Sobota 13. dubna 2024, svátek má Aleš
130 let

Lidovky.cz

Když udeří blesk...

Česko

Blesk sice stále patří mezi přírodní jevy, které nejsou zcela prozkoumané, ale jeho nebezpečným následkům lze účinně předcházet. Sezona bouřek se blíží - jste na ni dobře připraveni, nebo spoléháte na pochybná „babská moudra“?

1. Nemusím se bát, že do domu uhodí blesk, protože můj dům nestojí na kopci, u vody nebo pod stromem.

Obecně lze říci, že pokud máme dům na kopci a tento objekt převyšuje své okolí nebo je umístěn v blízkosti vysokého stromu, pak je pravděpodobnost, že do domu či v jeho blízkosti uhodí blesk, opravdu vyšší. Není tomu tak ale vždy. Blesk je nevyzpytatelný přírodní jev a může se snadno stát, že udeří i do objektu v nížině.

Domům u vody zase hrozí jiné nebezpečí. Voda je, jak známo, dobrý vodič elektřiny, a jestliže do tohoto místa udeří blesk - což je v podstatě velmi silně koncentrovaná elektřina - pak může tento výboj snadno zranit, či dokonce usmrtit živé tvory v okolí.

2. Stačí, když má na řadovém domě hromosvod jen soused, já už ho mít nemusím. Blesk si hledá cestu nejmenšího odporu. Hromosvody obvykle chrání okolí do vzdálenosti zhruba 20 metrů, tzn. že bezprostředním sousedům domu s hromosvodem poskytují jistou ochranu. Vždy je ale lepší a jistější, pokud si i já nechám na svůj dům nainstalovat hromosvod. Rozhodně se na této ochraně nevyplatí šetřit. Hromosvod musí být povinně nainstalován zejména na ty budovy, kde opravdu existuje reálné ohrožení a kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná se třeba o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby na návrší atd. 3. Když je bouřka, je nebezpečné sledovat televizi, ale vypínat ji ze zásuvky není třeba.

Nejlepší a nejúčinnější ochrana je vypnout všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky. Tímto opatřením předejdeme možným poškozením vybavení naší domácnosti. Hromosvod je totiž konstruován především na vnější ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, ale v ochraně domácích elektrospotřebičů nám příliš nepomůže. Stačí, aby blesk udeřil do elektrického vedení nebo jiného vodiče, a přepěťový impulz způsobený zásahem blesku může poškodit či zničit spotřebiče v okolí, a to i na velké vzdálenosti. Počítače, audiotechnika, domácí videa, domácí kuchyňské spotřebiče, plynové kotle apod. - všechna tato zařízení obsahují elektronické obvody, které mohou být při bouřce nenávratně zničeny.

4. Pro ochranu elektrických spotřebičů v bouřce stačí, když vypnu jistič.

Ani to nemusí stačit. Blesk je v podstatě silný elektrický výboj o desítkách tisíc ampér a teplotě tisíců stupňů Celsia. Pokud blesk udeří v bezprostředním okolí budovy, pak se tato obrovská energie dokáže snadno dostat i přes vypnutý jistič - a přepěťový impulz přístroj nenávratně poškodí. Pro ochranu elektrospotřebičů je proto nejlepší je zcela odpojit z elektrické sítě, přepnout je do režimu stand by nebo vypnout jistič nestačí. Je dobré nezapomenout ani na anténní přípojku od televize či telefonní linku od modemu počítače, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.

5. Stačí, když na dům pořídím hromosvod - a celý život už se o něj nemusím starat. Bohužel to tak není. Stejně jako všechna zařízení mající souvislost s elektřinou musí být také hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem přinejmenším každých pět let u běžných objektů, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak jednou za dva roky. Revize se rozhodně vyplatí, protože pokud není hromosvod v pořádku, je to pro objekt i jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby tam žádný nebyl. Nutné je dávat pozor na mechanickou pevnost, nepřerušenost svodů, správné uzemnění a na ošetření hromosvodu proti korozi.

6. Když nemám hromosvod, postačí koupit si přepěťovou ochranu.

Přepěťová ochrana zabezpečí domácnost zevnitř, proti výkyvu napětí v elektrické síti, kterou může způsobit úder blesku. Tento typ ochrany však dům neochrání před samotným úderem blesku, a tedy ani před případným požárem. Na to je třeba mít na domě funkční hromosvod, který zachytí přímý úder blesku do objektu, bleskový proud bezpečně svede do země, kde ho neutralizuje.

7. Když nechám při bouřce v domě otevřené okno, je reálné, že do domu uhodí blesk. Samotné otevřené okno nezvyšuje pravděpodobnost úderu blesku do objektu. To závisí spíše na umístění budovy a řešení její ochrany před úderem blesku. Problém je spíše v tom, že bleskový proud může za bouřky otevřeným oknem proniknout do místnosti a tam někoho zranit. Pokud máme za bouřky zavřená okna a dveře, máme v pořádku hromosvod a nainstalovánu přepěťovou ochranu, pak bychom se blesků neměli obávat.

O autorovi| JITKA TRNKOVÁ, Článek vznikl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR

Autor: