Pondělí 4. března 2024, svátek má Stela
130 let

Lidovky.cz

Chceme konkurovat evropským rozhodčím soudům, říká Radan Marek

Právo

  7:00
PRAHA - „Máme ambici soutěžit s vídeňským i pařížským rozhodčím soudem,“ říká tajemník inovovaného Burzovního rozhodčího soudu Radan Marek.

Tajemník inovovaného Burzovního rozhodčího soudu Radan Marek. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Rozhodčí řízení má negativní pověst. Potřebujeme nový zákon, ne další záplaty, říká advokát

LN: Stálý rozhodčí soud při Burze cenných papírů minulý týden oznámil podstatné změny. O jaké novinky jde?
Ukončili jsme více než roční přípravnou fázi obnovy svého působení. Náš zřizovatel, jímž je Burza cenných papírů Praha, společně s významnými advokátními kancelářemi reagovali na poptávku trhu a domluvili se, že platformu dosavadního rozhodčího soudu použijí k vytvoření moderního arbitrážního soudu. Obnovený rozhodčí soud se tak stal místem pro řešení těch sporů v tuzemsku, které se dosud rozhodovaly například u vídeňského rozhodčího soudu nebo u pařížského soudu při Mezinárodní obchodní komoře.

LN: Co tyto novinky znamenají pro ty, kdo se rozhodnou u vašeho rozhodčího soudu soudit?
Najdou u nás důvěryhodné prostředí s odborníky, kteří budou připraveni splnit jejich požadavky na efektivní, rychlé a důvěryhodné vedení rozhodčího řízení.

LN: Kdy tyto novinky vstoupí v účinnost?
Nové předpisy již byly schváleny a v souladu se zákonem o rozhodčím řízení publikovány v Obchodním věstníku. Uveřejněny jsou i na našem webu. Účinnosti nabyly před pár dny, 1. listopadu.

LN: Co je pro váš rozhodčí soud charakteristické?
Jsme stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Taková stálá sudiště jsou v tuzemsku jen tři.

LN: Kdy váš soud vznikl?
Původní rozhodčí soud vznikl již krátce po obnovení pražské burzy cenných papírů v roce 1993. Tehdy byl plánován s pravomocí řešit spory z burzovních obchodů uzavřených na burze.

LN: Kolik klientů se u něj od té doby soudilo?
Jedná se o desítky klientů.

LN: Proč tak málo?
Rozhodčí soud nebyl příliš aktivní, protože strany burzovních obchodů neměly ve zvyku ponechávat řešení svých vzájemných sporů na rozhodcích. Téměř vždy své spory z obchodování na naší burze vyřešily samy, i když s pomocí mediace od naší burzy. Vše se obvykle řešilo v rámci obchodního dne, kdy bylo třeba uzavřít denní knihy obchodování a nepřesunovat intra-day obchodování a z něj plynoucí závazky do dlouhodobější evidence.

LN: Kdo všechno se nyní může soudit u vašeho inovovaného rozhodčího soudu?
V podstatě kdokoliv. Fyzické osoby i nejrůznější osoby právnické – od korporací přes municipality až po nejrůznější spolky.

Z podstaty principu obnoveného rozhodčího soudu půjde nejčastěji o klienty tuzemských a mezinárodních advokátních kanceláří, kteří si do smluvní dokumentace s protistranou vloží naši vzorovou rozhodčí doložku.

LN: O jaké spory půjde?
Takzvaná pravomoc arbitrážního soudu je určena a může být dána jen zákonem. Vedle historické pravomoci řešit spory z burzovních obchodů a obchodů s komoditami můžeme řešit i spory z podnikání na finančním trhu.

Předpokládáme, že agenda našeho rozhodčího soudu bude nyní rozdělena přibližně na třetiny. A to na spory z fúzí a akvizic, spory z oblasti bankovních služeb a spory ze smluv o dílo, zejména ze smluv z oblasti stavebnictví.

Zatímco první dvě oblasti by měly být pokryty naší zákonnou pravomocí, ta třetí a jakákoliv další již nikoliv. Vyjednali jsme si proto s ministerstvem financí plnou širokou pravomoc na jakékoliv spory s výjimkou spotřebitelských. Návrh v tomto znění byl do sněmovny předložen v rámci balíčku rozvoje kapitálového trhu. Podpořilo ho i ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce oblast rozhodčích soudů spadá.

LN: Dá se odhadnout, o jak velké peníze v takových případech, o nichž právě hovoříte, u vašeho rozhodčího soudu půjde?
Máme prostor vytvořit sudiště vysoce profesionálních v tuzemsku působících rozhodců pro klienty působící rovněž v tuzemsku, které by řešilo menší desítky sporů ročně, jež se nyní soudí u mezinárodních arbitrážních soudů.Velikost sporů jsme naším poplatkovým řádem zacílili na spory od desítek milionů korun výše. Máme ambici soutěžit s evropskými renomovanými sudišti i ve sporech v částkách stovek milionů eur.

LN: Kolik tedy činí poplatky za projednání případu před vaším rozhodčím soudem?
U výše poplatků jsme se rovněž inspirovali u našich evropských kolegů. Musí v sobě obsahovat odměnu rozhodcům, jimiž jsou vysoce odborní specialisté působící jako špičky v arbitrážním světě. Na konkrétní výši odkáži na náš web. Minimální výše poplatku je 300 tisíc a maximální 20 milionů korun.

LN: O jakou dosud nejvyšší částku se podniky u vašeho rozhodčího soudu soudily?
Jednalo se o jednu miliardu korun. Ale spor už je to vousatý...

LN: V čem se váš stálý rozhodčí soud liší od stálého rozhodčího soudu při hospodářské a agrární komoře?
Náš soud je zaměřený na klientelu, která se dosud v tuzemsku nesoudí. Nemáme za cíl soutěžit v počtu rozhodců ani sporů.

LN: Za jak dlouho váš soud případ rozhodne?
Předpokládáme kratší délku řízení než před obecnými soudy. Podle složitosti případu ji odhadujeme mezi šesti a 18 měsíci.

LN: Kdo všechno se může stát rozhodcem vašeho soudu?
Ten, kdo získá naši důvěru, že bude řádně odborně soudit, bude problematice velmi dobře rozumět a jehož osobní integrita bude zárukou nezávislosti řízení a rozhodování.

RADAN MAREK (45)

■ Absolvoval brněnská práva a postgraduální program Master of Laws na University of London.

■ Pracoval v legislativně-právním odboru Komise pro cenné papíry, jako advokátní koncipient i jako podnikový právník.

■ Od roku 2006 byl vedoucím právníkem Burzy cenných papírů Praha.

■ Byl členem rekodifikační skupiny ministerstva spravedlnosti pro nové korporační právo.

■ Je tajemníkem a místopředsedou Burzovního rozhodčího soudu a současně i ředitelem právního odboru jeho zřizovatele, jímž je holding pražské burzy.

Čtenářky testovaly BEBA Comfort inspirovanou mateřským mlékem
Čtenářky testovaly BEBA Comfort inspirovanou mateřským mlékem

Umělé mléko inspirované mlékem mateřským, které se snadno připravuje, má skvělé složení a navíc dobře chutná. Jak obstálo umělé mléko BEBA COMFORT...