Pátek 24. května 2024, svátek má Jana
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Chemicko-technologické, matematicko-fyzikální a jaderné fakulty

Česko

S výjimkou pražské matematickofyzikální poskytuje tato skupina fakult převážně „kratší“, bakalářské studijní programy. Fakulty jsou mimořádně úspěšné ve funkci výzkumné a také v mezinárodní. Nadprůměrných výsledků dosahují rovněž ve funkci celoživotní (nejúspěšnější je fakulta informatiky v Brně a dvě z fakult VŠCHT v Praze). Naopak žádná fakulta se neprofiluje jako regionální.

V právě probíhajícím školním roce je nejvíce studentů zapsáno na matematicko-fyzikální fakultě v Praze a na fakultě chemicko-technologické v Pardubicích; naopak nejméně na technologii ochrany prostředí a chemicko-inženýrské v Praze. Šance na přijetí ke studiu patří mezi ostatními k nejvyšším, mezi fakultami jsou však značné rozdíly. Největší část uchazečů je přijímána na fakulty VŠCHT a také na fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích; relativně nejobtížnější je dostat se na informatiku do Brna.

Naopak preference uchazečů při zápisu ke studiu jsou na těchto fakultách vůbec nejnižší. Výjimkou je v tomto ohledu fakulta jaderná a fyzikálněinženýrská v Praze, kam se zapisuje 82 % přijatých uchazečů. Studenti těchto fakult musejí počítat se značnou mírou neúspěšných ukončení (nejvíce 75 % na jaderné a fyzikálně-inženýrské v Praze), s čímž souvisejí velmi nízké podíly úspěšných absolventů během standardní doby studia zvýšené o rok (nejméně 21 % na téže fakultě).

Standardní doba studia je nejčastěji přesahována na fakultě chemickotechnologické v Pardubicích, kde 21 % studentů pokračuje ve studiu ještě 6 let po zápisu do magisterského, respektive 4 roky po zápisu do bakalářského studia. Přestupy (ať už v rámci školy, nebo mezi školami) jsou nejčastější na fakultách VŠCHT v Praze, jedná se ovšem pouze o 2 až 3 % studentů. Absolventi této skupiny fakult stejně jako absolventi fakult přírodovědeckých velmi často pokračují v navazujícím programu studia.

Z hlediska uplatnění na trhu práce jsou na tom přibližně průměrně, nejhůře jsou na tom absolventi chemické fakulty v Brně a fakulty chemické technologie v Praze.

Funkce a profily fakult

Chemicko-technologické fakulty, MFF a FJF

Studijní Mezinárodní Výzkumná Regionální Celoživotní

Matematicko-fyzikální fakulta UK ***** ***** ****

Fakulta informatiky MU ** ***** *****

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT *** ***** **

Fakulta chemické technologie VŠCHT *** ***** ****

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT *** ***** *****

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT *** ***** *****

Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT *****

Fakulta chemicko-technologická UPA *** * ***** *** ****

Fakulta chemická VUT *****

Průběh studia od přijímacího řízení až po přechod na trh práce

Chemicko-technologické fakulty, MFF a FJF zapsaní šance na preference neúspěšně přestoupili stále ještě úspěšně pokračují jsou

2009/2010 přijetí při zápisu ukončili studium jinam studují absolvovali v navazujícím studiu nezaměstnaní

Matematicko-fyzikální fakulta UK 778 74 % 67 % 49 % 0 % 12 % 39 % 75 % 1 %

Fakulta informatiky MU 528 64 % 59 % 69 % 0 % 9 % 22 % 65 % 5 %

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 451 75 % 82 % 75 % 1 % 4 % 21 % 75 % 0 %

Fakulta chemické technologie VŠCHT 336 88 % 44 % 47 % 3 % 15 % 35 % 71 % 6 %

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT 118 89 % 48 % 70 % 2 % 6 % 23 % 73 % 2 %

Fakulta technologie potravinářské a biochemické VŠCHT 298 90 % 43 % 51 % 2 % 11 % 37 % 76 % 3 %

Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT 120 81 % 60 % 62 % 2 % 6 % 30 % 62 % 3 %

Fakulta chemicko-technologická UPA 736 87 % 65 % 52 % 0 % 21 % 27 % 61 % 5 %

Fakulta chemická VUT 228 69 % 56 % 67 % 0 % 8 % 26 % 55 % 7 %

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!