Pondělí 22. dubna 2024, svátek má Evženie
130 let

Lidovky.cz

Odběr může trvat i hodinu

Česko

Kam putuje krev, kterou nám odeberou na transfuzní stanici? Zatímco krevní destičky se mohou použít hned, krevní plazma musí čekat v půlroční karanténě, aby se potvrdilo, že není nosičem nákazy.

VČesku se ročně provede asi 380 tisíc odběrů krve, které zhruba pokryjí medicínské potřeby. Málokdo už ale ví, že pacient, k němuž darovaná krev po úpravách putuje, ji nedostane „celou“.

„Pacienti v posledních letech dostávají především jen ty složky krve, které potřebují,“ vysvětluje Zdenka Gašová, primářka Transfuzního oddělení jednoho z nejlepších odborných pracovišť v České republice, Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Takzvaná plná krev tak nyní plní spíše roli suroviny, ze které se preparují jednotlivé složky.

Každému, co mu patří

Lidská krev obsahuje červené a bílé krvinky, plazmu a krevní destičky. Lékaři jsou dnes schopni krev pomocí tzv. centrifugace zpracovat tak, že každou její složku mohou použít přesně tam, kde je potřeba. „Krevní destičky dostávají lidé, kteří jich mají nedostatek a mají tak problémy se srážením krve. Jejich nedostatek bývá kvůli základnímu onemocnění jako je je leukemie, nebo jako důsledek chemoterapie. Ta totiž může poškodit kostní dřeň, kde destičky vznikají,“ vypočítává primářka.

I nedostatek červených krvinek může být důsledkem vážného onemocnění, chemoterapie, ale také operace nebo důsledek vážné nehody. Plazma je potom důležitá třeba při léčbě poruch srážlivosti krve.

A jak samotná centrifugace krve probíhá? Lékaři k tomuto úkonu potřebují speciální přístroj „centrifugu“, která dokáže ve 450 mililitrech odebrané krve v plastovém vaku za asi 20 minut odstředivou silou oddělit jednu složku od druhé. Zatímco na dně zůstanou nejtěžší červené krvinky, nad nimi potom leží vrstva s názvem „buffy coat“ a ještě nad ní krevní plazma.

Nejprve se zpracuje plazma, jež ve zmrazeném stavu vydrží až tři roky. „Buffy coat“, který obsahuje až 80 % bílých krvinek a destiček, putuje do samostatného vaku, kde po odstředění zůstanou ve spodní vrstvě bílé krvinky a nahoře destičky. „Bílé krvinky buď odstraníme, anebo je po úpravě použijeme k výrobě koncentrátu, jímž se léčí infekční komplikace po transplantacích,“ vysvětluje doktorka Gašová.

Ústav hematologie a krevní transfuze ale nezískává jednotlivé složky jen z plné krve. Ačkoliv si tamní lékaři váží všech dárců, kteří přijdou s dobrým úmyslem darovat svých 450 mililitrů, velký význam pro ně má i dárcovství konkrétních složek - nejčastěji plazmy a krevních destiček, jež získávají pomocí moderního separátoru krevních složek. „Krevní separátory nám totiž umožní přípravu velkých dávek kvalitních krevních složek,“ říká MUDr. Gašová.

Daruji destičky...

Dárcovství samotných krevních destiček už ale není tak rychlé a jednoduché jako odběry plné krve. Při takzvaném přístrojovém odběru pomocí separátoru se dárce totiž zdrží asi 40 až 70 minut. Během této doby se mu obvykle z jedné žíly odebírá kanylou krev, která putuje do přístroje, jež destičky shromažďuje. Do žíly na druhé ruce se potom vrací zbylé destičky a nepoužité složky krve. „Dává-li dárce plnou krev, většinou ani my předem nevíme, komu jednotlivé složky připadnou. Při odběru krevních destiček ale již hledáme konkrétního dárce z registru pro konkrétního příjemce,“ vysvětluje lékařka.

