11. září 2016 13:20 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

15 let s konspiračními teoriemi: Mohl za útok Bush, Izrael, bankéři, nebo mimozemšťani?

11. září 2001. Hasič před zříceným WTC | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy 11. září 2001. Hasič před zříceným WTC | foto: Reuters

Konspirační teorie o 11. září 2001 jsou fenomén, který lze těžko ignorovat. Od prvního dne po tragédii se vyrojilo množství scénářů, některé jednoduše šílené, jiné dopodrobna vyargumentované, které nesouhlasí s oficiálním vysvětlením útoku na USA.

Konspirační teorie o útoku z 11. září spojuje odmítání několika obecně přijímaných faktů. Mezi jinými odmítnutí toho, že za útoky stojí teroristická organizace al-Kájda, pád Dvojčat byl zapříčiněn nárazem dvou letounů, jeden letoun poškodil budovu Pentagonu a únoscům dalšího se díky zásahu cestujících útok nepodařil. Odpůrci této oficiální verze Rovněž odmítají to, že by o útoku nevěděly bezpečnostní složky a vláda USA.

K patnáctému výročí pádu věží Světového obchodního centra jsme pro vás vybrali „ochutnávku“ nejrůznějších teorií, které se především na internetu dodnes objevují. Seznam je to zajímavý již kvůli dokumentaci toho, jak teorie vznikají a vyvíjejí se a případně i co může vést veřejnost k zaujmutí jiného než oficiálního stanoviska a štěpení veřejné diskuze.

1) Za útokem je Izrael

Jednou z prvních konspiračních teorií byla ta, že za pádem Dvojčat nebyla teroristická organizace al-Kájda, ale izraelská zpravodajská služba Mosad. Prvním impulsem ke vzniku teorie byla zpráva, šířená hlavně v emailech a na webových fórech, že při útoku nezemřel žádný Žid, případně mnoho Židů nešlo 11. září do práce v obchodním komplexu Světového obchodního centra. Tato zpráva je známá jako „4000 Jews Rumor“ (fáma o 4000 Židech).

Vcelku rychle se přišlo na to, že tato fáma je nesmysl, přesto teorie vydržela dodnes, i když otupila své původní antisemitské vyznění. Dnes tato konspirační teorie přežívá s tím, že Izrael chtěl USA vyprovokovat k útoku na arabské země.

2) „Wall Street“ věděl o útoku předem

Další teorie nepřichází se scénářem ve kterém by odpovědnost za útok na Dvojčata spadala na někoho jiného, než al-Kájdu, ale s tím, že někteří akcionáři mohli o útoku vědět.

Zastánci teorie poukazují na to, že pár dní před útokem došlo k „anomálii“ v obchodování s akciemi United Airlines a American Airlines - tedy společnostmi, které vlastnily unesené letouny. K anomálii skutečně došlo, akcionáři prodali před útokem množství akcií těchto společností, což vedlo k vyšetřování ze strany FBI a Komise pro cenné papíry. Cílem vyšetřování bylo, zda někteří bankéři nebyli v kontaktu s Usámou Bin Ládinem, případně jinými členy al-Kájdy. Rozsáhlé vyšetřování teorii nepotvrdilo, to ale víru zastánců teorie výrazně neochromilo.

3) Žádná letedla neletěla

„Letadla nemohla prorazit železnou konstrukci budov,“ řekl po útoku Morgan Reynolds, který dříve pracoval pro americké ministerstvo práce. Podle této teorie se ve skutečnosti jednalo o rakety, které podle další „podteorie“ měly být obklopeny hologramy imitujícími tvar letadla.

V dnešní době tato teorie nemá širokou podporu „pravdařů“ (Truth Movement - skupiny, které odmítají oficiální verzi událostí o 11. září 2001).

4) Ještěřané měnící podobu

Za touto teorií stojí David Icke, bývalý sportovní komentátor pro BBC, který byl v 90. letech „osvícen“ a varoval před koncem světa, „chemtrails“ a probíhající skrytou invazí mimozemských Ještěřanů (Reptilians).

Podle Icka za útokem nestojí arabští teroristé, Židé, americká vláda, průmyslově-vojenský komplex, ani bankéři z Wall Streetu, nebezpečí pro budoucnost lidstva stojí jinde. Na USA zaútočili Ještěřané, mimozemská rasa, která dokáže měnit podobu, pronikla do vrcholné politiky a chemickými postřiky zotročuje lidstvo. Jaký je jejich cíl? Nic menšího než ovládnout celý vesmír. Tato teorie kupodivu přežívá dodnes.

5) Řízená demolice

Pravděpodobně nejznámější teorie je ta o řízené demolici zasažených budov. Podle zastánců teorie nemohl náraz letadel a následný požár zničit ocelovou konstrukci budov a k pádu došlo až po výbuchu předem připravených náloží uvnitř budov.

Teorie se stala velmi populární a vyjadřovali se k ní i mnozí „lidé z profese“ a odborníci, kteří přicházeli s vlastními modely situace: Konstrukce mohla být předem narušená, došlo k odpojení hasicího mechanismu, nálože byly umístěny na strategických místech, objevila se i další vysvětlení.

Teorii od počátku odmítají především specialisté z oborů stavební mechaniky a stavebního inženýrství, přesto má v některých bodech své zastání i ve vědecké obci.

Na teorii reagoval i Národní institut standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology, NIST), který provedl rozsáhlý výzkum trvající tři roky a tuto konspirační teorii v roce 2005 vyvrátil. Nenalezly se žádné stopy po účelovém porušení konstrukce budov ani žádné částice vzniklé po výbuchu náloží, pomyslnou explozi nedoprovázel žádný zvuk atd. Výsledky jsou veřejnosti k dispozici.

Teorie o řízené demolici se objevila již 6 hodin po pádu Dvojčat a i když některé části byly vyvráceny, jádro teorie přežívá dodnes a vzbuzuje zájem nejen laické veřejnosti.

6) Nový světový řád

Teorie typu Nový světový řád a Pax Americana považují útok z 11. září za součást předem připravené strategie. Jde o ovládnutí světa Spojenými státy, případně alespoň vyřazení jakékoli konkurence americké vlády.

Útok na Dvojčata byl zcela v režii americké vlády a měl sloužit jako záminka k invazi na Blízký východ. Americký i evropský establishment, spolu s nejrůznějšími tajnými společnostmi usiluje o to stejné, jako výše popsaní Ještěřané: ovládnutí země a zotročení obyvatel. Nový světový řád má být spojený i s rozsáhlou genocidou a „rozparcelování“ světa.

V této teorii vlastně již nejde o samotné provedení útoků nebo pátrání po zodpovědné skupině a pochybnostech o průběhu událostí. Jedná se spíše o světonázor a amalgán nejrůznějších konspiračních teorií. Unikátní je pak téměř nemožnost názory vyvrátit, jelikož mezi tímto druhem „pravdařů“ panuje nedůvěra k obecně přijímaným názorům.

Přestože se jedná o spíše okrajovou konspirační teorii, která se postupně vyvinula mezi „pravdaři“, přitahuje svoji fantaskností pozornost. Rozmach přišel po 11. září 2001, kdy mnoho Američanů ztratilo důvěru ve svoji vládu.

kpKryštof Peňás