Pátek 21. června 2024, svátek má Alois
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Katastr nemovitostí od března v novém

Česko

Od prvního března začala platit novela zákona o katastru nemovitostí, která přichází s mnoha novinkami. Jednou z nich je například uvedení účelu, pro který žadatel výpis z katastru potřebuje.

Novela zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky přinesla od 1. března 2009 novinky, které se týkají hlavně přístupu k informacím. Jeho tvůrci si tak slibují větší zajištění bezpečnosti a zamezení anonymnímu přístupu k informacím. Získat výpis nemůže každý Novela výrazně omezila přístup k datům z katastru a určuje, že každý žadatel o výpis z katastru a ze sbírky listin musí prokázat svoji totožnost a sdělit rovněž konkrétní účel, pro který výpis potřebuje.

Zákon tyto účely sám definuje v několika kategoriích. Jde například o oceňování nemovitostí, o ochranu zemědělského půdního fondu, kulturních památek a životního prostředí, o rozvoj území a jiné. Pracovníci katastrálního úřadu tak budou mít přehled, kdo, kdy a za jakým účelem se na konkrétní nemovitost dotazoval.

Pokud ale někdo užije údaje z katastru k jiným než výše uvedeným účelům, bude se takové jednání považovat za přestupek a takový člověk se může dočkat i pokuty až do výše 400 000 Kč.

Údaje ze sbírky listin je možné získat už jen ve formě prosté nebo ověřené kopie a přehled vlastnictví v tištěné formě. Za jednu kopii listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí zaplatí zájemce 20 Kč, za ověřenou kopii 50 Kč.

V případě, že se zájemce o informace nemůže na úřad dostavit osobně, musí žádost obsahovat v případě fyzické osoby ověřený podpis a v případě veřejného orgánu nebo organizační složky státu pak úřední razítko a podpis.

Bez poplatku mají informace k dispozici z dálkového přístupu organizační složky státu, jež tyto údaje dosud požadovaly od veřejnosti.

Rozšíření informací Doposud bylo možné získat informace pouze u katastrálního úřadu, do jehož působnosti nemovitost spadala, což se také změnilo. Nyní je mohou zájemci získat u jakéhokoli katastrálního úřadu a výpis z katastru lze získat také díky službě Czech POINT, rozšířené na více než 3000 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech či v kancelářích notářů. I zde bude nutné prokázat totožnost.

Zapisuje se vlastník pozemku Za pozitivní lze považovat také rozšíření druhů informací z registru. Je tak možné získat nejen přehled vlastnictví k nemovitosti, ale i přehled veškerých věcných práv k nim zapsaných, jako jsou předkupní práva, oprávnění z věcného břemene a tak dále.

Podle novely je také možné podávat návrhy na zápis do katastru elektronicky pomocí elektronického podpisu.

Změnu přináší rovněž oblasti zápisu vlastnických práv ke stavbě, kdy přednost dostává pozice vlastnictví pozemku. Jako vlastník nově evidované stavby se tak do katastru zapisuje už výhradně vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud tedy není listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba.

***

Prokázání totožnosti

Pokud žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví nebo údajů ze sbírky listin není podávána osobně, je nutné žádost opatřit jedním z údajů: 1. úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu 2. úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku (tehdy stačí podpis neověřený) 3. úředním razítkem a podpisem oprávněné osoby, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu

Autor:

Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku
Jan Kempa: Správný muž se nestydí své ženě projevovat lásku

Profesionální trenér sportovců-profesionálů i hobbíků, vytrvalec a závodník, Jan Kempa, je mužem činu. Svůj život obrátil v patnácti doslova...