Pátek 1. března 2024, svátek má Bedřich
130 let

Lidovky.cz

Kritický ekologický pořad „Nedej se“ zmizí z obrazovky

  23:26

Sršatý cyklus, který tvrdě hájí zájmy občanů a přírody, není České televizi dost dobrý. Místo něj chystá ČT selanku „Ekologie kolem nás“.

foto: © Nedej seČeská pozice

Dvacet let dráždil v České televizi (ČT) pořad Nedej se úředníky i politiky tím, že stranil ekologicky poškozovaným. Tedy nejčastěji přírodě, která se sama nemůže bránit, ale i těm občanům či sdružením, na něž rozhodování úředníků a politiků o životním prostředí navalilo břímě, s nímž si sami nevěděli rady. Mezi investigativními pořady vynikal svou neústupností. Autoři cyklu Nedej se byli důslední – záhy po zrodu pořadu se například zakousli do Šumavy a nikdy ji už nepustili, protože od svého založení je tamější národní park plný rozporů.

Jen zřídka se nestalo, že by se někdo necítil být kritikou potrefený. A tak většinu pořadů následovaly rozhořčené odezvy, na něž dramaturgové a šéfové museli reagovat. V minulosti marně intervenovali i ministři (nejtvrději ministr životního prostředí v Klausově vládě František Benda), byly i soudy, které tvůrci pořadu pokaždé vyhráli. Nedej se dráždilo nejen úředníky a politiky, ale i některé televizní šéfy, kteří museli „řešit“ stížnosti. Jenže jaký by to byl kritický investigativní pořad, kdyby nikoho nerozčílil? Dvacet let to šéfové České televize vydrželi. Ti současní se ovšem rozhodli pořad Nedej se a jeho pandán Přidej se zrušit.

Pohřeb investigace

Proč Nedej se končí? Tisková mluvčí ČT Michaela Fričová tvrdí, že informace o jeho zrušení není přesná. „Téma ekologie chceme na obrazovce České televize určitě zachovat, ovšem v moderní a smysluplné podobě. Proto jsme se rozhodli místo dvou pořadů odlišného formátu a dramaturgie připravit jeden nový ucelený formát, na němž budou pracovat klíčoví tvůrci pořadů Nedej se / Přidej se, s názvem Ekologie kolem nás – pořad o ekologických otázkách, které ovlivňují život každého z nás. Na obrazovce by se měl objevit na začátku příštího roku,“ uvedla Fričová pro ČESKOU POZICI. Podle ní by nová série měla divákům nabídnout pořady „v novém nadčasovém pojetí a zpracování, které by odpovídalo potřebám moderní televize veřejné služby“.

Nová série by měla nabídnout pořady „v novém nadčasovém pojetí a zpracování, které by odpovídalo potřebám moderní televize veřejné služby“Takováto „moderní televize“ podle představ televizního vedení se bude muset oprostit od řešení existujících aktuálních problémů a dle požadavku na „nadčasové pojetí a zpracování“ bude místo investigativního pořadu vysílat navždy aktuální, takže vlastně pro danou vypjatou chvíli neaktuální dokumenty. Alespoň tak to vidí Jiří Gasiorovič, jeden z tvůrců Nedej se, s nimiž se dle ujištění Fričové i v budoucnosti počítá. Gasiorovič upozorňuje, že ta změna vychází už ze samotného žánru dokumentu, který musí mít nějakou osu v postavě či území a také v čase. Dokumenty jsou samozřejmě velice potřebné, ale nejsou s to nahradit sršaté Nedej se, které je (bylo) připraveno okamžitě nastrčit kameru a mikrofon do těch nejrozjitřenějších problémů.

Jedno je jisté – dobře natočené dokumenty vynesou jen chválu. Potrefených nebude. Šéfové budou moci spokojeně sledovat, v jakém poklidu jim uplývá svěřený vysílací čas. Až do chvíle, než jim to křeslo podtrhne rozzlobený koncesionář.

Kdo, když ne ČT?

Proč bychom si měli platit televizi, která odmítá řešit problémy a místo investigace, která je s to některými zádrhely pohnout, bude vysílat kultivované ekologické školení, které nemá prostor ani formu do čehokoli píchnout? Jak jde všechno dolů, signalizuje i název Ekologie kolem nás. Za socialismu byl hudební pořad Písničky kolem nás určený poslechu zábavné hudby pro nejširší nenáročné vrstvy. Obávám se, že nejširší nenáročné vrstvy se na televizní poučování o ekologii dívat nebudou. Takový pořad, ovšem ne s tak ubohým názvem, by měl smysl právě jako protipól pořadu investigativního. Ten poukáže na šlendrián a televizní dokument doplní, jak by to mělo vypadat ideálně.

Proč bychom si měli platit televizi, která odmítá řešit problémy a místo investigace bude vysílat kultivované ekologické školení?Úplně vyzmizíkovat Nedej se se však stejně nikomu nemůže podařit. Po takovém pořadu vznikne díra, jakou by veřejnoprávní televize nikdy neměla připustit. I v naší spotřebně orientované společnosti, která je schopna zavírat oči před korupcí a tolerovat všelijaké lumpárny, je společenská objednávka části občanů hledat pravdu v kauzách narušujících životní prostředí dosti silná. A kdo jiný než ČT by měl poskytovat takovou službu, když si za ni koncesionářskými poplatky všichni platíme?

