Pátek 8. prosince 2023, svátek má Květoslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Operace mozku? Lékaři si troufají stále hlouběji

Zdraví

  6:10
Starověký egyptský lékař Sinuhet si dovolil otevřít pacientovu lebku, zasahovat do mozku si ale netroufl. Neurochirurgové to dnes dělají zcela běžně.
Na operačním sále (ilustrační foto)

Na operačním sále (ilustrační foto) foto: Shutterstock

Perspektiva lidí s nádory mozku, jak se zhoubnými, tak s nezhoubnými, závisí z velké části na tom, nakolik se neurochirurgům povede patologickou tkáň odstranit. Jenže každá operace mozku představuje riziko poškození okolních mozkových struktur.

Ruleta se zdravím. Dvě třetiny nádorů jsou náhoda

„Když se rozhodujeme pro operační řešení, vždy vážíme přínos takové léčby. Společně s onkology tedy posuzujeme přirozený průběh daného nádorového onemocnění, aktuální stav pacienta a jeho perspektivu v porovnání s rizikem, které operací podstoupí. Rozhodně nechceme nemocné zbytečně ohrožovat,“ říká Jan Klener, primář Neurochirurgického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce.

Při rozhodování o chirurgickém zákroku dávají lékařům podstatné informace moderní zobrazovací metody. Základním vyšetřením je magnetická rezonance (MR). Část pacientů nejprve projde vyšetřením za pomoci počítačové tomografie (CT), které je o něco dostupnější, a teprve poté se provede zobrazení pomocí MR. Magnetickou rezonanci mohou v některých případech doplnit a upřesnit další vyšetření, jako je mozková angiografie, pozitronová emisní tomografie a další. 

Obraz drah a center

Jak uvádí Jiří Keller z Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce, nové technologie umožňují mnohem přesněji zobrazit strukturu mozkové tkáně i samotného nádoru a rovněž funkční vlastnosti mozku. Za pomoci vyšetření nazvaného funkční magnetická rezonance se daří ozřejmit, kde se v mozku daného pacienta s velkou pravděpodobností vyskytují která důležitá řídicí centra a kudy vedou dráhy předávající informace z těchto center dál do organismu. Lékaři radiodiagnostici to díky svým znalostem, špičkovýmzobrazovacímmetodám a počítačovým programům dokážou odhadnout s vysokou pravděpodobností, na 95 až 99 procent.

„Z hlediska předoperačního plánování je nejdůležitější zobrazit centra pohybu a řeči a také co nejspolehlivěji lokalizovat dráhy, které tato centra propojují. Stejně tak je důležité zobrazení dráhy zrakového centra. Samotné zrakové centrum bývá potřeba zobrazit málokdy, protože v jeho blízkosti se nádory vyskytují méně často,“ dodává doktor Keller.

Jakmile lékař radiodiagnostik s pomocí počítačových programů zpracuje výsledky vyšetření, doplní k podrobnému anatomickému obrazu mozku mozkové dráhy a potřebné funkční oblasti. Tento výstup je elektronicky nahrán do přístroje pro funkční neuronavigaci, který neurochirurgové běžně používají při operacích mozku.

Před rokem 1980 neexistovalo přímé zobrazení mozku, a tak i přesná diagnóza pacienta bývala nejistá. Lékaři usuzovali na možnou příčinu pacientových potíží z rentgenových snímků, na nichž viděli například posun mozkových cév nebo komor.

Osmdesátá léta přinesla zlom. Začala být k dispozici první CT vyšetření, byly zavedeny operační mikroskopy a speciální mikrochirurgický operační nástroje. „Otevřela se lebeční dutina, lékař pronikl k nádoru, zvětšenému a osvětlenému operačním mikroskopem, a co nejšetrněji jej odstranil,“ vysvětluje primář Klener.

V některých případech bylo riziko poškození mozkových struktur během operace hodně velké, operovalo se z větších přístupů, což zvyšovalo pravděpodobnost pooperačních komplikací. „Proto bylo mnohem více mozkových nádorů než dnes považováno za neoperovatelné. Postupně se ale začaly přidávat další diagnostické techniky a moderní operační postupy, které umožnily mnohem širší neurochirurgickou léčbu nádorů,“ vysvětluje primář Klener.

Operace (ilustrační foto).

K větší bezpečnosti a úspěšnosti operací dnes přispívají nejen přesná diagnostika a zručnost operatéra. Přínosné jsou rovněžmetody používané během samotné operace, jako jsou navigační systémy, použití elektrofyziologické funkční kontroly, fluorescenční zobrazení nádoru či zobrazení magnetickou rezonancí v průběhu operačního výkonu. Někdy je u pacientů, kteří trpí nádorem rostoucím v oblasti řečových center, nezbytné kvůli ochraně této funkce mozku operovat při plném vědomí – hovoří se o takzvané awake operaci (viz infografika).

Ne vždy se dá operovat

Samozřejmě existují oblasti mozku, které jsou natolik rizikové, že se lékaři do otevřených neurochirurgických výkonů nepouštějí. Jedná se o zhoubné nádory, které nevratně zasahují důležité funkční struktury mozku a jejich operace by již neměla žádný význam pro zlepšení kvality života pacienta.

Druhou skupinu neoperovatelných nádorů tvoří ty, které vyrůstají v oblasti spodiny lebeční. Zde se nacházejí nesmírně důležité funkční struktury, jež by při operaci nebylo možné zachovat. V těchto případech lékaři volí jiné léčebné metody, jako je například ozařování či zásah na Leksellově gama noži.

„Vědecký výzkum a rozvoj technologií jistě přinesou rychlý pokrok v neurochirurgii. Nepochybně vzniknou nové minimálně invazivní techniky a nahradí část klasické neurochirurgie. Všichni si přejí objev přelomové léčby, která by umožňovala řešit nádory nechirurgickou cestou. Předpokládám ale, že možnosti neurochirurgie se budou rozšiřovat v jiných směrech, takže její role bude i nadále významná,“ dodává Jan Klener.

Autor:

Vyhrajte profesionální kosmetický přístroj od značky GESKE!
Vyhrajte profesionální kosmetický přístroj od značky GESKE!

S přístrojem Facial Hydration Refresher 4v1 nebude mít matná a unavená pleť žádnou šanci. O tento zázrak dnes soutěžíme. Jak se můžete zapojit?