Pátek 14. června 2024, svátek má Roland
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Poradíme si i bez cizí pomoci

Česko

Prezident ČSA Radomír Lašák obhajuje nezbytnost zeštíhlování firmy. Bez ní by prý společnost neměla šanci dlouhodobě přežít

Bez ohledu na průběh privatizačního procesu musí České aerolinie šetřit ...

obnovit ziskovost můžeme i bez cizí pomoci, tvrdí prezident společnosti Radomír Lašák.

* LN Jak velkým překvapením pro vás bylo oznámení Air FranceKLM, že odstupuje z privatizačního procesu ČSA?

Rozhodnutí Air France-KLM chápeme. Už jsem zmiňoval, že i na společnosti rozměrů Air France dopadá bezprecedentní nepříznivá situace na trhu. Prioritou těchto dnů je především potřeba se s dopady této situace vypořádat. Samy České aerolinie v tomto ohledu realizují celou řadu opatření. Sdílíme názor Air France-KLM, který učinili s hlubokou znalostí ekonomické kondice i aktuálního stavu ČSA, že České aerolinie mohou obnovit svoji ziskovost bez cizí pomoci.

* LN Má průběh privatizačního procesu vliv na řízení firmy?

Vždy jsem říkal, že i když běží privatizační proces, management má úkol firmu řídit tak, jako kdyby se žádná privatizace nechystala. Nejsem ten, kdo rozhodne o privatizaci, a musím se dívat na budoucnost firmy.

* LN V současnosti v Česku není mnoho firem, o jejichž stavu se i v souvislosti s plánovanou privatizací spekuluje tak jako o ČSA. Na jednu stranu ztrácíte zákazníky a bojujete s celosvětovým poklesem trhu, na druhou stranu se firma snaží prezentovat se v co nejlepším světle před chystanou privatizací. Jaká je tedy situace v ČSA očima prezidenta firmy?

Záleží na tom, z jakého pohledu se díváme. Provozní situace je stále výborná. Létáme na čas, pravidelnost letů funguje. Ekonomická situace odpovídá vývoji trhu. Jako ostatní aerolinky zaznamenáváme pokles pasažérů.

* LN Ten je ale v souhrnu od začátku roku značný...

Pokles je u některých jednociferný, u jiných dopravců dvojciferný. Průměr, který zveřejnila AEA (asociace evropských leteckých společností - pozn. red.) za květen je minus 8,3 procenta. My jsme zaznamenali propad 8,5 procenta. Předpověď za červen hovoří o propadu 6,3-6,5 procenta. Zdá se, že letní sezona zpomalí tento pokles a že v červenci a srpnu se celkový počet pasažérů sníží pouze o 2-3 procenta. ČSA budou v červenci a srpnu jednou z mála aerolinek, které zaznamenají mírný nárůst pasažérů. Samotná kvantita ale není největší ekonomický problém.

* LN A ten je jaký?

Klíčový problém je v tržbách. Letecké společnosti po celém světě si ještě více začaly konkurovat cenou, čímž došlo k dramatickému snížení průměrných cen letenek. ČSA není bohužel vedoucím hráčem na světě ani v Evropě a může je jenom respektovat. Pokles v tržbách je tím pádem skutečně veliký.

* LN Lze ho kvantifikovat?

Stačí se podívat na pololetní výsledky největších leteckých společností. Lufthanse poklesly výnosy o zhruba 15 procent, Air France-KLM více než 20 procent, Austrian Airlines o 21 procent. ČSA je někde uprostřed pelotonu. Naše tržby poklesly o zhruba 14 procent. Z hlediska trhu je to ještě spodní pozitivní pásmo, avšak pro nás to je problém. Pokud máte tržby 25 miliard, tak 10 procent z toho jsou 2,5 miliardy, a ty musíte někde nahradit.

* LN ČSA jsou ale v poněkud jiné pozici než například Lufthansa. Když jste přebíral firmu v roce 2006, byla na pokraji krachu... Jak moc současná tržní turbulence narušuje váš plán restrukturalizace firmy?

