18. července 2013 13:21, aktualizováno  13:25 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Manuál pro Fischera a spol.: radost, úcta k pravdě, průhlednost

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 11Diskuse
Vláda Jiřího Rusnoka v Lánech. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Vláda Jiřího Rusnoka v Lánech. | foto: MAFRA - Petr Topič

PRAHA Ministři Rusnokovy vlády dostali manuál o patnácti bodech, který shrnuje "hodnoty a pravidla" kabinetu, jak si je představuje premiér Jiří Rusnok. Krátkou verzi manuálu doplňuje rozšířená verze, kterou server Lidovky.cz přináší v plném znění.

Dokument existuje ve dvou podobách. Kratší je pojmenovaná "Mise vlády – hodnoty a pravidla naší služby". (O TÉ VÍCE ZDE.) Kdo by však v krátkém manuálu našel nějaké nejasnosti, tomu je k dispozici rozšířená verze, která jednotlivé požadavky na ministry objasňuje detailněji. Zde je jeho znění:

1. NADŘAZENOST VEŘEJNÉHO ZÁJMU:

• Působení ve veřejném životě musí být motivováno především snahou o prosazení věcí veřejného zájmu a tento veřejný zájem musí být nadřazen privátním zájmům či osobnímu prospěchu.

• Prosazovat skupinový nebo individuální zájem je přípustné pouze v případě, že to přinese též prospěch celku a není to v rozporu s veřejným zájmem.

• Veřejné instituce a funkce mají být v každém případě vykonávány v souladu s jejich posláním a cíli a nesmějí být zneužívány k prosazování privátních zájmů.

2. RESPEKT KE SVOBODĚ, MORÁLCE, PRÁVU A SPRAVEDLNOSTI:

• Základní hodnotou je pro nás člověk a jeho svoboda ve smyslu možnosti sám za sebe rozhodovat o své budoucnosti a podle svého uvážení a svých možností utvářet svůj život a situaci, jejíž je součástí.

• Protože svobodu nechápeme jako svobodu izolovaného jednotlivce, ale jako svobodu všech lidí či občanů bez rozdílu, je pro nás neméně základní hodnotou respekt ke spravedlnosti a k morálním a právním pravidlům, jež umožňují koexistenci více svobodných jedinců a vedou k tomu, aby jedni brali ohled na druhé.

• Tento respekt k pravidlům a ke svobodě druhých je především založen na uznání hodnoty a důstojnosti druhých lidí a jejich nezadatelných a nezcizitelných lidských práv.

3. PROSPERITA, KVALITA ŽIVOTA, UDRŽITELNOST A STABILITA:

• Prosperita je nezbytným předpokladem kvalitního života, a proto nemají být kladeny zbytečné překážky ekonomickým aktivitám jednotlivců, pokud nejsou v rozporu s hodnotami morálky, práva a spravedlnosti.

• Prosperita však nesmí být samoúčelná, ale má sloužit kvalitě života a společnosti jako celku.

• Klíčovou součástí veřejného zájmu je dlouhodobě životaschopná (udržitelná) společnost. Naplnění požadavků udržitelnosti proto předchází naplňování požadavků na prosperitu a kvalitu života.

• Stejně tak považujeme za veřejný zájem stabilitu, tj. jistou schopnost společnosti a jejích bezpečnostních systémů absorbovat (ustát) vnější vlivy a diskontinuity s cílem získat čas na adaptaci.

4. ÚCTA K PRAVDĚ:

• Ve svém jednání usilujeme o co největší poctivost a autentičnost, kriticky přezkoumáváme správnost svého jednání a v případě potřeby ho korigujeme.

• Jsme si vědomi, že to nejsme my, kdo rozhoduje o pravdivosti či nepravdivosti, ale že naše myšlenky a výpovědi mohou být pravdivé jen tehdy, když neustále usilujeme o hledání pravdy, kterou nikdo nevlastníme.

• V diskusi nám proto nejde o přesvědčování a vnucování vlastního názoru druhým, nebo dokonce o prosazování vlastních skrytých zájmů, ale o společné hledání pravdy, přičemž musíme stále kriticky zkoumat, zda naše vlastní výpovědi i výpovědi druhých jsou pravdivé či nepravdivé.

5. KRITICKÉ MYŠLENÍ:

• Jakékoli naše rozhodování o konkrétních krocích, hledání řešení problémů a vytyčování bližších či vzdálenějších cílů je založeno na znalosti věci a relevantních informací, na analýze problémů a zralém úsudku.

• Nezbytným předpokladem je sebekritičnost, která umožňuje eliminovat nesprávná vyhodnocení situace a ukvapené úsudky a předem vyloučit neadekvátní řešení.

• Základem je vzdělanost, která dovoluje chápat věci v širších kontextech a v kritickém odstupu, nepodléhat myšlenkovým schématům a vidět alternativy.

• Navržené řešení musí projít co nejširší oponenturou, a to i ze strany názorových "protivníků", a pokud je to možné, jejich věcné argumenty musí být do výsledného řešení vtěleny.

6. MYŠLENKOVÁ OTEVŘENOST A KREATIVITA:

• Žádné nápady, myšlenky a přístupy apriorně neodmítáme; rozhodně ne z ideologických důvodů. Neexistují pro nás žádná tabu a nejsme předpojatí. Jakýkoli nápad nebo myšlenku můžeme odmítnout až po vážné diskuzi.

• Jsme také odpovědní a nezanášíme diskusní prostor nepromyšlenými nápady a myšlenkovým "balastem"; každý předložený koncept se snažíme "vybavit" sadou předpokladů, na kterých je založen.

• Při hledání řešení se nenecháme svázat myšlenkovými stereotypy.

• Upřednostňujeme nová řešení, která jsou flexibilní, tj. je snadné adaptovat je na změněné podmínky.

• Jsme kreativní a invenční.

7. ODBORNOST A KVALITA:

• Občané ani stát nejsou pokusnými králíky. Co funguje dobře, neměníme. Co je potřeba změnit, měníme s dlouhodobou perspektivou a pokud možno konsenzuálně napříč politickým spektrem.

• Hledáme řešení, která jsou inovativní, atraktivní a přinášejí jasně definovanou přidanou hodnotu pro občany a stát.

• Respektujeme a aplikujeme tuto dělbu práce: politici rozhodují, co je správné udělat. Úředníci, odborníci a manažeři rozhodují, jak, s kým a kdy to udělat. Všechny skupiny za to nesou svůj jasně definovaný díl odpovědnosti.

• Pro nalézání těch nejlepších konceptů a řešení spolupracujeme s těmi nejerudovanějšími odborníky, kteří jsou k dispozici.

• Preferujeme a uskutečňujeme plynulé, hladké změny, které nevyvolávají významné oscilace či turbulence. Skokové změny realizujeme najednou s cílem přenést se z jednoho stabilního stavu do druhého stabilního stavu co nejrychleji a bez nežádoucích důsledků.

8. ODPOVĚDNOST:

• Smyslem našeho konání je služba občanům v tom nejvyšším slova smyslu, ne ukojení vlastního ega nebo prosazování jakýchkoli parciálních zájmů.

• Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou na sebe bereme. Naší základní osobní hodnotou je tedy pevnost charakteru, která se projevuje mimo jiné ve schopnosti odolat očekávaným tlakům (mediálním, osobním…).

• Vzhledem k charakteru doby a našich rolí mají bezpečnostní pravidla a zásady nejvyšší prioritu. Jsme prozíraví, obezřetní a diskrétní.

• Společný zájem je vždy nadřazen skupinovému nebo individuálnímu zájmu. Pracujeme jako tým a táhneme za jeden provaz.

9. ODVAHA:

• S největší pravděpodobností nás čekají nelehké chvíle. Naši oponenti budou mít obavy z úspěchu našeho konání.

• Pokud se nám pokusí bránit, máme dost odvahy veškeré překážky překonat. Pokud se objeví výhružky, víme, za kým jít a jak se těmto výhružkám účinně postavit čelem.

10. PRAVIDLA A ZÁSADY:

• Respektujeme a dodržujeme stanovená pravidla a zásady.

• Za všech okolností ctíme "dobré mravy" a chováme se vždy slušně.

• Držíme slovo!

• Případná pochybení bereme vážně, v důležitých věcech jsme neústupní a zásadoví.

11. PRŮHLEDNOST:

• Na dotazy odpovídáme otevřeně.

• Pokud je něco důvěrné, jasně uvedeme z jakého důvodu a kdy bude možné danou věc zveřejnit.

12. RESPEKT, DŮVĚRA A SPOLUPRÁCE:

• Objem práce i komplexita úkolu, který před námi leží, není možné zvládnout jinak, než spoluprací. Proto využíváme všech dostupných synergií a usilujeme o pěstování kultury vzájemné interakce.

• Naše spolupráce je založena na vzájemné toleranci, důvěře a respektu, podporujeme se navzájem.

• Jsme ochotni ke kompromisu, zvláště pokud vznikne na základě hluboké diskuze a neučiní výsledek jalovým, blokování dohody jen z důvodu lpění na své pravdě není přípustné.

• V zájmu společné věci jsme schopni pokory a upozadění vlastního ega,

• Respektujeme výsledky demokratických procesů, svůj názor si však můžeme ponechat.

13. EMPATIE:

• Je důležité vnímat sebe sama i každého okolo. Porozumění a vcítění se je základem kvalitních mezilidských vztahů.

• Vždy bereme v potaz, že každý je jedinečný, má vlastní potřeby, touhy a prochází různými situacemi. Jen vnímavost a respekt vůči jinakosti druhých umožňuje vytvářet společenství se společnými cíli a hodnotami.

14. RADOST:

• Nenecháme se ovládnout špatnou náladou. Radost, humor a nadhled nám umožňují nebrat se příliš vážně a pomáhají překonat možnou frustraci z nelehkého boje.

• Humor a nadhled nás chrání před tím, abychom byli příliš zarytí a naštvaní na sebe navzájem či na své oponenty.

15. TAH A VÝDRŽ:

• Věnujeme možné maximum k dosažení očištění veřejného prostoru. Vždy ale na rovinu vymezíme své možnosti.

• Vytrváme v pracovitosti a společným odhodláním a podporou prosadíme všechny cíle. V práci se vzájemně podporujeme. Naše odhodlání nepolevuje. Pokud poleví, musí ostatní vycítit a přispět ku pomoci.

Anketa

Se kterým z bodů budou mít ministři největší problém?

Odbornost a kvalita 27
Průhlednost 105
Odvaha 6
Pravidla a zásady 10
Radost 6
Tah a výdrž 6
Jiný bod 7

Výňatky z dokumentu zveřejnily už ve čtvrtek ráno Hospodářské noviny. Na žádost novinářů Rusnok poté během dne souhlasil, že dokument zveřejní v plném znění. Osloveným ministrům se obsah manuálu zamlouvá. "Berme věci s nadhledem a uspějeme," komentoval jeden z bodů ministr kultury Jiří Balvín. Ministru školství Daliboru Štysovi Rusnokovy zásady také nevadí. A dokument ocenil i ministr financí a vicepremiér Jan Fischer. "Pozitivně mě překvapilo, když jsem to našel na stole," řekl listu.

spaŠárka Pálková
  • 11Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Najdete na Lidovky.cz