12. prosince 2008 19:55 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

To, co jsem prý napsal o TGM, jsem nenapsal

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 1Diskuse

Ad LN 10. 12.: Jak charakterizuje sám sebe pan doktor Mahler

Ze svých podrobných denních záznamů, které jsem si psal od počátku padesátých let ( tedy i v roce 1953 a 1954 ) a které jsem ochoten  kdykoli předložit , dokládám  kvůli nařčení z protimasarykovského výroku  : Dne 18. září 1953 jsem byl vyzván Výzkumným osvětovým ústavem, abych napsal 20stránkovou stať  o Juliu Fučíkovi a první republice , s termínem dodání do 25. září. Dne 8. října 1953 byl můj text  lektorským posudkem Josefa Rybáka odmítnut: " Zabývá se tématem všeobecně, koncepce a hlavní idea neujasněny, záplava neutříděných citátů, nejasnost výkladu...atd." Ano, moje práce vyzdvihovala stanoviska a činnost Julia Fučíka, kritická vyjádření se rozhodně netýkala jmenovitě T.G. Masaryka. Odmítnutím pro mě zadání skončilo - podle každodenních záznamů jsem se dál věnoval jiným pracem - o jakémsi publikování statě v únoru 1954, najmě pod mým jménem, neexistuje nikde žádná zmínka - rukopis inkriminovaného textu nutno tedy hledat a jistě lze nalézt v  j i n é m  archivu .  Již z jediného odstavce, který pan Just uvedl, je dostatečně patrné, že i sám styl a dikce neodpovídají  mému psaní.  A detail z počtů : v roce 1954 jsem ještě zdaleka nebyl "zralý třicátník" ...
Zdeněk Mahler, Praha
  • 1Diskuse