Úterý 23. dubna 2024, svátek má Vojtěch
130 let

Lidovky.cz

Jak se v srpnu a září ještě dostat na vysokou školu

Česko

I zatím neúspěšní uchazeči o studium na vysoké škole mají ještě šanci. Kromě mnoha volných míst na soukromých VŠ hledají nové studenty i školy veřejné. Atraktivní obory lze objevit hlavně mezi těmi nově otevíranými.

Podat si přihlášku na vysokou školu právě teď? Jistě. Šance, že takový „odvážlivec“ začne za měsíc studovat, je poměrně vysoká. A budou-li pesimisté namítat, že se dostanou nejvýše na VŠ soukromou, a tím pádem i placenou, budou mít pravdu jen částečně.

Většina volných míst je opravdu jen na školách soukromých, nové studenty ale hledají i VŠ veřejné. A nenabízejí jen méně atraktivní technické obory. Masarykova univerzita v Brně se například snaží zaplnit volná místa na Pedagogické fakultě a až do konce srpna si lze podat přihlášku na pět fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hledejte nové obory

Kromě Přírodovědecké fakulty či Fakulty životního prostředí mohou uspět i humanitně zaměření studenti. Filozofická fakulta otevírá nové zajímavé obory a místa tady ještě zbyla: „V prezenční formě je nově v nabídce kombinace Filozofie a Historie a také Filozofie a Německého jazyka,“ upozorňuje na atraktivní obory vedoucí studijního oddělení Šárka Machatová. Fakulta otevírá i kombinaci Německého jazyka s Historií nebo Společenskými vědami.

Objevit žádané obory mezi nově otevíranými je jedna možnost. Další příležitost se skrývá v kombinované (dříve dálkové) formě studia. Ta ale znamená přijít o status studenta a také například povinnost hradit si zdravotní a sociální pojištění.

Poplatky ani zkoušky se nemění

Fakt, že si maturanti hledají studium na poslední chvíli, pro ně ale neznamená žádné úlevy. Správně vyplněná přihláška se musí odevzdat ve stanoveném termínu, je třeba zaplatit i administrativní poplatek pohybující se v průměru kolem 600 Kč. Je-li posledním dnem pro podání přihlášky pondělí 20. srpna, není situace beznadějná. „Rozhoduje razítko na obálce,“ říká kancléř Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský, kde je letos posledním dnem pro podání přihlášky právě pondělí.

Školy nepolevují ani v testování studentů. Během zkoušek je třeba prokázat stejnou úroveň znalostí jako úspěšní uchazeči před dvěma měsíci. Děkan strojní fakulty Technické univerzity v Liberci Petr Louda uvádí, že ve druhém kole jsou na uchazeče o studium kladeny stejné nároky jako v červnu. Univerzita v současnosti sice žádná nová místa nenabízí, ale ještě na začátku srpna tomu bylo jinak - a uspět zde mohlo až 400 zájemců.

Podmínky jsou však na různých školách odlišné - například na Vysokou školu chemicko-technologickou v rámci studijního programu Potravinářská a biochemická technologie přijímají studenty, kteří si podají přihlášku do konce srpna, bez zkoušení.

***

Jak dopadli loňští uchazeči o studium

* v roce 2006 se na vysoké školy hlásilo 137,8 tis. uchazečů, přijato jich bylo celkem 89,1 tis.

* do prezenční formy studia uspělo 66,6 tis. mladých lidí.

* oproti roku 2005/06 vzrostl počet přihlášených na vysoké školy o 5,3 %, počet přijatých se zvýšil o 11,4 %.

* naprostá většina uchazečů se hlásí na veřejné vysoké školy (94,2 %).

* soukromé vysoké školy přijaly celkem 10,4 tis. uchazečů, z nichž 9,8 tis. ke studiu nastoupilo.

* uchazeči se nejvíce hlásí ke studiu ekonomických, společenskovědních a humanitních oborů a technických a pedagogických oborů.

* mezi přihlášenými převažují absolventi středních odborných škol (44,9 %) a gymnázií (30,6 %), což odpovídá i stavu v předchozích letech. Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání

O autorovi| Tereza Píchalová, redaktorka LN

Autor:

Jak na rychlou a jednoduchou večeři s rýží?
Jak na rychlou a jednoduchou večeři s rýží?

Díky své všestrannosti se rýže LAGRIS už dlouho stávají nedílnou součástí mnoha pokrmů z celého světa. Bez ohledu na to, zda se používají k...