13. května 2015 7:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Za xenofobní výrok o dětech se omluvte, vyzývají Chládka romští rodiče

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
Marcel Chládek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Marcel Chládek | foto:  František Vlček, Lidové noviny

PRAHA Romští rodiče žádají od ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) veřejnou omluvu za výrok, který pronesl na adresu romských dětí z vyloučených lokalit. Podle ministra tahají zástupci škol děti z postelí a snaží se je „naučit základy hygieny, správně česky a taky že není naprosto normální, že se někdo válí v posteli do poledne“. Šéf resortu si však za svými slovy stojí.

Chládek v dubnu šokoval výrokem o romských dětech, které žijí ve vyloučených lokalitách. Na otázku moderátora České televize, který po něm chtěl vysvětlení ke zprávě Amnesty International zaměřující se na situaci romských žáků v českých školách, předvedl téměř dokonalou ukázku stereotypního vnímání romské menšiny v Česku.

Na konkrétní dotaz, jak je možné, že téměř třetina žáků praktických (dříve zvláštních škol - pozn.red.) jsou romské děti, odpověděl ministr mimo jiné: „My se dnes snažíme vůbec dostat děti do škol z vyloučených lokalit. Řada zástupců škol chodí a tahá je z postelí. Snaží se je naučit základy hygieny, správně česky a taky že není naprosto normální, že se někdo válí v posteli do poledne, a pak si vykouří krabičku cigaret, ale že se také chodí do práce.“ 

Podpořil jste stereotypy, píší Chládkovi

Proti ministrovým slovům se krátce po odvysílání pořadu ostře ohradilo více než osm stovek romských rodičů, kteří se podepsali pod otevřený dopis aktivisty Miroslava Klempara. Ten vyzývá Chládka k veřejné omluvě a návštěvě Ostravy, jakožto jednoho z měst s největší koncentrací Romů ve vyloučených lokalitách.

„Vaším výrokem jste reagoval na výzkum Amnesty International zaměřeným na romské etnikum takovým způsobem, kterým jste podpořil stereotypní názory o Romech a tím jste přispěl k upevnění xenofobního povědomí o romském etniku v české společnosti,“ stojí v textu.

Podle autora otevřeného dopisu Chládek zlehčil téma diskriminace romských dětí v českých školách a přenesl odpovědnost „za selhávání celého školského systému na jednotlivce“. 

Své rozhořčení pak vyjádřil Klempar i na svém facebookovém profilu, kde vyzývá ostatní uživatele k podpoře. „Jak si může ministr školství dovolit takto se o nás vyjadřovat? Mne to osobně jako rodiče, který pracuje tak jako vy ostatní a posílá každý den své děti řádně do školy, urazilo!! Nenechme se takto urážet a ponižovat a dejme panu ministrovi najevo, že se nám to nelíbí, že nemá pravdu!“ napsal Klempar na sociální síť. 

Ačkoli ministr zatím žádný otevřený dopis neobdržel, za svým výrokem si stojí. „Nepovažuji ho ani za rasistický a ani se nejedná o žádnou paušalizaci. V žádném případě nebyl mířen pouze na Romy, ale mluvil jsem o konkrétních případech, které mi byly sděleny při mých cestách po školách. Můj výrok v žádném případě nemířil na někoho, kdo chodí poctivě do práce a stará se o děti, proto se ani v tomto výroku nemůže vidět,“ vyjádřil se Chládek pro server Lidovky.cz. 

„Nepovažuji se ani za rasistu, lidi nedělím na Romy a neromy, ale na lidi slušné a neslušné a na ty, kteří chtějí pracovat nebo nechtějí pracovat. Naše školství se snaží podpořit všechny děti bez rozdílu barvy pleti. Navíc při debatách jak se zástupci Evropské komise, tak i s mými kolegy z okolních zemí jednoznačně několikrát zaznělo, že školství mnohdy nahrazuje nepodnětné sociální prostředí,“ podotkl ministr. 

S Chládkem už kvůli jeho výroku hovořil i stranický kolega a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. „Výrok ministra školství v médiích týkající se romských dětí a jejich rodičů považuji za nešťastný, osobně jsem s ministrem Chládkem o tom dokonce hovořil. Sám jsem se ke zprávě Amnesty International, v souvislosti s níž se ministr Chládek takto vyjádřil, vyjadřoval odlišně,“ uvedl. 

