Úterý 23. dubna 2024, svátek má Vojtěch
130 let

Lidovky.cz

Kde máte největší šance

Česko

Vysoké školy nabízejí několik tisíc oborů.

Mnohé se liší jen pozměněným názvem, podstatný rozdíl bývá ve vyhlídkách na přijetí.

Humanitní obory Sem patří jazykové obory, filozofie, sociologie, kulturní a sociální antropologie, politologie, teologie, historie apod. Loni byl mezi takto zaměřenými školami největší zájem o Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, přijato bylo pouze 18 % přihlášených. Naopak nejsnazší byla cesta na Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice, kam byl přijat téměř každý druhý uchazeč.

Přírodovědné obory Zahrnují například chemii, fyziku, biologii, zoologii, botaniku, geologii a další související obory. Nejlepší vyhlídky měli loni uchazeči na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, kam byli přijati prakticky všichni přihlášení. Největší zájem byl naopak o Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, kde uspělo jen 39 % uchazečů.

Technické obory Na strojírenské, elektrotechnické či stavební obory bývají uchazeči přijímání často i bez přijímacích zkoušek. Všichni zájemci byli v loňském roce přijati například na Fakultu strojní Technické univerzity Liberec. Na opačném konci žebříčku se ocitla ostravská Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské se 62 % přijatých. Práva I právnické fakulty nabízejí různé obory - od veřejné správy po obecné studium práva. Nejnáročnější bylo loni přijímací řízení na Masarykově univerzitě v Brně, kam se dostalo jen 12%přihlášených. Největší šance měli zájemci o studium práva v Olomouci - 20 % úspěšných mezi přihlášenými.

Lékařské a veterinární obory Kromě klasické medicíny či veterinářství lze studovat i různé další obory, jako je zubní lékařství, fyzioterapie, obory určené zdravotním sestrám apod. Podobně jako u práv platí, že přijímací řízení bývá náročné. Z lékařských fakult bylo v uplynulém roce nejsnazší přijetí v Plzni a naopak nejobtížnější na 2. LF UK v Praze.

Ekonomické obory Mezi obory, o něž je každoročně velký zájem, patří i ty ekonomické. Velké nároky klade na uchazeče Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (23 % přijatých), nejsnazší byla loni cesta na Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity (79 % úspěšných).

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!