24. listopadu 2008 8:47 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Soudnictví nemá dobrou pověst

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 72Diskuse
Předseda Soudcovské unie Tomáš Lichovník, první místopředseda Tomáš Mottl a druhá místopředsedkyně Šárka Hájková (vlevo). | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Předseda Soudcovské unie Tomáš Lichovník, první místopředseda Tomáš Mottl a druhá místopředsedkyně Šárka Hájková (vlevo). | foto: ČTK

Soudcovská unie má po šesti letech nového prezidenta. Jaromíra Jirsu ve funkci vystřídal předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Tomáš Lichovník.

LN Proč jste se rozhodl kandidovat na prezidenta unie? Protože nejsem spokojen s poměry v české justici a myslím si, že Soudcovská unie může výrazně přispět k jejich zlepšení.

LN K čemu je vůbec dobrá Soudcovská unie?
Když zkrátím stanovy, tak by se měla zasazovat o zvýšení úrovně ochrany práv a svobod občanů.

Tomáš Lichovník
Soudcem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou je čtyřiačtyřicetiletý Lichovník od roku 1992, od roku 1994 je jeho předsedou. Zabývá se občanskoprávními spory. Od roku 2005 byl viceprezidentem Soudcovské unie. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

LN Na co se chcete jako nový prezident soudcovské unie zaměřit?
Těch oblastí je několik. Chtěl bych například pokračovat ve zvyšování úrovně soudnictví. Dlouhodobě se podílíme na vzdělávání soudců, ale i laické veřejnosti. Důležitá je i generační obměna soudců. Jde o vytvoření zákonných podmínek, které by starším kolegům umožnily důstojný odchod z činné služby a současně by společnosti umožnily využívat zkušeností těchto soudců.

LN Ty by se daly využívat jak?
Třeba při výpomoci během rodičovských dovolených či při náporu práce u konkrétního soudu.

LN Naše soudy jsou kritizované za velkou délku trvání procesů. Několikrát stížnosti občanů potvrdil i Štrasburský soud...
To je skutečně problém. Proto chci, aby se unie zaměřila na zajištění stejné úrovně soudní ochrany práv občanů na celém území státu. Je stěží uvěřitelné, že řízení v jednotlivých krajích trvá nesrovnatelně dlouhou dobu. Proč má občan například Jihočeského kraje právo na daleko rychlejší soudní řízení než občan severních Čech? A věřte mi, ty rozdíly jsou propastné.

LN Kdo za ně může?
Je to chyba této i předchozích vlád, že nevytvořily a nevytváří stejné podmínky pro práci justice.

LN Chyba soudců to tedy podle vás není?
Není. Soudci jsou v celém státě přibližně stejně chytří a pracovití.

LN Přesto, myslíte si, že má české soudnictví u lidí dobrou pověst?
Nemá nejlepší pověst, ale ve srovnání například s parlamentem jsme na tom pořád dobře.

LN Čím to je?
Je potřeba si uvědomit, že prakticky polovina účastníků řízení odchází od soudu neúspěšných či přímo poražených. Určitě ale můžeme jako soudci vylepšovat pověst justice svou kvalitní prací, vstřícným přístupem k účastníkům řízení i k médiím: máme tedy co zlepšovat.

LN Víte, jak se pozná dobrý soudce? A dokážete odhadnout, kolik jich u nás je?
Měl by být především nezávislý a nestranný. Měl by znát svou práci a měl by ji vykonávat odpovědně a s pokorou. Spíše než práce je to totiž služba. Služba spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že spravedlivých soudců je naprostá většina.

LN Jaké jsou tedy vaše dlouhodobější plány?

Za nejnaléhavější považuji úsilí o změnu úpravy jmenování a znovu jmenování předsedů a místopředsedů soudů.

LN Proč právě toto?
Nyní mají totiž časově omezené funkční období, po jehož uplynutí mohou být jmenováni znovu. O jmenování rozhoduje ministr spravedlnosti či prezident republiky, a to bez jakýchkoli pravidel a omezení. Vytváří to reálné nebezpečí nátlaku na stávající funkcionáře, budou-li chtít být jmenováni znovu. Stejně tak ale i na nové kandidáty na funkce předsedů.

LN Setkal jste se někdy s takovým nátlakem?
Stát vždy zastupovaný výkonnou mocí je totiž velmi často účastníkem soudních řízení. V trestním řízení je stát žalobcem vždy. Svůj zájem na výsledku tohoto řízení nemusí ale prosazovat jen právními prostředky. Za šestnáct let své soudcovské praxe jsem se nesetkal s jediným náznakem ovlivňování sporu. Přesto je nutné naprosto vyloučit každou takovou možnost. Uvědomme si, dnes jsou komunisté v krajských radách. Jak daleko to je do vlády celého státu? A jak dokázali za své vlády zneužívat soudy a ničit tak lidské osudy i lidské životy! Na to nesmíme zapomenout.

LN Měly by se podle vás nějak změnit české soudy?
Ano, změnu potřebují.

LN A jakou?
Ve způsobu práce. Aby se soudci nezabývali administrativou, ale skutečně soudili. Na prvním se již pracuje. Na soudech by měly pracovat takzvané mini týmy složené ze soudce, asistenta či vyššího soudního úředníka a administrativního pracovníka. Je to jedna z možností organizace práce, ale podmínky pro ni se teprve vytvářejí.

LN České justici je vyčítáno také to, že má v celé Evropě nejvíce soudců. Myslíte, že by se jejich počet měl snížit?
Jejich počet je skutečně vysoký. Zaviněno je to tím, že dělají řadu administrativní práce, kterou soudci jinde ve světě nedělají. Kolegové ze zahraniční jsou často překvapeni, jakými úkony se zde soudci musí zabývat. Tedy, po změně organizace práce jich tolik potřeba zřejmě nebude.

LN Co je podle vás největší slabinou české justice?
Za tu považuji přílišný vliv výkonné moci, která se pak ale odpovědnosti zříká a svaluje ji na soudce. Jen pro názornost. Zákonodárná moc vytváří zákony, které jsou "zástojem" soudců při jejich práci. Výkonná moc určuje, kolik soudců bude na konkrétním soudě pracovat, jakou budou mít budovu, zda v ní bude dostatek jednacích síní... Rozhoduje prakticky o všech materiálních i personálních podmínkách práce soudců. Jestliže tedy soudci nemohou ovlivnit, kolik jich bude kde pracovat, s jakými nástroji a za jakých podmínek, kde je prostor pro jejich odpovědnost? Ministerstvo spravedlnosti volá po manažerském řízení soudů, ale co je to za manažera, který má téměř vše určené ministerskými tabulkami a k tomu poddimenzovaný rozpočet?

  • 72Diskuse