi se však komora se stížnostmi na práci lékařů, například homeopatů ani dalších, nesetkává. Svou roli hraje to, že každý lékař by měl být schopen rozeznat situaci, kdy pacientovi stačí alternativa a kdy se už neobejde bez prověřené účinné léčby. „V případě organických chorob by nenasazení účinné terapie bylo závažným odborným pochybením, jehož důsledkem by mohlo být poškození zdraví, či dokonce úmrtí pacienta,“ dodává Milan Kubek.

Vědci přišli na novou cestu k posílení očkování. Postup může pomoct i s nádory

Komora nemá žádné stížnosti ani na lékaře, kteří popírají smysluplnost očkování, byť oficiálně považuje odmítání očkování za postup non lege artis, tedy postup v rozporu se současným vědeckým poznáním.

„Lékaři, kteří odmítají očkovat a neposkytují svým pacientům tuto nejefektivnější preventivní péči, postupují v rozporu s nejnovějšími odbornými poznatky v medicíně a v rozporu s etikou lékaře,“ shrnuje postoj České vakcinologické společnosti ČLS JEP profesor Roman Chlíbek, vědecký sekretář společnosti. „Odmítání očkování je hazardování s ochranou před výskytem infekčních onemocnění nejenom u jednotlivce, ale i celé populace,“ doplňuje.

S rakovinou jedině k onkologovi

Základem odborných standardů všech lékařských oborů jsou vědecky prověřené poznatky. Týká se to i všech používaných léků.

„Pro vývoj léku je nezbytný proces od hledání účinných molekul v počítačovém modelu přes testy na tkáňových kulturách a pak na pokusných hlodavcích až po první klinické zkoušení na lidech. Proces je vícestupňový – než jsou jeho výsledky schváleny k léčbě pacientů, trvá to mnoho let,“ popisuje docentka Jana Prausová, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Praze-Motole a také předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Žádná metoda léčby nebo lék, které neprošly procesem klinického zkoušení, se tak nedají považovat za bezpečné a ani účinné. Týká se to i různých „zázračných“ metod na léčbu rakoviny, například pomocí diet nebo „detoxikace“, s nimiž se lze setkat v alternativně zaměřených ordinacích. „Pokud pacient odmítá léčbu založenou na důkazech a nahradí ji alternativní léčbou, nejenže nemá šanci na vyléčení, prodloužení života, ale dočká se významných obtíží spojených s onemocněním a samozřejmě ho nemoc v konečné fázi usmrtí,“ upozorňuje onkoložka Prausová.

Léčba nádorových onemocnění je propracovaný proces, který vychází ze závěrů klinických studií, jež stanoví pro každou diagnózu míru pokročilosti onemocnění, celkový stav nemocného i jeho případné přidružené nemoci standardní postup léčby. To všechno však alternativní medicína popírá. V neprospěch nemocného.

Autor:

Ať se dětem lépe dýchá. Proč vyrazit do Dětské léčebny Cvikov
Ať se dětem lépe dýchá. Proč vyrazit do Dětské léčebny Cvikov

Respirační onemocnění postihne čas od času každé dítě. Někdy ale může i banální onemocnění vést k nepříjemným chronickým stavům. Blíží se podzim a...