Obchodní plán na tento rok vycházel z předpokladu, že pokles pasažérů a výnosů bude kolem pěti procent. K tomu, abychom dokázali pokrýt tento výpadek, jsme již na konci roku zavedli tzv. Akční plán. Ten se daří realizovat a daří se tak šetřit náklady a generovat výnosy.

* LN Propad tržeb ČSA byl ale v pololetí oproti plánu dvojnásobný. Máte vůbec ještě nějaké rezervy, jak pokles tržeb kompenzovat?

Již se o tom začalo hovořit. Bavíme se o snížení kapacity, při které bude možno zachovat základní model podnikání ČSA jako síťového dopravce. Z naší flotily ubude pět letadel.

* LNto vám ale může snížit výnosy.

Výnosy nám to výrazně nezmění. Část kapacity dnes v letadlech máme neprodanou. I přes to, že budeme mít méně letadel, budeme usilovat o to, abychom prodali sejně letenek a odlétali přibližně stejný letový řád jako v minulosti. Snížení kapacity by tak nemělo představovat výrazný zásah do tržeb.

* LN Snižování kapacity vyvolává i nutnost propouštění. ČSA plánují propustit přes 800 zaměstnanců. To ale přinese úspory až v horizontu půl roku či roku. Vy ale potřebujete posílit cash flow nyní...

Cílem je ušetřit za rok zhruba 800 milionů korun. Kdybych do toho započítal další sdílené náklady, jako jsou židle, světla a podobné věci, uspoříme přes jednu miliardu. Je ale pravda, že toto snižování kapacity s sebou ponese náklady, budeme muset vyplácet odstupné. Jenže práci pro některé zaměstnance mít prostě nebudeme. Z hlediska letošního cash flow je tento krok záporný. My se ale musíme dívat dopředu do let 2010 a 2011. A tam právě uspoříme zmíněných 800 milionů.

* LN Vraťme se ještě k plánu propouštění. Někteří lidé říkají, že jste stávající pokles trhu využili jako záminku a že byste propouštěli stejně...

Obávám se, že se v této chvíli není o čem bavit. Krize není specifikem leteckého odvětví. Všichni, kteří chtějí přežít, musí na situaci reagovat. A to rychle.

* LN Odborové organizace vám situaci neulehčují. Příkladem může být včerejší prohlášení asociace pilotů CZALPA, které obviňuje management, že rozprodejem majetku úmyslně likviduje firmu. Jak se vám pracuje pod takovým nátlakem?

Když jsme zrychlovali realizaci protikrizových opatření, řekl jsem, že navzdory emocím, které nepopulární optimalizační kroky vyvolají, k nim musíme přistoupit. Také jsem řekl, že na trhu nezůstanou ty společnosti, které jsou nejkrásnější, největší a nejsilnější, ale ty, které se umějí nejlépe a nejrychleji přizpůsobit. A to stále platí. Zodpovídám za celou firmu a za všechny její zaměstnance. Prohlášení odborové organizace CZALPA neobsahuje žádné informace, které by bylo relevantní komentovat.

* LN Kritiku vyvolávají také platy manažerů ČSA. Nedávno se například vyskytly zprávy o tom, že vedení si sice snížilo platy, avšak o peníze díky vyšším bonusům stejně nepřijde...

Nechtěl bych eskalovat interní věci. Nepomáhá to firmě ani zaměstnanců. Pokud se ale mám vyjádřit k motivačnímu systému, tak má v titulku motivační proto, aby motivoval. Je nutné zdůraznit, že tento systém není o představenstvu, u představenstva se motivační systém oproti loňsku nezměnil. Motivační systém, o kterém hovoříme, je primárně určen pro 450 lidí, kteří mají určeno několik priorit, podle nichž jsou hodnoceni. Sem spadají i mistři na dílnách technické údržby. Právě tento systém jsme zcela záměrně změnili. Těmto zaměstnancům totiž loni poklesly mzdy o desítky procent, protože v důsledku zhoršené situace na trhu nebyli schopni plnit vytyčené priority. Kdybychom se chovali nestandardně, jak nás obviňují některá média, tak jsme si loni mohli vyplatit 130procentní bonus, protože hospodářský výsledek firmy byl lepší než plán. My jsme záměrně odečetli některé položky, jako například divestice. Motivační systém jsme založili na plnění výše zmíněného Akčního plánu. Potřebovali jsme, aby zaměstnanci tento plán realizovali v rekordně krátké době. K tomu jsme je museli motivovat. A znovu opakuji: není to celé o představenstvu, ale o středním managementu včetně vedoucích provozních úseků.

* LN Mimochodem hovoříte-li o propouštění jako o nezbytném opatření k úsporám personálních nákladů, jak se snižování stavů dotkne managementu firmy?

Zde mohu odkázat na základní čísla. V roce 2006 bylo ve firmě 178 manažerů v sedmi úrovních řízení, dnes je jich ve třech úrovních 68 . Dále jsme řekli, že v rámci plánované redukce dojde u managementu k dalšímu 20procentnímu snížení. Tato čísla dávají jasný důkaz.

* LN Kdybyste firmu ponechali v současném rozměru, dovedete si představit, že by přežila na trhu i příští rok?

V době konjunktury v roce 2006 provedly ČSA celou řadu restrukturalizačních kroků. Kdybychom je byli neudělali, hovořil byste dnes na tomto místě již s konkurzním správcem. Právě tato restrukturalizace nám dala oproti konkurentům malou výhodu. V září 2008 bylo vidět, že se restrukturalizace povedla. Pak nastala krize na globálním trhu a museli jsme podniknout další kroky. Bez nich by firma neměla šanci dlouhodobé ekonomické existence.

* LN Kde spatřujete nyní prostor pro další snižování nákladů?

Soustřeďujeme se na významné i méně významné položky, od sestěhovávání pracovišť po snižování výdajů na tužky. Od začátku letošního roku, v prvním pololetí 2009, jsme například „přesoutěžili“ dodavatelské smlouvy, bylo jich téměř 300. Přínosem je snížení provozních nákladů a investičních výdajů přesahující 350 milionů korun. Nejlepších výsledků bylo dosaženo především v kategoriích Letecká údržba a materiál, Letecké pohonné hmoty, Správa nemovitostí, odbavení letadel v zahraničí, občerstvení na palubě, IT služby, ubytování. Tyto aktivity jsou výraznou součástí opatření zmíněného Akčního plánu. Budeme dále pokračovat i u menších položek ve „ždímání citronu“, ale v něm již nejsou stovky milionů v nákladech.

* LN A kde tedy ještě lze podle vás ten citron ždímat?

Stovky milionů jsou právě v personálních nákladech. Kvůli kolektivním smlouvám uzavřeným v roku 2005 na tři roky dopředu personální náklady neúměrně narostly. Mzdy se ale těžko vracejí zpátky.

* LN Kdybyste si měl tipnout, jestli se ČSA za dané situace v září prodají, či nikoliv, k čemu byste se přiklonil?

Pravděpodobnost, jestli se privatizace skutečně dotáhne, je ovlivněna tím, co se nyní děje... Nechci ale spekulovat. Počkejme si do září.

* LN Existují i takové spekulace, že v případě odložení prodeje by se ČSA nemusely další privatizace dočkat...

Jsem placen za to, aby ČSA přežily. Management již dokázal, že je schopen realizovat i nepopulární a razantní kroky. Nemám důvod nevěřit, že to teď, v dalším kole, nedokáže.

Stovky milionů jsou právě v personálních nákladech. Kvůli kolektivním smlouvám uzavřeným v roce 2005 na tři roky dopředu personální náklady neúměrně narostly. Mzdy se ale těžko vracejí zpátky

Cílem je ušetřit za rok zhruba 800 milionů korun. Kdybych do toho započítal další sdílené náklady, jako jsou židle, světla a podobné věci, uspoříme přes miliardu

Autor:

Agáta Hanychová: Nikdy jsem na nikoho nespoléhala. Sebe i svoje děti uživím sama
Agáta Hanychová: Nikdy jsem na nikoho nespoléhala. Sebe i svoje děti uživím sama

Zdá se, že se Agáta s ničím nemaže. Na první pohled ji nerozhodí žádný hejt, ani bývalí partneři, se kterými se dlouho soudila o rozložení péče o...