Celé znění otevřeného dopisu:

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako romští rodiče z Ostravy, Brna, Ústí nad Labem, Písku a Prahy, kteří Vás vyzývají k veřejné omluvě za Váš výrok pronesený dne 23. dubna 2015 v 11:33 v ČT 1:

“Je několik historicky vzatých problémů a jeden je sociální prostředí. My se dnes snažíme vůbec dostat děti do škol z vyloučených lokalit. Řada zástupců škol chodí a tahá je z postelí. Snaží se je naučit základy hygieny, správně česky a taky že není naprosto normální, že se někdo válí v posteli dopoledne a pak si vykouří krabičku cigaret, ale že se také chodí do práce.“

Ne všichni Romové se chovají dle výše uvedeného citátu, a proto Vás vyzýváme, abyste navštívil Ostravu jako jedno z měst s největší koncentrací Romů ve vyloučených lokalitách. Dále bychom uvítali, kdybyste se setkal s rodiči, kteří projevili nesouhlas s vaším výrokem a vyslechl si jejich příběhy a životní situace ve vztahu k nerovnému přístupu ve vzdělání jejich dětí. Jsme přesvědčeni o tom, že z jedné negativní zkušenosti, kterou v mediích zmiňujete ve výše uvedené citaci, nelze posoudit celkovou situaci romských dětí v oblasti vzdělávání. Dovolujeme si upozornit na to, že se jedná především o práva dítěte, proto nelze zodpovědnost školství a státu za naplňování práva dítěte na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání přenášet na samotné rodiče.

Cílem vzdělávacího systému je celoživotní učení, čímž je podporován osobnostní rozvoj člověka přispívající ke zvyšování kvality lidského života, udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot, rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro demokratické soužití a přípravu na pracovní uplatnění. Úsilí vzdělávacího systému České republiky by mělo mimo jiné směřovat ke kvalitnímu vzdělávání, které by mělo být dostupné každému, mělo by fungovat efektivně, spravedlivě a dávat všem stejnou šanci. Nadále děti, žáci a studenti by měli být podporováni k pozitivnímu přístupu k učení a posilováni k celoživotnímu učení. Učitelé by měli být všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich potenciálu, a to i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy také u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo vycházet z výše uvedených inkluzivních vzdělávacích principů, které jsou popsány ve Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, v Akčním plánu opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice “ Rovné příležitosti“ a ve Strategii romské integrace do roku 2020.

Váš výrok v mediích, pane ministře, je v rozporu s výše uvedenými dokumenty, které se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavázalo naplňovat. Obáváme se, že pokud Vy jako ministr si dovolíte názory, založené na předsudcích prezentovat, tak princip inkluzivního vzdělávání a novela “ školského zákona“, konkrétně novela zůstane nenaplněna a praxe nezměněna. Vaším výrokem jste reagoval na výzkum Amnesty International zaměřeným na romské etnikum takovým způsobem, kterým jste podpořil stereotypní názory o Romech a tím jste přispěl k upevnění xenofobního povědomí o romském etniku v české společnosti.

Vaše výroky jsou pro komunitu romských rodičů obtěžující ve smyslu antidiskriminačního zákona. Podle Soudního dvora Evropské unie není rozhodující, zda jste výrokem zamýšlel diskriminovat romské etnikum, ale jeho objektivní výsledek (bagatelizace diskriminace romských dětí v českých školách a přenášení odpovědnosti za selhávání celého školského systému na jednotlivce).

Nadále si dovolujeme upozornit na to, pokud je Vaše snaha o inkluzivní vzdělání upřímná, tak je v první řadě nutné problém nazvat pravým jménem, přiznat ho a adekvátně ho pak řešit. Rozsudek D. H. a ostatní proti České republice a Řízení Evropské komise proti České republice pro porušení povinnosti z důvodu neplnění Směrnice o rasové rovnosti ale odráží realitu, kterou si Vy - dle Vašeho výroku v mediích - nepřipouštíte.

S pozdravem

Miroslav KlemparŠárka Kabátová

Autor

Šárka Kabátovásarka.kabatova@lidovky.czČlánky