Pondělí 4. března 2024, svátek má Stela
130 let

Lidovky.cz

DOPISY REDAKCI

Česko

Vítám rozhodnutí evropského soudu

Ad LN 2. 11.: Vláda chce kontrolu nad soutěžemi ČEZ

Evropský soudní dvůr v Lucemburku rozhodl, že žaloba spolkové země Horní Rakousy u rakouského soudu proti temelínské elektrárně je bezpředmětná. Toto rozhodnutí vítám, podle mého názoru nemůže soud jedné země rozhodovat o záležitosti týkajících se druhé země. To je stejné, jako kdyby český soud nařídil rakouské ocelárně uzavření provozu kvůli znečišťování prostředí.

Důležité rovněž je, že nejvyšší evropská justiční autorita řekla jasně, povolení k provozu vydané v Česku musí Rakušané respektovat, protože se tak stalo v souladu s platnými zákony.

Jiří Stoklasa, České Budějovice

Spojovat FROV s aférou ZČU je nepřípustné

Ad LN 16. 10.: Leží v pařezu a zívá

Považujeme za nutné reagovat na zjevné faktické pochybení v komentáři pana redaktora Zbyňka Petráčka, který nás zásadně poškozuje. Čtvrtý odstavec rubriky Střelnice je zcela vytržený z reálných souvislostí. Považujeme za nepřípustné spojovat mj. vznik nové a v Evropě svým zaměřením zcela ojedinělé fakulty s probíhající aférou ZČU v Plzni.

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV) byla založena k 1. 9. 2009. Tvoří ji pracoviště s dlouholetou tradicí a zkušenostmi – Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech a Ústav akvakultury v Českých Budějovicích. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický vznikl již v roce 1921. V roce 1996 se tento výzkumný ústav stal jednou ze součástí Jihočeské univerzity jako vysokoškolské výzkumné pracoviště. Ústav akvakultury byl původním pracovištěm působícím na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Vznik fakulty byl logickým vyústěním snah o efektivní sloučení odborných pracovišť v rámci univerzity – o vědecké, pedagogické i společenské potřebě zřídit ve struktuře Jihočeské univerzity fakultu zaměřenou na rybářství, akvakulturu a ochranu vod se uvažovalo již od počátku 90. let.

Fakulta rybářství a ochrany vod je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu.

Hana Bumbová, tisková mluvčí Jihočeské univerzity

Má Plzeňsko zvláštní status?

Ad LN 2. 11.: Řápkové hrozí, že ztratí titul

Opsat diplomku, obejít předpisy či vědomě nevnímat požadované skutečnosti je podvod a my obyčejní se jen divíme, proč policie v Plzni a státní zástupce nekoná? Nebo snad „JUDrové“ vlastní imunitu nebo Plzeňsko je „české Guantánamo“ se zvláštním statusem? Nevím proč by ke každému zločinu měla být ustavována parlamentní komise?

František Kratochvíl, Praha

Dopisy jsou redakčně kráceny. Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz. Nezkrácené znění dopisů a další ohlasy čtěte na www.lidovky.cz/dopisy.

Názory na této straně nevyjadřují stanovisko redakce

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!