25. března 2008 17:38 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Vzpamatujme se

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 4. 3.: Když se člověk narodí kvůli chybě lékaře

Díky přednostovi ústavu etiky Marku Váchovi a socioložce Jiřině Šiklové za jejich stanovisko k případu ženy, která vysoudila vysoké odstupné za nepovedený potrat, kdy se proti její vůli narodilo chytré a zdravé dítě, které potom odložila a které vyrůstá v jiné rodině. Děkuji oběma autorům za to, že ukázali na stále větší odklon od úcty k životu a základních morálních principů a až modloslužebné uctívání peněz, jež se stávají mírou všech věcí. Chtěl bych jen ještě víc zdůraznit zásadní rozdíl mezi reklamací špatného zboží nebo nedbale odvedené řemeslnické práce a lékařským úkonem, jehož následkem přišel na svět človíček. U lékaře je snad možno reklamovat špatně ošetřený zub, rozhodně ne však uvedený případ.
Etika musí být nadřazena právu, jinak právo ztroskotává. To, o čem hovořím, nenáí totiž jejím jediným právním porušením v poslední době. Co promlčení viny za politickou vraždu Milady Horákové? Případ soudce, který si vymyslel a inscenoval soudní řízení, a může dál soudit? Nebo muž, který si objednal nájemného vraha a je osvobozen, protože se mu podařilo převést všechno na “legraci”? A to jsou jen špičky ledovce. “Ježíš, ne Caesar,” řekl svého času T. G. Masaryk. “Ne Kain, ale Ábel,” mělo by dnes platit víc než kdy jindy. Dnešní Kainové však mají peníze a odstrčení Ábelové jsou většině společnosti spíš jen pro smích.
Naštěstí jsou tu však přece jen lidé, kteří nepovažují život za pouhou věc, měřitelnou jen penězi. Přibývá lidí, kteří už třeba nepovažují zvíře za pouhou věc, ale za cítícího tvora. Kdy ale dojde nevšímavé většině I to, že bezbranné nenarozené dítě není věc, za jehož nechtěné narození je možno vysoudit odškodné? Kdy se stane právo zas právem a peníze nebudou mírou všech věcí? Vzpamatujme se!
Zdeněk Janík, Praha
Najdete na Lidovky.cz