Sobota 13. dubna 2024, svátek má Aleš
130 let

Lidovky.cz

CS SOFT: z garážové firmy z časů Husáka po významného hráče v oblasti řízení letového provozu

Ekonomika

  5:00 – ADVERTORIAL
Letěli jste v posledních třiceti letech na dovolenou či pracovní cestu? Pak měl váš život v rukou nejen pilot, ale také řídící letového provozu, kteří ke své práci využívají mimo jiné i systém malé, původně soukromé české firmy, která se koncem 90. let nebála vyzvat na souboj i mnohonásobně větší nadnárodní firmy dominující v oboru Air Traffic Management.

Ředitel společnosti CS SOFT Ivan Camrda (vlevo), vedoucí produktového a programátorského oddělení v Praze a Plzni Zdeněk Fidler (uprostřed) a ředitel úseku realizace zakázek Zdeněk Dvořák (vpravo). foto: CS SOFT

Advertorial

Prakticky všechny aerolinkové lety jsou dnes prováděny podle takzvaných pravidel pro let podle přístrojů. V praxi to zjednodušeně znamená, že za rozestup letadel od ostatního provozu i od země (zjednodušeně řečeno to, že letadlo nenarazí do něčeho jiného) nezodpovídá pilot, ale pozemní řídící letového provozu. Při intenzitě dnešního provozu to již zdaleka není jednoduchý a levný úkol, na který by stačil člověk na věži letiště s dalekohledem a vysílačkou, jak tomu bývalo ve filmech. Typicky se jedná o propracovanou síť různých přehledových, přistávacích radarů, systémů ADS-B/Multilaterace a dalších pozemních zařízení, jejichž data zpracovávají, sjednocují a zobrazují sofistikované softwarové systémy. Výstupy z těchto zařízení slouží jako podpora při rozhodovacích procesech poskytování letových navigačních služeb. 

CS SOFT

Jedním ze zkušených dodavatelů v této oblasti je právě český CS SOFT a.s. Firma, která vykazuje roční obrat 160 milionů korun (šest milionů eur) a pro niž pracuje osmdesát lidí. Její globální protihráči jsou řádově větší, přesto se jim CS SOFT snaží neustále šlapat na paty. Čas od času se tyto nadnárodní společnosti dokonce obrací na CS SOFT s žádostí o nabídku specifických funkcionalit.

Historie radarové techniky v Československu. Co o ní víte?

Příběh dnešního Davida mezi Goliáši začal v 80. letech minulého století ve Výzkumném oddělení Řízení letového provozu. To bylo pracoviště, které vyvíjelo systémy provozované pro celé tehdejší Československo, tedy dvě oblasti řízení včetně všech letišť na daném území.

Založeno v roce 1988

Vývojáři z Řízení letového provozu (ŘLP) tak měli přístup ke špičce tehdejší výpočetní techniky a obraceli se na ně i lidé mimo letecký obor s tím, že v té době vynikali svou odbornou znalostí v oblasti zavádění počítačů do praxe. Ivan Camrda v té době využil nařízení tehdy ještě socialistické vlády, které mělo legalizovat „meloucháře“ – zedníky, instalatéry, pokrývače a podobné profese. Po několika kolech přemlouvání a vysvětlování zákonů se mu podařilo přesvědčit úřady, aby i jemu vydali patřičné povolení, a to na dodávky software pro organizace i soukromé osoby. Psal se rok 1988 a CS SOFT byl na světě.

Po revoluci přišlo divočejší období, programátoři se rozutekli „na zkušenou“ do zahraničí a pan Camrda se pár let věnoval prodeji kancelářského nábytku. Naplno se vývoji „letištního“ softwaru začal opětovně věnovat až v roce 1996.

Tehdy totiž ŘLP zakoupilo nový ATM systém a delší dobu se nedařilo jeho zavedení do plného provozu. Díky znovu obnovené činnosti CS SOFTu se ATM systém podařilo úspěšně nasadit, a to hlavně díky realizaci podpůrného systému pro zpracování letových dat, kterému se říká ESUP.

Od té doby se již náplň práce firmy CS SOFT příliš neměnila. Přesto však docházelo ke značným změnám technologií, organizace i postupů. Firma se postupně rozrůstala, dále rozvíjela systém ESUP, přidala další pobočky a rozšířila i sortiment poskytovaných produktů.

Řízení kvality letového provozu

Jak se řídí letadla ve vzduchu. Od ručního vysílání z paluby přes odpovídače po datové přenosy

Alfou a omegou letecké dopravy je neustálé zvyšování bezpečnosti a snižování nákladů. CS SOFT, jako vývojář systémů, musí přirozeně klást velký důraz zejména na bezpečnost. To znamená, že veškeré vývojové práce podléhají řadě mezinárodních regulací a doporučení, které musí zaměstnanci brát v potaz. Každý, byť sebemenší zásah, do provozního systému musí být pečlivě popsán, zdokumentován a hlavně otestován spolu s koncovým uživatelem. V případě výraznějších systémových změn často dochází i k tzv. „shadowing“ - situace, kdy běží původní verze systému souběžně s verzí novou, aby se po nasazení nové verze předešlo neočekávaným chybám nebo dokonce výpadkům.

Podle ředitele CS SOFTu, Ivana Camrdy, je ale významným zdrojem kvality jejich systémů zejména personální (i fyzická) blízkost k Řízení letového provozu. Tím, že řada kmenových zaměstnanců pochází právě z ŘLP, disponují tak všemi potřebnými znalostmi a zkušenostmi a zároveň plně rozumí potřebám řídících. Přes veškeré pokroky v oblasti Air Traffic managementu stále existuje u systémů jednoznačný limit: „Náš systém neřídí nic samostatně, to bude vždycky dělat řídící. Systémy jsou za naši kariéru dvacetkrát složitější, větší, mají víc a víc funkčností. Letadla jsou před vstupem i během letu uvnitř vzdušného prostoru velice přesně monitorována ve 4D, existují nástroje pro včasnou detekci potenciálních krátkodobých či střednědobých konfliktních trajektorií. Ale ta vlastní exekuce pořád zůstává na řídícím,“ říká Camrda.

Těžko na cvičišti, lehko na věži

CS SOFT se ale v novém tisíciletí nevěnoval jen postupnému vylepšování ATM systémů. Předtím, než řídící usedne do svého křesla na Ruzyni, v Brně nebo v Jenči, musí projít náročným výcvikem. A i poté, co jej dokončí, se musí jeho schopnosti a znalost standardních postupů v pravidelných intervalech přezkušovat. Protože většinu situací nelze zkoušet v reálném provozu, pracovníci Brněnské pobočky vyvinuli několik simulátorů pro výcvik řídících letového provozu. Ty jsou využívány přímo na pracovištích Jenečského střediska, ale i ve Výcvikovém středisku CANI na Starém Letišti.

CS SOFT

Nedostatek lidí, který sužuje i tento segment českého hospodářství

„Průmysl 4.0, situace na trhu práce a nízký počet absolventů vysokých škol technického zaměření nám skutečně nehrají příliš do karet. Z těchto důvodů bych řekl, že je retence zaměstnanců klíčová. Většina našich stávajících programátorů, analytiků a testerů získala letité zkušenosti v oblasti letectví. Jedna věc je umět programovat, druhá věc je porozumět potřebám řízení letového provozu a programovat jedny z nejpropracovanějších a nejbezpečnějších softwarů. Jelikož jsem z morálních důvodů odpůrcem headhuntingu, spoléháme se většinou na tradičnější náborové metody. Využíváme nejčastěji sociální sítě, agentury a pozitivní ”word of mouth“ od našich zaměstnanců, které nám pomáhá vyhledat nejen odborně, ale i lidsky vhodné kandidáty. Výsledkem tohoto přístupu je nejen vysoce profesionální, ale zároveň i přátelská atmosféra, která ve firmě panuje. Díky tomu vykazujeme téměř nulovou fluktuaci zaměstnanců. Také se nám osvědčila spolupráce s Czech Air Navigation Institute, jež využívá námi dodaný výukový simulátor. Snažíme se rekrutovat studenty, kteří neuspěli v kurzu na řídící letového provozu, ale rádi by se uplatnili v oblasti letectví. Díky jejich znalostem z kurzu jsme schopni je vycvičit v relativně krátké době na testery, dokumentaristy a školitele našich zákazníků,“ vysvětluje Camrda.

Zahraniční ambice

100 let československého průmyslu

S takovým portfoliem produktů a lidským kapitálem by byla škoda zůstat jen v Česku. CS SOFT se tak rozhodl, že začne svůj software nabízet i v zahraničí. Společnosti se podařilo vyhrát výběrová řízení pro řízení letového provozu například v Litvě, Izraeli nebo ve Slovinsku. Později přibyly třeba i vojenské zakázky v Indonésii a Bangladéši.

Obecně se podíl zahraničních tržeb firmy pohybuje od jednotek procent do zhruba 30 procent. „Tento fakt bychom rádi změnili. Ještě před pár lety jsme toho nebyli, z kapacitních důvodů, schopni. Nyní jsme však přesvědčeni a máme potvrzeno od několika zahraničních partnerů, že naše produkty mají svou kvalitu a jsou v zahraničí cenově velmi konkurenceschopné. My však zatím nejsme obchodně zdatní,“ říká Camrda. Jeho hlavním cílem je, aby měl CS SOFT do pěti let polovinu příjmů z tuzemska a druhou polovinu z prodejů do světa. Firma chce každý rok zvyšovat podíl zahraničních tržeb o deset procent.

ATM systémy jsou specifický trh nejen technicky, ale i byznysově: v každé zemi je jen jeden zákazník a jednání probíhají víceméně na úrovni vlád. Z toho důvodu se Ivan Camrda rozhodl najít partnera se zkušenostmi právě z této oblasti a začátkem roku 2018 se stal CS SOFT součástí Czechoslovak Group.

„Výhod ve spojení spatřujeme několik. CSG je exportně orientovaná značka se silným zázemím a rozsáhlou sítí obchodních partnerů doma i v zahraničí. Členství v holdingu a v nově vzniklé divizi CSG AEROSPACE nám pochopitelně pomáhá i při prezentaci naší společnosti před potenciálními zákazníky, v médiích nebo na velkých veletrzích, kde se nyní prezentujeme jako celek, který je schopný pokrýt většinu potřeb poskytovatelů letových navigačních služeb nebo provozovatelů letišť,“ popisuje Camrda.

CS SOFT se navíc v historii často setkával se situací, kdy mu zahraniční partner sdělil, že je společnost příliš malá na to, aby jí svěřil zakázku takového rozsahu. To už by ale pod křídly CSG nemuselo v mnoha případech platit.

Autor:

20 z vás otestovalo produkty ECO by Naty. Jak testování dopadlo?
20 z vás otestovalo produkty ECO by Naty. Jak testování dopadlo?

ECO by Naty je značka založena na jednoduchém, avšak silném závazku – poskytovat inovativní a ekologicky šetrné produkty, které chrání nejen zdraví...