9. dubna 2008 12:35 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Zákon? Co to je?

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 2. a 4. 4.: Lesy neodborníků; Lesy ideologů

Pánové Zíka a Navrátil si notují, jak je to všechno špatně s tím hospodařením v Národním parku Šumava, Ing. Zíka mluví o „šílených experimentech“, pan Navrátil zase o „nové ideologii“ a se zjevným  pohrdáním o  přístupu  respektujícím  přírodní zákonitosti. Nezasvěcený člověk se pochopitelně lekne,  co zas kde ti „hrozní  ekologové“ provedli.  Co by, dodržují zákony. Už to zmíněné pány zřejmě dokáže vyvést z míry.
Je zvláštní, když lesník nezná (nebo ignoruje?) část právních norem, které by měly patřit když ne přímo k jeho běžným  pracovním nástrojům, tedy alespoň k základním znalostem      v oboru. Konkrétně příslušné pasáže  Zákona 114/1992 Sb., kde se popisuje, za jakým účelem jsou národní parky zřizovány a že veškeré konání v nich musí (zvýrazněno MH) být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. Podrobněji pak jsou tyto zásady rozvedeny  v Nařízení vlády č.163/1991 Sb., jímž se zřizuje Národní park Šumava, a kde se   v § 2, odst.1 a v § 4 odst.2 výslovně mluví o tom, že posláním parku je ochrana samořídících funkcí přírodních systémů, a jedním z cílů že je „omezení lidských zásahů do přírodního prostředí“.
Ono je smutné už to, jak málo dnes  znamená zákon pro řadu takzvaných obyčejných lidí. Ale  že  se k němu takto staví dokonce  i odborníci,  kteří by jej měli nejen ctít a zachovávat, nýbrž vést k jeho dodržování  i druhé, to bych přece nečekal.
Kde jsou ty časy, na něž odkazuje slavný nápis v thermopylské soutěsce: „…mrtvi tady ležíme, jak zákony kázaly nám.“
PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa
Najdete na Lidovky.cz