Nedojde-li to České televizi, jistě to časem napadne nějakou komerční konkurenci. V lepším vysílacím čase, s rychlejší výrobou a novým elánem. V současné společnosti narušené kmotry a korupcí je poctivá investigace čím dál hledanějším artiklem. Pak se ovšem ptám, proč bychom ty poplatky měli platit?

Jak „moderně a smysluplně“ zničit tradici

Oficiální vysvětlení ČT o hledání „moderní a smysluplné“ podoby ekologického pořadu je třeba brát jako slovní neobratnost. Protože domyslet, že by sama televize považovala pořad Nedej se za nesmysluplný, si nelze ani představit.

Není standardní, že pořad musí zaniknout záhy po tom, co tři klíčoví autoři Nedej se obdrželi od Českého filmového a televizního svazu FITES Cenu Václava Havla za přínos díla občanské společnosti. S podtitulem „za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do společenských a politických témat“. K Havlově ceně dopomohl Soně Göblové především dokument Blokáda o šumavském konfliktu mezi kácením a zachováním přírodních procesů. Dokument Nízkoenergetický dům nejvíc zaujal porotu ze všech pořadů Zdeňky Jelenové. A Pavel Bezouška byl oceněn za celý dvacetiletý cyklus Nedej se i za jeho pandán Přidej se.

Na zprávu o zastavení výroby Nedej se zareagovala komise pro životní prostředí Akademie věd ČR dopisem řediteli České televize Petru Dvořákovi: „Tomuto Vašemu rozhodnutí nerozumíme. Dle našeho názoru tento pořad naplňoval a naplňuje zákonem stanovenou veřejnoprávní funkci České televize, protože otevřeně upozorňuje na různé problémy ochrany životního prostředí v ČR a hájí zájmy občanů a přírody. Vždy jsme proto pořad Nedej se považovali za velmi záslužný a nutný a oceňovali jsme vysokou profesionální kvalitu práce Vašich pracovníků,“ napsali akademici.

Akademici: „Je smutné, že budete rušit program, který kriticky upozorňoval na důležité otázky a problémy, které komplikují život v naší společnosti“Na konec dopisu řediteli ČT si předseda komise Radim Šrám povzdechl: „Je smutné, že budete rušit program, který kriticky upozorňoval na důležité otázky a problémy, které komplikují život v naší společnosti. Naplňují nás obavy, že pořad bude nahrazen formátem zabývajícím se sice životním prostředím, ale na teoretické bázi, který nebude řešit skutečně naléhavé problémy občanů a nebude důsledně naplňovat veřejnoprávní funkci České televize.“

Než skončí ve stoupě

Plných dvacet let šéfové veřejnoprávní televize kritické břímě snášeli. Někteří byli na Nedej se hrdí, jiní se snažili šťouravý pořad před posluchači schovat. Smýkali jím po vysílacím schématu v různých časech i dnech, zpočátku i z prvního programu na druhý a naopak. V současnosti se vysílání premiér sice ustálilo, ale v čase, kdy jsou nejvěrnější diváci z řad ochránců přírody a životního prostředí tam, kam patří nejvíc – v přírodě. Kdo z nich by kvůli Nedej se seděl v neděli před obědem doma u televize?

 

 

 

Přesto i v tom nejnevhodnějším vysílacím čase pořad jakž takž naplňoval požadavek sledovanosti, modly komerčních televizí, ale bohužel i té veřejnoprávní. Gasiorovič uvádí, že se sledovanost Nedej se pohybovala mezi sedmi a deseti procenty.

Sledovanost Nedej se pohybovala mezi sedmi a deseti procentyDlouho připravované umrtvení Nedej se přišlo do situace, kdy Česká televize nemá peníze na vytváření nových pořadů a chystá se na dva měsíce repríz. Není tedy pravda, že nový pořad bude vysílán od začátku roku, jak ČESKÉ POZICI tvrdila Michaela Fričová, protože podle dosavadního autorského týmu Nedej se dosud žádný dokument do plánovaného cyklu natočen nebyl. A jen tak nebude, protože nový cyklus ještě ani není schválen.

Jaká to příležitost, aby Nedej se alespoň v čase repríz vstalo z mrtvých a ve všeobecném reprízování výběrem nejzdařilejších pořadů připomnělo svou dvacetiletou minulost. Zakladateli Nedej se Pavlu Bezouškovi se však nepodařilo reprízy prosadit. Likvidace pořadu má zřejmě jinou příčinu, než vyklidit pole novému pořadu.

Veškerá výroba ekologických pořadů je zastavena, Bezouška byl vypoklonkován do důchodu s příslibem externí spolupráce, která nenastala. Ale ani nový pořad nebyl dosud schválen, ba ani neprošel povinnou vnitřní soutěží. Druhý program České televize, který léta leckoho poutal a jiného provokoval značkou Nedej se, teď kormidluje ekologickou investigativní publicistiku do stoupy.

Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara
Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara

Že je mytí dětských vlásků věčný boj? To jste ještě nevyzkoušeli organický šampon KIND od značky Mádara, který se pyšní složením bez agresivní...