12. prosince 2008 19:59 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Situaci v sociálních službách MPSV řeší

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 11. 12.: Happening v pyžamu proti Nečasovi

Není pravda, že úřady nestojí o řešení problémů sociálních pracovníků, jak bylo uvedeno, nebo dokonce že s nimi nejednají. S celou řadou zástupců těchto organizací Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně jedná a nebrání se žádné diskusi. Celá tato akce se shodou okolností uskutečnila v době, kdy je v parlamentu projednávána zásadní novela zákona o sociálních službách, která řadu problémů řeší. Byla konzultována mj. s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, Českou asociací pečovatelské služby, Sdružením azylových domů, Profesní komorou sociálních pracovníků, Českou radou humanitárních organizací, Charitou ČR, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče, Spolkem oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, seniorskými organizacemi nebo Národní radou osob se zdravotním postižením. Tento návrh navíc podpořila Tripartita.
 K dotacím do systému sociálních služeb lze uvést, že se významně zvyšuje podpora služeb sociální prevence (meziročně o 50 %) a služeb sociální péče (meziročně o 22 %). V těchto oblastech mají majoritu právě poskytovatelé z neziskových organizací. Na druhé straně klesají dotace do pobytových služeb v souladu s požadavky těchto sociálních pracovníků, jelikož se zde významněji uplatňují mj. příspěvky na péči. Jen lze upozornit, že vlastní dotace tvoří 20 % z celkového objemu peněz jdoucích do sektoru sociálních služeb. Mezi roky 2006 a 2008 stoupl objem peněz vyplácených do sektoru sociálních služeb jen ze státního rozpočtu ze 13 mld. Kč na 25 mld. Kč. Výše uvedená změna zákona podstatně zvyšuje transparentnost dotačních procesů. Navíc lze upozornit na skutečnost, že v letošním roce bylo do sociálních služeb na dotacích vloženo více peněz, než bylo rozpočtováno. Předpokládáme, že obdobným způsobem lze v případě potřeby řešit financování v příštím roce. Zájem řešit situaci v sociálních službách je tedy společný.
Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností, MPSV
Provident Financial s.r.o.
Specialista péče o zákazníky v terénu

Provident Financial s.r.o.
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj