Neděle 24. září 2023, svátek má Jaromír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Diskuze

Téměř 99 procent nebezpečných odpadů je skládkováno bez poplatků

Firmy provozující skládky se kvůli mezeře v zákoně vyhýbají poplatkům.

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
Jestli to nebude třeba i tím vaším bojem proti spalovnám odpadů
nebo jaderným elektrárnám, místo nichž se musí stavět "spalovny" fosilních paliv?
0 0
možnosti

Daniel Vondrouš

3. 7. 2013 9:17
Chalupův výsledek: odpady bez přesných pravidel a bez kontroly
Na základě dřívejších zjištění SFŽP, ČIŽP a NKÚ (viz výše) byl ve spolupráci s odbornou veřejností (včetně zástupců obcí, krajů, ČAOH atp.) připraven návrh nového odpadového zákona, který řešil i tuto problematiku. Konkrétně poplatky měly být odváděny za všechny odpady, které jdou na skládku, aby se zamezilo uvedeným podvodům.  Návrh zákona byl veřejně představen na jaře 2009 (http://www.mzp.cz/cz/gallery_090227odpady, http://www.mzp.cz/cz/news_tz080227novela_odpady).Skládkaři přirozeně svůj kšeft vehementně bránili proti všem. Pak se ale na jejich stranu přidala ODS a zákon byl do konce volebního období "zaparkován" v meziresortním řízení. Po nástupu ODS na MŽP, bohužel, blokování řešení odpadové problematiky pokračuje až dosud. Navíc se podařilo rozsáhlými škrty v rozpočtu omezit kontroly ze strany ČIŽP. Skládkaři mají jistě radost z tak "vzorné" spolupráce :(
0 0
možnosti

Martin Hájek1

2. 7. 2013 17:40
Zloději
Je potřeba si uvědomit, že odpadové firmy ten poplatek od svých zákazníků samozřejmě inkasují. Stačí se poptat, kolik se platí třeba za likvidaci kila eternitové krytiny. Jenomže ho pak neodvedou a strčí si ho do kapsy, protože k tomu není pořádná evidence a kontrola. Ve slušné společnosti se tomu říká krádež a chodí se za to do vězení.  V poslední době došlo na ledaskoho, tak třeba dojde i na ně. Martin Hájek 
0 0
možnosti

Dodger

3. 7. 2013 8:27
azbest není dobrý příklad
Odpady azbestu se totiž zpoplatňují ve výši sazby za ukládání ostatních odpadů (tedy poplatek 500 Kč, neplatí se ani rizikový poplatek - ukládání na skládku je u azbestu totiž jediný možný způsob nakládání). Problém je to u ostatních druhů NO, u kterých drzost skládkařů a bohužel i těch, kteří to z nejrůznějších důvodů tolerují (odvod polatků kontrolují krajské úřady, které metodicky řídí MŽP), přesáhla mezí. Je jasné, že obrovská výše poplatků, na kterou se alibisticky skládkaři vymlouvají, nahrává korupčnímu prostředí a schovávání nebezpečných odpadů za "výrobky k výstavbě skládek", čili poplatek již dávno není ekonomickým nástrojem, který by měl odradit od skládkování, ale popaltek, který podněcuje k tomu se chovat v rozporu s principy byť nedokonalé právní úpravy...
0 0
možnosti

Kecálek

2. 7. 2013 14:19
V dané problematice se pohybuji už více než deset let
A nevím firmách (a to včetně velkých výrobních podniků v oblasti těžkého strojírenství či chemické výroby), které by řádně a v souladu s legislativou svůj nebezpečný odpad: 1) neměly schválený rozhodnutím OŽP příslušného úřadu, 2) Nepředávaly nebezpečný (a nejen ten) odpad řádně schválené odpadářské firmě (opět schválené rozhodnutím OŽP příslušného krajského úřadu, 3) Nevykazovaly produkci odpadů na základě "váženek" od odpadářské firmy do ISPOPu a IRZ - to vše v souladu s požadavky zákona 185/2001 Sb na navazující legislativy. Za toto platí oněm odpadářským firmám velmi vysoké částky. Ročně takových firem (od několika desítek až po několim tisíc zaměstnanců navštívím cca 60) . Uznávám, že zkušenost z několika stovek firem nemusí mít vypovídající hodnotu, ale přesto. Takže se domnívám, že pokud nelže autor článku nebo zpráva NKU, pak je chyba zejména na straně státní správy (kterou předraženě platíme v našich daních) a která nevykonává řádný dohled nad společnostmi, které jsou ze zákona oprávněny nakládat s nebezpečnými odpady (a k tomu musí mít příslušné rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že tyto firmy si od svých zákazníků (=původců odpadu) inkasují poplatky ve velmi vysokých částkách, pak tyto peníze neodvádí právě tyto firma - velké v ČR působící společnosti (nakládající si odpady) jsou např. SITA, Marius Pedersen, Pražské Služby, a.s., van Gansewinkel, SAKO, ASA, SUEZ - jen podíl těhto jmenovaných firem na trhu "likvidace odpadů" je v desítkách %. S výjimkou Pražských služeb jsou všechny vlastněny zahraničním kapitálem. Pro získání licence musely být schváleny MŽP. Ptám se tedy MŽP - zač Vás občané platí, když 90% nebezpečných odpadů je na území ČR likvidováno nelegálně? Podle dokumentu http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9300363CE7/$File/20011201.pdf ;- bylo v ČR v roce 2011 vyprodukováno celkem 23 576 396 tun odpadů z toho 1 502 504 nebezpečných. Pouze firma SITA CZ a.s. - Spalovna nebezpečných odpadů Ostrava spálila v roce 2011 19 025 tun NO (tj. |1,25% NO vyprodukovaného v ČR za rok 2011) -celkem bylo v ČR 42 spaloven spalujících NP (http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/incinerators/index_CZ.html) Takže by mě milí státem placení ekologové zajímalo, co celé roky za mé peníze děláte? V kdejaké malé firmičce, když dojde k omylu ve vykázání kategorie odpadu se točí inspektoři z ČIŽP jak na běžícím páse a sází pokuty... Jak je možné, že tomu tak není u provozovatelů skládek?
0 0
možnosti