Při speciálním přístrojovém odběru destiček získají lékaři asi 20 % všech destiček dárce, což je čtyřikrát až šestkrát více než při odběru plné krve. „Tak velké dávky destiček připravujeme pro těžce nemocné pacienty s jejich nedostatkem třeba po chemoterapii,“ dodává lékařka. Odebrané destičky lze uchovat 5 až 7 dní, v těle dárce se nahradí během jednoho až dvou dnů.

Při výrobě destičkových koncentrátů zavedl ústav novinku: místo určitého množství plazmy do nich přidává speciální roztoky, jež minimalizují riziko alergické reakce těla příjemce na některou z jejích částí.

Destičky může jít člověk darovat v případě potřeby nejdříve měsíc po odběru plné krve. Jak však připomíná primářka Gašová, lékaři preferují spíše pravidelné dárce plné krve anebo jednotlivých krevních složek.

...a plazmu

Na podobném principu funguje i odběr krevní plazmy. Trvá asi 40 až 70 minut a stejně jako u dárcovství destiček i zde se během odběru nepoužité složky krve vracejí do těla dárce. Při odběru se odebírá asi 500 až 700 mililitrů plazmy. V těle dárce se doplní během dvou dnů.

Zajímavostí je, že odebraná plazma se může dále použít až po tzv. půlroční karanténě. V té době totiž lékař naposledy zkontroluje, zda se v odebrané plazmě neprojevila nákaza, která tehdy byla ještě skrytá.

***

Darujte najisto. Předem si zjistěte, jakou krev na vaší transfuzní stanici potřebují. Cílené dárcovství je efektivnější.

Příspěvky pojišťoven dárcům krve

Klasické dárcovství krve je v ČR z principu věcí dobré vůle, proto za něj nemocnice ve většině případů neplatí. Lidé, kteří krev a také kostní dřeň darují, se ale snaží formou různých příspěvků motivovat zdravotní pojišťovny.

VZP * Členství v Klubu pevného zdraví (čerpání výhod min. v hodnotě 300 Kč) * 35 dní cestovního pojištění zdarma (pro dárce, již darovali krev v posledních dvou letech alespoň 3x, resp. 2x a jsou držiteli Zlaté, Stříbrné nebo Zlaté medaile dr. Jánského * Držitelé Zlaté nebo Stříbrné medaile dostanou příspěvek 1000 Kč na lázeňský pobyt, příspěvek 2000 Kč náleží dárcům kostní dřeně.

Vojenská zdravotní pojišťovna * Dárci krve či plazmy poskytne za každý 3. odběr poukázku v hodnotě 300 Kč. * Držitelé medailí dr. Jánského a Zlatého kříže náleží poukázky nebo věcný dar v hodnotě 500 až 2000 Kč.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna * Vitaminy po každém odběru. * Pro držitele bronzové nebo stříbrné plakety balíček vitaminů v hodnotě 300 Kč. * Držitelé Zlaté medaile dostanou 1500 Kč na preventivní očkování, tělocvik či léčebné procedury v lázních, držitelé Zlatého kříže dostanou příspěvek 2000 Kč.

Oborová zdravotní pojišťovna * Vitaminy po každém odběru.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda * Příspěvek do 10 tisíc Kč na ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně. * Příspěvek do 600 Kč na sportování nebo vitaminy, příspěvek do 1500 Kč pro držitele jednotlivých stupňů Zlatého kříže. *30 dní cestovního pojištění zdarma pro lidi, kteří darovali krev za poslední rok aspoň 1x.

Metal-Aliance * Vitaminy po každém odběru, příspěvek 1000 až 4500 Kč na masáže, sport, stomatologickou či oftalmologickou péči. * Příspěvek 4500 Kč na týdenní rekondiční pobyt pro dárce kostní dřeně.

Revírní bratrská pokladna * Multivitaminový přípravek. * Držiteli Janského medaile 1x ročně příspěvek 300 Kč na nákup např. vitaminů.

Česká národní zdravotní pojišťovna * Potravinová poukázka 100 Kč. * Bonusové body, jež je možné naspořit na různé aktivity.

ZP ministerstva vnitra * Členům Klubu pojištěnců náleží 30 až 250 bodů, které je možné směnit za různé služby.

Autor: