Čtvrtek 29. února 2024, svátek má Horymír
130 let

Lidovky.cz

Parkování na trávníku k nezaplacení? Pokuta se může vyšplhat na 75 tisíc korun

Česko

  10:51
PRAHA - Zaparkování auta na místech, které k tomu přímo neslouží, například i na trávníku u parkoviště, se může řidičům řádně prodražit. Místo běžné blokové pokuty za špatné parkování v řádu stovek korun jim hrozí až desetitisícové sankce. Pokud je totiž místo považováno za veřejné prostranství, mohou úřady považovat špatné zaparkování automobilu za zábor. Za něj od října při opakovaném incidentu hrozí pokuta až 75 tisíc korun.

Parkování na místech, které k tomu neslouží, se nemusí majiteli vozu vyplatit (ilustrační foto). foto:  Michal Šula, MAFRA

Parkoviště u českobudějovické sportovní haly praskalo při ranní špičce ve švech. Řidič V. K. (redakce jeho identitu zná - pozn. red.), který pospíchal do nedalekého centra krajského města, svoje auto odstavil na trávníku vedle vyznačených parkovacích míst. O pár hodin později jej našel s botičkou.

Veřejné prostranství

Podle § 34 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. jsou jím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Neoprávněný zábor je chápán jako „individuální užívání veřejného prostranství takovým způsobem, kterým bude docházet k omezení práva obecného užívání a přístupnosti veřejného prostranství ostatních“.

„Přivolaný strážník se mě zeptal, jestli jsem v poslední době udělal podobný přestupek. Trochu mě zaskočilo, že pokud ano, tak mi hrozí pokuta až 75 tisíc korun,“ řekl serveru Lidovky.cz šofér, který si je vědom, že porušil pravidla. „Výše pokuty, před kterou mě strážník varoval, připadala i městskému policistovi velká,“ dodal V. K.

Na parkování na veřejném prostranství se totiž nevztahují klasické pokuty. Z pohledu zákona nejde o špatné parkování, ale o zábor. Už dříve za tento incident hrozil peněžitý trest do výše 50 tisíc korun. Od 1. října letošního roku ale navíc platí, že pokud řidič zaparkuje na veřejném prostranství opakovaně, může být potrestán pokutou až 75 tisíc korun. Podobný prohřešek se dá dohledat snadno, neboť po celé republice funguje registr přestupků.

Podle advokátů oslovených serverem Lidovky.cz by měl takto vysoký peněžitý trest sloužit jako prevence v opravdu závažných přestupcích. „Sankci na samé horní hranici zákonné sazby by správní orgán ukládal řidičům jen v případech permanentního neoprávněného stání na stejném místě svědčících o pohrdání právní normou a měl by též zvažovat majetkové poměry pachatele přestupku,“ napsal serveru Zdeněk Odehnal, specialista na správní právo.

Parkovací zóny vytlačily auta k obchodním centrům. Zličín stání zpoplatní

Podobně se vyjádřil rovněž advokát Ivo Beránek. Podle něj se při určování výše přihlíží především k závažnosti přestupku, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, či osobě pachatele. „Pokud příslušný orgán tyto zásady dodrží, a v jejich duchu dospěje k tomu, že je na místě uložit sankci v maximální výši, pak viník nebude u soudu úspěšný,“ okomenoval Beránek pachatelovy případné šance u soudu.

Případů, kdy řidiči parkují na místech, kde podobné pokuty hrozí, není poskrovnu, což potvrzují i statistické údaje. Za letošní rok bylo doposud magistrátu v Hradci Králové, který jako jediný ze zástupců velkých tuzemských měst reagoval na dotazy serveru Lidovky.cz, jakým způsobem a jak často podobné situace řeší, oznámeno celkem 35 případů záboru veřejného prostranství. Ke 30 přitom došlo právě zaparkovaným automobilem.

„Devět případů bylo vyřízeno uložením sankce, šest je stále v probíhajícím řízení a zbývajících 20 případů bylo odloženo, neboť se nepodařilo zjistit pachatele přestupku,“ informovala mluvčí královehradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková. Dodala však, že situaci, kdy by byla udělena pokuta v maximální výši, nepamatuje.

Pokud řidič nesprávně zaparkuje na pozemní komunikaci, vztahuje se na něj silniční zákon, který umožňuje udělit pokutu do výše dvou tisíc korun. Zábor veřejného prostranství ale spadá pod zákon přestupkový, který umožňuje sankci několikanásobně vyšší. Ten zároveň ani nespecifikuje, jak dlouho zábor může trvat. Řidič tedy neuspěje ani s argumentem, že na daném místě parkuje chvíli či tam jen zastavil.

Autor: