Neděle 14. dubna 2024, svátek má Vincenc
130 let

Lidovky.cz

Přírodní vědy

Česko

KOMENTÁŘ

V rámci přírodovědného oboru srovnáváme pouze 8 fakult veřejných vysokých škol. Obor se již dále nedělí na žádné podskupiny, váhy jednotlivých indexů byly spočítány v rámci celého oboru.

Nejvýraznějším diferencujícím faktorem v oboru přírodovědných škol byl index č. 2, tedy index výběrovosti. Čím menší tento index je, tím menší pravděpodobnost uchazeče, že se na vybranou školu dostane. Na tento index se dá dívat i z pohledu fakult. Škola si může díky nastavení náročnějších přijímacích zkoušek budoucí studenty více vybírat. V rámci tohoto indexu dopadla nejlépe Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě. Na tuto fakultu projde úspěšně přijímacím řízením pouze necelá polovina uchazečů. Naopak na Fakultu životního prostředí ČZU v Praze projde úspěšně přijímacími zkouškami téměř každý z uchazečů (přesně 96 %).

Dalším diferencujícím faktorem u přírodovědných škol je index konkurenceschopnosti fakulty. Čím větší je jeho hodnota, tím větší podíl přijatých studentů skutečně studium zahájí. Nejlépe z porovnání škol tímto indexem prošla opět Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě, kde se ke studiu zapíšou téměř všichni přijatí uchazeči. Naopak nejhůře je na tom z hlediska konkurenceschopnosti Přírodovědecká fakulta UK v Praze, kam se k řádnému studiu zapíše pouhá polovina (resp. 53 %) přijatých uchazečů.

Nezanedbatelným diferencujícím faktorem mezi přírodovědeckými školami je rovněž index zájmu o fakultu. Největší podíl přihlášených, kteří se opravdu k přijímacím zkouškám dostavili, vykazuje Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

Naopak nejméně přihlášených uchazečů se k přijímacímu řízení dostavilo na Přírodovědeckou fakultu v Ústí nad Labem. Nejméně diferencujícím faktorem je ukazatel uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu. Nejlepší uplatnitelnost zaznamenávají absolventi Přírodovědecké fakulty JČU v Českých Budějovicích, naopak z absolventů Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě uspěje pouze 93 %.

Shrnutí Celkově nejlepšího výsledku dosáhla Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě, která obsadila přední příčky u dvou ze čtyř sledovaných charakteristik. U této fakulty nejvíce počet uchazečů přesahuje počet přijímaných posluchačů a největší podíl přijatých se zapíše k řádnému studiu.

Žebříček podle studentů Celkem bylo získáno: 8445 dotazníků (u každého tazatele ověřeno 15 % dotazníků). Místo realizace: na všech fakultách veřejných vysokých škol (nejsou zahrnuty nové fakulty, které vznikly v letošním roce). Sběr dat: duben-květen 2008, dosběr chybějících kvót: záříříjen 2008.

Nejlépe je studenty hodnocena fakulta v Českých Budějovicích, která získává maxima ve všech třech ukazatelích. Velmi dobře se proti objektivnímu hodnocení dat z UIV umístila přírodověda z UK Praha, ostravská přírodověda ale získává od studentů také dobré hodnocení. Žebříček publikací a citací Nejvíce citovaní jsou autoři z Českých Budějovic, pražská přírodovědecká fakulta získává druhé místo s relativně velkým odstupem a je těsně následovaná brněnskou fakultou.