Čtvrtek 22. února 2024, svátek má Petr
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Předražené zboží a výhrůžky. Předváděcím akcím se radši vyhněte

Ekonomika

  7:00
PRAHA - UVNITŘ ANKETA Zákaz vstupu mladým a při odporu výhrůžky zabitím. I tak mohou vypadat předváděcí prodejní akce, které v Česku dlouhodobě patří k nejproblematičtějším formám prodeje. Organizátoři záměrně cílí na důvěřivé seniory, které se pak klamavými a mnohdy agresivními metodami snaží přimět k nákupu nabízeného zboží. Inspektoři jen za první tři měsíce roku zjistili pochybení při dvou třetinách kontrol.
Důchodci (ilustrační foto)

Důchodci (ilustrační foto) foto: Shutterstock

Inspektoři provedli od ledna do března na předváděcích akcích celkem 74 kontrol a nedostatky odhalili v 49 případech. Prodejci nejčastěji porušili zákon o ochraně spotřebitele, přičemž třetina prohřešků se týkala používání nekalých obchodních praktik, a to včetně agresivních. Pravomocně za to zatím uložili 50 pokut v celkové hodnotě 1,4 milionu korun. V případě užití nekalých obchodních praktik může ředitel inspektorátu uložit sankci až do výše 5 milionů korun, a to i opakovaně.

Mladým vstup zakázán

"Tyto aktivity jsou pro předváděcí firmy stále výhodný byznys, jinak by již dávno svou činnost ukončily. Nejméně akcí se pořádá v zimě,  „tučné“ měsíce jsou jaro a podzim," potvrzuje mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová. Největší aktivitu podle zjištění inspekce vyvíjejí předváděcí společnosti ve Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji. Zaměření na seniory stále trvá, neboť je to poměrně  důvěřivá, téměř bezbranná a velmi snadno ovladatelná klientela. Někteří organizátoři do sálů dokonce odmítají pouštět mladší zájemce. Diskriminaci zákazníků kvůli věku ale zákon zakazuje.

Další problematické formy prodeje v Česku

Velkým problémem jsou z dalších oblastí dozorovaných celoročně Českou obchodní inspekcí zejména internetové obchody a také  úvěrové smlouvy uzavírané nebankovními subjekty a přes zprostředkovatele. Tam inspekce zjuišťuje celou řadu porušení povinností, opět včetně užívání nekalých obchodních praktik - zejména vzhledem k nízké míře právního povědomí některých spotřebitelů.

Účastníci předváděcích akcí si nejčastěji stěžují na nepravdivé, neúplné nebo zavádějící informace, které jim o předváděných výrobcích či službách prodejci sdělují, na různou míru a formy nátlaku, aby podepsali  předloženou kupní smlouvu,  nemožnost vrátit koupené zboží v rámci odstoupení od smlouvy do 14 dnů po jejím uzavření a nevracení peněz do 30 dnů, jak ukládá občanský zákoník, říká Miloslava Fléglová. 

Účastnici akce vyhrožovali zabitím

V loňském roce se na jedné z akcí odehrál příběh, v němž kromě policie zasahovala i záchranná služba. Inspektoři, kteří na akci vystupovali v roli zákazníků, v rámci kontroly uzavřeli kupní smlouvy a následně byli izolováni od ostatních účastníků, což se týkalo i dopravy domů. Když v průběhu akce po zvýšené konzumaci alkoholu, který jim reprezentanti firmy podávali, jedna inspektorka-zákaznice zkolabovala a volala o pomoc, zástupcem firmy ji hrubě napadl, a dokonce vyhrožoval zabitím.

"Takové jednání jde mimo rámec obchodní prezentace i slušného chování vůbec a je třeba před ním spotřebitele varovat a chránit všemi možnými způsoby. Arogance reprezentantů na předváděcích akcích a užívané agresivní praktiky vůči seniorům jsou také důvodem, proč  Česká obchodní inspekce věnuje těmto kontrolám tolik  pozornosti. Důvodem je tedy právě cílová skupina – snadno zranitelní spotřebitelé, kteří se nedokážou bránit sami," upozorňuje Fléglová.

Anketa

Setkali jste se na předváděcích akcích s klamavými praktikami obchodníků?

Ano, téměř vždy. 145
Ne, vše probíhalo v pořádku. 17
Tyto akce nenavštěvuji. 465

Pečlivě utajené akce

Podvodné firmy zvou účastníky prostřednictvím letáků ve schránkách, v posledním roce přímo i osobními dopisy. Cílovými místy jsou menší města a obce. "Vůbec se z těchto předváděcích akcí spojených s „výletem“ stávají  téměř konspirativní záležitosti – často neznáte nejen jméno předvádějící společnosti, ale ani výrobek, musíte se zaregistrovat předem, a ani pak není jistota, že vás do autobusu vezmou, nikdy neznáte místo, kde bude předváděcí akce probíhat a nezřídka teprve po registraci se dovíte místo a čas, odkud se jede. Zřejmě mají  pořadatelé akcí dost důvodů, proč chtějí zůstat neviditelní,"  myslí si mluvčí České obchodní inspekce.

Většina prezentací propaguje výrobky „spojené se zdravým životním stylem", novinek z oblasti péče o zdraví apod. Běžným výrobkům prodejci připisují léčebné účinky a tomu odpovídají i jejich ceny. Oblíbený je systém různých losovaných „výher“, který má účastníky zmást a přimět k podpisu  smlouvy. Teprve doma spotřebitelé často zjistí, jak předražené výrobky si zakoupili a že deklarované „výjimečné“ vlastnosti nemají.

Nejlepší obranou je neúčast

Pokud mají účastníci podobných akcí podezření, že  došlo k porušení jejich práv, mohou podat podnět ke kontrole příslušnému orgánu dozoru, který předmět podání prověří. Svoje nároky ale budou muset pravděpodobně vymáhat soudní cestou. "Nejlepší obranou je neúčast na takových akcích. A pokud již se jí zúčastní,  neměli by podepisovat žádnou smlouvu, nedostanou-li  možnost se s ní podrobně seznámit!" radí Miloslava Fléglová. 

Zapojte se do diskuze! Nově přes SMS

Zvýšenou pozornost by měli účastníci podle Fléglové věnovat smluvnímu ujednání, že si „sjednali návštěvu dodavatele za účelem objednávky“ – když toto ujednání podepíší,  zbavují se možnosti odstoupit od smlouvy  do 14 dnů  bez udání důvodu. Obecně platí, že nejsou-li všechny podmínky smlouvy jasné a jednoznačné, je pravděpodobné, že se může spotřebitel svým podpisem zbavit některých svých práv nebo je výrazně omezit. V důsledku toho pak snadno může spadnout do finanční pasti, ze které se vlastní silou bude jen stěží dostávat.

Autoři: ,