25. října 2007 17:55 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

S vládním nařízením nemáme nic společného

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 18. 10.: Výslech

V dnešních Lidovkách v sloupku Výslech odpovídá hlavní hygienik MUDr Vít m.j.na dotaz  proč byly v r.2000 14 x zmírněny naše limity pro elektromagnetická pole.
Odpověd´ MUDr Víta je velmi dezinformující. Pro tazatele uvádím jak k tomuto počinu došlo:
Už v roce 98/99 se pracovníci z odboru HEM ( hygieny, epidemiologie, mikrobiologie) MZ ČR a  Mě HS v Praze  rozhodli sjednotit naše tehdy platné hygienické limity pro elektromagnetická pole  ( Vyhláška MZ ČR č. 408/1990 Sb, platná do 31.12.2000 ) se západní Evropou  a přistoupit na  limity, doporučené Radou Evropy /1999/519/EC.
Národní referenční laboratoř  pro neionizující záření Státního zdravotního ústavu ( pro stručnost NRL SZÚ) se ústy svého vedoucího ing. Musila proti tomuto počinu opakovaně postavila jako proti „zbytečnému poklonkování před existujícími západními limity a nesmyslně předčasnému zavádění u nás“.
Doporučení RE nebyla  totiž žádná direktiva či zlevněná jízdenka do EU, bylo to pouhé doporučení, navíc s poznámkou o možnosti ponechání si přísnějších národních limitů. Ty si např.  ponechalo Polsko, Italie a Švýcarsko.
Nuže, protože NRL SZÚ a  ing Musil se stali překážkou k naplánované změně , byl ing. Musil odvolán z funkce, NRL v SZÚ zrušena a znovu zřízena jako součást Mě HS v Praze a jejím vedoucím byl jmenován fyzik doc. Pekárek, který dá se říci uvedl v život Nařízení vlády č. 480/2000 Sb, s platností od 1.1. 2001.

Tedy nikdo z pracovníků NRL SZÚ nemá s tímto vládním nařízením nic společného.Dílem této laboratoře( v součinnosti s dalšími složkami HS) byla zmíněná vyhláška č.408/1990 Sb, zrušená k 31.12.2000.

Hana Pafková, biolog, dříve pracovnice NRL pro neionizující záření SZÚ