Pondělí 6. února 2023, svátek má Vanda
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Soutěž:

Vyberte Miss Farma Sympatie Prague Food Festival 2012

Vyberte Miss Farma Sympatie Prague Food Festival 2012

$(document).ready(function(){ //zobrazeni tooltipu $(„.CPBook“).hover(function(){ $(this).parent(„.tf-inp-in“).addClass(„rel“); $(„.CPBookPerex“).hide(); $(this).children(„.CPBookPerex“).show(); }, function(){ $(„.CPBookPerex“).hide(); $(this).parent(„.tf-inp-in“).removeClass(„rel“); }); }); .CPBookInfo h4 {padding: 0;} .tf-inp-in {float: left;height: 260px;margin-right: 20px;width: 310px;} .CPBook{float: left; margin-left: 10px; width: 275px;} .tf-inp-in input {margin: 1px 0 0 0; float: left;} .tf-title {color: #1A68B5;font-size: 16px;margin-bottom: 15px;} .CPBookPerex {position: absolute; top: 60px; width: 200px; left: 55px;z-index: 100;} .CPBookPerex p {background: #7498C2; border: 1px solid #5976A5;padding: 5px;color:#fff; margin:0;} .rel {position:relative;} Hlasujte v soutěži „Miss Farma Sympatie Prague Food Festival“ od 20. dubna do 20. května 2012. Vítězná farma, jejíž pokrmy můžete ochutnat přímo na festivalu, získá zajímavé ceny a vyhrát můžete i Vy.

Na otázky můžete odpovídat od 19. dubna 2012 do 20. května 2015

Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže zpravodajského serveru Lidovky.cz spojeného s účastí v anketě "Zvolte „Miss Farma Sympatie“.

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž je určena pro všechny návštěvníky zpravodajského serveru Lidových novin Lidovky.cz (dále jen "soutěž") hlasující v anketě "Zvolte Miss Farma Sympatie". Tato anketa probíhá od 19.04.2012 0:00 do 20.05.2012 0:00.

2. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000, IČ: 453 13 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen "organizátor") ve spolupráci s Českou televizí.

3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže"), která v době konání ankety dovršila věk 18 let, odpoví na anketní otázky a uvede ve zjednodušené formě své kontaktní údaje.

4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit účastníka ze soutěže na základě porušení pravidel, nebo neetického jednání. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.

5. Dotazy k soutěži je možno zasílat prostřednictvím emailu na adresu soutez@lidovky.cz. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

6. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení, jakož i právo kontroly všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech po dobu 5 let od skončení této soutěže.

III. Mechanizmus soutěže

1. Soutěž bude vyhlášena (zveřejněna) na zpravodajském serveru Lidových novin Lidovky.cz s tím, že součástí tohoto vyhlášení bude zveřejnění přehledu pro anketní hlasování, termín soutěže a počet a specifikace cen pro výherce soutěže.

2. Soutěžící po svém hlasování v anketě uvede své kontaktní údaje – jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon.

3. Každý soutěžící se může účastnit hlasování pod uvedeným jménem, adresou bydliště a emailem pouze jednou.

4. O výhercích soutěže Miss Farma Sympatie rozhoduje počet hlasů, o výhercích soutěže z řad registrovaných hlasujících rozhoduje pořadí doručení jejich "hlasů", přičemž hlavní cenu získává soutěžící, jehož odpovědi došly přesně uprostřed mezi všemi hlasy. Ostatní ceny budou rozdělovány opět podle pořadí došlých hlasů, přičemž výsledné číslo celkového počtu registrovaných bude vyděleno počtem cen. Výsledek bude zaokrouhlen na celé číslo směrem dolů a následně pomocí výsledného čísla určeno rozdělení cen vůči časovému seznamu soutěžících.

5. Jména výherců budou uveřejněna do čtrnácti dnů od ukončení soutěže na adrese predplatne.lidovky.cz. Jména výherců budou rovněž zmíněna v pátek 25. 5. 2012 v hlavním sále Míčovny na Pražském hradě při slavnostním zahájení PFF a vyhlášení výsledků ankety.

6. Hlasování je propojeno se sociální sítí Facebook.

IV. Výhry a jejich předání

1. Hlavní cenou v soutěži je pro vítěznou farmu prezentace na Prague fiood festivalu ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2012, zalistování na regionální úrovni v hypermarketu Interspar a natočení medailonku od Apetit TV.

2. Ceny v soutěži pro hlasující jsou: první cena: dárkový koš plný delikates Spar Premium, exkluzivní značky hypermarketu Interspar, druhá cena: 2 vstupenky na Prague Food Festival, třetí cena: publikace Maurerův výběr Grand Restaurant 2012 a Grand Bar 2012, čtvrtá až desátá cena: vybraná publikace z edice 101 Lidových novin.

Tyto ceny obdrží hlasující podle výše uvedeného mechanizmu. Ceny budou výhercům rozesílány poštou, případně dle domluvy bude umožněn osobní odběr, na základě uvedených kontaktních údajů do jednoho měsíce od ukončení soutěže.

3. Hlavní cenu nemůže vyhrát osoba mladší 18 let.

4. Nárok na výhry je možno uplatnit nejpozději do 30.12.2012, a to písemně na adrese sídla pořadatele. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

5. Organizátor soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s uplatněním a užíváním výhry.

6. Všechny výhry v soutěži jsou výhrami netto, tedy po odvedení případné srážkové daně.

V. Závěrečné ustanovení

1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány organizátorem soutěže jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

2. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce písemně odvolat.

4. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.

5. O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím internetové kampaně na vybraných internetových portálech a denících.