Úterý 16. dubna 2024, svátek má Irena
130 let

Lidovky.cz

Stravenky opět čeká boj o přežití

Česko

Mezi navrhovanými změnami zákona o daních z příjmů je také zrušení daňového zvýhodnění poukazů na jídlo

PRAHA Tolik oblíbené a hojně využívané stravenky jsou opět v ohrožení. S jejich zrušením, respektive se zrušením jejich daňového zvýhodnění počítá návrh novely zákona o daních z příjmů, který připravilo ministerstvo financí.

Ministr financí Miroslav Kalousek chce stravenky nahradit takzvaným zaměstnaneckým výdajovým paušálem. Ten by umožnil každému zaměstnanci snížit si své příjmy o určité procento a na daních tak zaplatit méně. Právě tento model by podle ministerstva měl posloužit jako náhrada za příspěvky na jídlo, oblečení či dopravu do zaměstnání. „Toto opatření nemá za cíl snížit míru zdanění, ale nastavit věrohodnější (spravedlivější) pravidla pro stanovení základu daně u fyzických osob,“ uvádí návrh ministerstva. Zákon by podle představ úředníků měl platit od roku 2010.

Zrušení daňového zvýhodnění stravenek může podle dřívějšího vyjádření odborářů ještě více zvýšit tlak na růst mezd, a zaměstnavatelé se kvůli tomu mohou dostat do závažných problémů. Se změnou u stravenek nesouhlasí ani Hospodářská komora. „Obáváme se, že ustanovení vytváří nerovné podmínky mezi velkými organizacemi, které mohou mít vlastní závodní stravování, a malými organizacemi, které převážně řeší stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů,“ uvedl prezident komory Petr Kužel.

Příspěvky na stravování jsou v současné době nejrozšířenějším a zároveň i nejoblíbenějším benefitem zaměstnanců. Většina personalistů přitom tvrdí, že jsou nejlepším nástrojem k udržení spokojenosti mezi pracovníky. Poskytovat stravenky nebo jiné formy stravování patří i k dobrému jménu společnosti. Na to poukazuje také Miroslav Sedlák, předseda Asociace provozovatelů stravenkových systémů. „Systém stravenek dobře funguje a má pozitivní makroekonomické dopady. Je do něj zapojeno na 60 tisíc malých a středních firem, okolo 1,3 milionu zaměstnanců a zhruba 25 tisíc restaurací a obchodů. Zrušení stravenek by mělo diskriminační dopady na menší firmy, které nejsou schopné samy zajistit stravování. A to příliš nekoresponduje s podporou podnikání těchto subjektů,“ řekl Sedlák.

***

Příjmy fyzických osob, které navrhuje ministerstvo danit

(dosud byly od daně osvobozeny)

1. příjmy z prodeje nemovitostí 2. příjmy z prodeje movitých věcí 3. příjmy z energetických ekologických zařízení 4. odměny za odběr krve 5. plnění poskytovaná ozbrojenými silami 6. kázeňské odměny příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 7. výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbrojených sborů 8. příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových družstev) a účasti na obchodních společnostech 9. úroky z vkladů ze stavebního spoření 10. příjmy z prodeje cenných papírů 11. příjmy nabyvatele nemovitosti při vzájemném vypořádání prostředků 12. příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny 13. kurzový zisk při směně peněz u účtu vedeného v cizí měně 14. příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady 15. příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi společností nebo rozdělení společnosti 16. příjmy bývalého prezidenta 17. hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům 18. hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům 19. nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům 20. jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům 21. peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů 22. náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů 23. hodnota přechodného ubytování, nejdeli o ubytování při pracovní cestě 24. mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění 25. náhrady za ztrátu na důchodu přiznané podle zákoníku práce před 1. 1. 1989 26. zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil 27. odstupné vyplácené v hornictví 28. částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy, se srážkami mzdy a s placením příspěvku na pojistné 29. příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu 30. výhry z loterií, sázek a podobných her

Autor:

Nutrilon mléko pro maminky, které porodily císařským řezem? Přečtěte si!
Nutrilon mléko pro maminky, které porodily císařským řezem? Přečtěte si!

3 maminky, které porodily císařským řezem, vyzkoušely kojenecké mléko Nutrilon Profutura CESARBIOTIK™ 2. Co nabízí oproti standardnímu mléku? A jak...