25. července 2008 19:37 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Sebezmrzačení galerie

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 18. 7.: Srp a další kurátoři galerie dostali výpověď

V pátečních LN se objevila zcela absurdně vyhlížející zpráva o tom, že Galerie hlavního města Prahy se hodlá zbavit svého patrně největšího a obecně uznávaného odborníka v oblasti českého moderního umění PhDr Karla Srpa, Ph.D.
O tom, jak významná byla práce Karla Srpa pro současné a mladé umění již napsal v reakci na zmíněnou zprávu Jiří David. Musím však zdůraznit i jeho ojedinělý výkon ve výzkumu a presentaci umění české klasické moderny. Výstavy a s nesmírnou důkladností připravené katalogy Karla Teige, Toyen, Jindřicha Štyrského Českého surrealismu a Artificialismu, ale i novějších autorů jako jsou Karel Malich či Zdeněk Sýkora patří k tomu nejzákladnějšímu, co bylo o této oblasti umění kdy publikováno. Měl jsem tu příležitost s Karlem Srpem před dlouhými lety spolupracovat jako jeho kolega (jen formálně jeho šéf) a dosud mám v paměti jeho zcela neobvyklou důkladnost a šíři záběru při zpracovávání tématu, v čemž - tuším – nemá ve své generaci mnoho sobě rovných. Proto jak zmiňované projekty tak i mnohé  další mohly být dotaženy do zevrubnosti, objevnosti a v jistém smyslu definitivnosti. To bylo oceněno i v zahraničí, proto byl Dr Srp vybrán pro vytvoření velké výstavy Alfonse Muchy v Kremži, jeho výstavu surrealismu si reprizovalo prestižní Wilhelm-Hack-Museum ve Wilhelmshafenu, jeho kurátorskou práci si vybralo i jedno z nejpřednějších a největších museí umění na světě Los Angeles County Museum v Los Angeles a řada dalších.
 V této souvislosti by patrně nebyly tak docela relevantní výtky, které mu jsou podle mluvčí galerie činěny, totiž že se nevěnoval doplňování sbírky galerie a nevyvíjel osvětovou činnost i kdyby tyto výtky byly oprávněné. Jako někdejší člen komise pro akvisiční činnost GHMP mohu pouze říci, že to prostě není pravda, což platí i pro léta, kdy jsem již v komisi nepracoval. Osvětová činnost galerie je sice prací samostatného oddělení, přesto Dr Srp má mnoho zásluh o založení i činnost Klubu přátel GHMP, což je rozhodně největší a nejvýznamnější počin galerie v této oblasti. Zdá se mi ovšem rovněž absurdní, že do osvětové činnosti nejsou počítány Dr Srpem uspořádané a mimořádně bohatě navštívené výstavy, které obraz českého moderního umění představily široké veřejnosti u nás i v zahraničí.
 Je-li zmiňovaná zpráva pravdivá a jsou-li - jak se proslýchá - nejmenovanými dalšími propouštěnými pracovníky PhDr Olga Malá a PhDr Hana Larvová, které znám jak z doby svého působení v GHMP, tak zejména z jejich pozdější veřejnosti dobře známé odborné práce, pak už opravdu nejsem schopen pochopit vášnivé sebezmrzačování GHMP.
Jan Sekera, jan.sekera@centrum.cz