Neděle 21. dubna 2024, svátek má Alexandra
130 let

Lidovky.cz

Psalo se před 20 lety - Podnik Staviva Brno vykrývá požadavky stavebníků pouze na 75 procent

Česko

ZPRÁVY ČTK

Svatá Anežka nám rozumí

Historický význam Anežky Přemyslovny si při příležitosti jejího svatořečení, které se uskuteční 12. listopadu v Římě, připomněli účastníci dnešního slavnostního shromáždění v Mánesově síni Anežského kláštera v Praze.

Zúčastnili se ho člen předsednictva ÚV KSČ vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze a předseda městského výboru NF v Praze Miroslav Štěpán, ministr kultury ČSR Milan Kymlička a další osobnosti našeho veřejného života. Přítomni byli také významní činitelé římskokatolické církve a představitelé ostatních církví a náboženských společností z celé ČSSR.

Životní cestu Anežky a nadčasový význam její osobnosti připomněl PhDr. Josef Žemlička z Ústavu československých a světových dějin ČSAV.

První směnárna na nádraží

Ve snaze vyjít vstříc návštěvníkům ČSSR, kteří k nám přecházejí ze SSSR přechodem na čs.-sov. hranici ve Vyšném Německém, vytvořil michalovský závod košického s. p. ČSAD svou první směnárnu zahraničních valut. Její služby, poskytované denně kromě neděle, jsou vítané zejména o sobotách, kdy směnárna Státní banky Československé má pokladní hodiny jen dopoledne. A těch, kteří si chtějí vyměnit valuty, není ani odpoledne málo. Přes Vyšné Německé prochází za směnu až 80 autobusů a v každém je 44 cestujících. Směnárna ČSAD, která sídlí v budově bývalé celnice, tak zachytává hlavní nápor návštěvníků na tomto hraničním přechodě.

Občané NDR odjíždějí do NSR

Jak již Československá tisková kancelář oznámila, na základě dohody mezi vládami NDR, NSR a ČSSR bylo umožněno přímé vycestování všech občanů NDR, kteří se zdržovali v prostorách velvyslanectví NSR v Praze, do Německé spolkové republiky bez dalších formalit.

První vlak se zhruba tisícovkou těchto občanů odjel dnes po deváté hodině z nádraží v PrazeLibni. Postupně pak na hranice odjelo dalších sedm vlaků.

TAJNÉ PRO ÚV KSČ

Fámy o údajném zdražování

V Jihočeském, Jihomoravském, Západoslovenském, Středoslovenském a dalších krajích jsou rozšiřovány fámy o údajném zdražení potravin, benzínu a nájemného ve družstevních a státních bytech od 1. ledna 1990. Pracující závodu SNP Žiar nad Hronom (Středoslovenský kraj) tento jev komentují „kam jste to až komunisté dopracovali“. V ZO KSS Střední průmyslová škola strojní Zvolen, tentýž kraj, bylo hovořeno, že „nevidíme a nechceme vidět, za jakých podmínek žijí mladé rodiny, zejména vysokoškoláci, když živitel rodiny platí jednu třetinu platu za nájem a splácí dvě - tři půjčky“. Požaduje se, aby k těmto otázkám vystoupil odpovědný představitel ve sdělovacích prostředcích.

Problémy s monopoly

Řada stranických organizací kritizuje zneužívání monopolního postavení některými výrobci. Spočívá ve snaze získat devizové prostředky vývozem bez ohledu na neuspokojení potřeb tuzemských výrobců. Například na členské schůzi ZO KSČ Severočeská Konstruktiva 08 Teplice se kritizovalo, že v důsledku takového postupu musí kupovat za valuty v Rakousku výtokové baterie vyráběné ve Slovenské armaturce Myjava. Dochází rovněž k odmítnutím uzavřít hospodářské smlouvy bez přistoupení na nevýhodné podmínky (devizová spoluúčast, podíl ze zisku).

Není z čeho stavět

Opětovně zaznívají kritické hlasy na problémy se zajišťováním stavebního materiálu pro bytovou výstavbu, zejména individuální. Například v Jihomoravském kraji podnik Staviva Brno vykrývá požadavky stavebníků pouze na 75 %. V okrese Karviná (Severomoravský kraj) s. p. Staviva Ostrava není schopen zajistit stavební materiál (stropnice Hurdis, nosníky a jiné) pro žadatele individuální výstavby na příští rok. Z tohoto důvodu KNV Ostrava neposkytuje stavebníkům evidenční listy o nákupu stavebního materiálu.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!