Pondělí 15. dubna 2024, svátek má Anastázie
130 let

Lidovky.cz

Jak priony mění majitele

Česko

Od kterých zvířat se člověk může nakazit smrtícími nemocemi mozku, prokážou nové laboratorní testy.

Vědci chtějí zabránit opakování situace z roku 1995, kdy byly ve Velké Británii popsány první případy tzv. nové varianty Creutzfeldt-Jakobovy choroby. Toto smrtící a nevyléčitelné onemocnění mozku postihuje ty, kteří jedli hovězí z dobytka trpícího tzv. nemocí šílených krav.

Původcem onemocnění je bílkovinná částice zvaná prion. Hovězí prion působí v těle člověka jako matrice, podle které se mění neškodná lidská bílkovina na lidské priony.

Ale ne všechny priony, které se nám dostanou do těla, jsou tak nebezpečné. Priony ovcí trpících onemocněním zvaným skrapie se v lidském těle zřejmě jako matrice neuplatní, a to ho lidé konzumují po staletí.

U jiných prionových onemocnění si lékaři nejsou riziky pro člověka jistí. V USA se šíří mezi jeleny, jelenci a losy prionová choroba zvaná chorobné chřadnutí jelenovitých. V některých státech USA je jí nakaženo až 15 % vysoké zvěře. Jak velkému riziku nákazy čelí lovci konzumující zvěřinu? Mohou se chorobou nakazit i šelmy? O tom všem se neurologové stále jenom dohadují.

Tým amerických vědců pod vedením Claudia Sota z University of Texas vyvinul laboratorní test, který dokáže určit riziko přenosu prionů mezi různými druhy živočichů. Soto inkuboval v laboratorních podmínkách malé množství prionu z křečka s bílkovinnou „surovinou“ pocházející z nervové tkáně myší. Prováděl i opačné pokusy s myším prionem a křeččí bílkovinou. V obou případech se ve zkumavkách během několika týdnů objevily priony vzniklé z bílkoviny cizího druhu. Ke stejným výsledkům se lze dopracovat i injekcí prionů do mozku zvířat. Tyto testy však trvají roky, protože vědci musí čekat, zde se u zvířat projeví typické příznaky onemocnění. Navíc nejsou výsledky vždycky zcela jednoznačné. Studie Sotova týmu publikovaná v časopise Cell odhalila ještě jednu důležitou okolnost mezidruhové prionové nákazy. Prion křečka mění myší bílkovinu na priony s jinými vlastnostmi než prion z jiné myši. Onemocnění, které nový prion vyvolá, může mít jinou inkubační dobu, příznaky i průběh. Přeskokem prionů mezi různými živočišnými druhy tak mohou vznikat nové typy onemocnění. Tomu odpovídá i situace po nákaze lidí hovězími priony. Nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy choroby má poněkud jiný průběh i příznaky než onemocnění vzniklé po nákaze lidskými priony.

Claudio Soto nyní testuje, zda proměnu lidské bílkoviny můžou vyvolat priony z nemocných jelenů. Výsledky pokusů slibuje zveřejnit co nejdříve.

Autor: