4. března 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Západ zahájil protiofensivu

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 4. března 1948 

Paul Henry Spaak řekl před belgickou sněmovnou, že národy Beneluxu zcela souhlasí s návrhem britského ministra zahraničí na vojenskou, kulturní, hospodářskou a sociální dohodu pěti západoevropských zemí. „Co se dnes stane ve východní Evropě, je pro západní Evropu zločinem,“ pokračoval Spaak. „Ve východní Evropě je pět aliancí mezi Sovětským svazem a jeho spojenci. Kromě toho bylo uzavřeno deset bilaterálních dohod mezi jednotlivými státy východní Evropy. Rád bych zdůraznil, že tyto smlouvy podle mého názoru neohrožují mír a bezpečnost. Východní Evropa je organisována hospodářsky, sociálně a vojensky. To však ještě neznamená ohrožení světového míru a já tuto organisaci nekritizuji. Připomínám pouze komunistům doma i v cizině, že je zcela oprávněné, když si počínáme podobným způsobem v západní Evropě.“ Britské i francouzské diplomatické kruhy projevují názor, že nelze vyloučit přítomnost britského ministra zahraničí Bevinaa, francouzského ministra zahraničí Bidaulta na bruselských jednáních, budou-li úspěšná. Bevin a Bidault by v tom případě podepsali návrh aliance. Pravicová La Nation Belge píše v úvodníku nadepsaném Poslední naděje Evropy, že každý, kdo myslí, ví dobře, že nebude-li kormidlo západní Evropy v pevných rukou, projde západní Evropa největšími převraty ve svých dějinách a to ještě během několika málo příštích měsíců. Není ještě vše ztraceno za předpokladu, že budeme jednat rychle. Naše hlavní naděje spočívají v rychlém provádění Marshallova plánu.

Mezitím z Londýna přicházejí do Bruselu zprávy, že Britanie je ochotna přijnout nárhobranné aliance proti útoku z kterékoli strany. Je to první náznak z úředních britských kruhů, že Britanie je ochotna jíti dále, než je dosavadní dunquerská dohoda mezi Francií a Anglií, která se týká pouze hrozby agrese ze strany Německa. „Podle mého názoru je nemožné nadále přehlížet hrozbu, která visí opět nad Evropou. Je zbytečné zavírat oči před skutečností, že nás události přibližují k situaci z roku 1939. Nikdo si válku nepřeje, avšak válka může být konečným výsledkem,“ řekl mluvčí oposice ve sněmovně lordů lord Salisbury.




Najdete na Lidovky.cz