Sobota 18. května 2024, svátek má Nataša
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Technické fakulty

Česko

Největší srovnávanou a hodnocenou skupinou jsou techniky, kam řadíme 28 fakult osmi českých veřejných vysokých škol. Mezi nimi jsou jak fakulty, které se orientují především na „delší“, magisterské a doktorské programy, tak fakulty zaměřené zejména na programy „kratší“, bakalářské.

Technické fakulty se vyznačují nadprůměrnou orientací na funkci výzkumnou, v níž patří mezi nejúspěšnější, a naopak slabším zaměřením na funkci celoživotní (v té vyniká pouze technická fakulta v Praze). Celkem osm technik dosahuje nejvyšší úrovně mezinárodní funkce, vedle toho však devět fakult vykazuje ve stejné funkci nejnižší úroveň.

Podobně je tomu z hlediska funkce regionální, kde jsou opět značné rozdíly mezi fakultami. Jako regionální se profilují tři z fakult libereckých a dvě z fakult Vysoké školy báňské v Ostravě.

Také v počtech zapsaných jsou mezi technickými fakultami velké rozdíly; nejvíce jich má pražská fakulta elektrotechnická, výrazně nejméně pak liberecká fakulta umění a architektury.

Obrovské rozdíly jsou v šancích na přijetí ke studiu; téměř sto procent přihlášených je přijato na zmiňovanou pražskou elektrotechniku nebo na fakultu metalurgie a materiálového inženýrství v Ostravě, značně obtížné je pak obstát u přijímacích zkoušek na brněnskou architekturu nebo libereckou fakultu umění a architektury.

Přes velké šance na přijetí na většinu technik jsou preference uchazečů při zápisu ke studiu poměrně vysoké. Nejvyšší jsou na elektrotechniku plzeňskou, nejnižší na pražskou.

Na technických fakultách se studenti často potýkají s vysokou mírou neúspěšných ukončení (nejvíce 80%na plzeňské strojní) a s tím souvisejícím nižším podílem úspěšných absolventů během standardní doby studia zvýšené o rok (nejméně 12 % na téže fakultě). Některé techniky kvůli délce svého studia vykazují vysoké počty stále ještě studujících po čtyřech, respektive šesti letech od zápisu.

Na technických fakultách se příliš nepřestupuje, výjimkou je pouze zlínská technologická fakulta, kde se však jedná o přestupy mezi fakultami v rámci školy. Z hlediska pokračování v navazujícím programu studia jsou technické fakulty přibližně průměrné a na trhu práce se jejich absolventi uplatňují poměrně dobře; výjimkou je opět technologická fakulta ve Zlíně.

Technické fakulty Studijní Mezinárodní Funkce a Výzkumná profily fakult Regionální Celoživotní

Fakulta stavební ČVUT *****

Fakulta strojní ČVUT ** ***** *

Fakulta elektrotechnická ČVUT *** ***** *

Fakulta dopravní ČVUT ** ***** **** * ***

Fakulta architektury ČVUT **** ***** **** ** **

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ** ***** *

Fakulta strojní ZČU ** ** **** *** ***

Fakulta elektrotechnická ZČU *** ** *** *** **

Fakulta strojní TU ** ** **** **** ***

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU *** ** **** ***** *

Fakulta textilní TU * ** *** ***** **

Fakulta umění a architektury TU *** * ** ***** *

Dopravní fakulta Jana Pernera UPA ** ** *** *** ***

Fakulta zdravotnických studií UPA ** * *** ** *

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPA * * ** *** *

Fakulta stavební VUT * *** *

Fakulta strojního inženýrství VUT **** *** ***** * **

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT **** **** ***** * *

Fakulta informačních technologií VUT *** ***** **** * *

Fakulta architektury VUT ***** ***** **** * *

Fakulta stavební VŠB-TU ** * ** **** **

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU ** * ** ***** ***

Fakulta strojní VŠB-TU *** ** *** *** **

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU *** * *** **** *

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU *** * *** *** ***

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU *** * **** ***** ***

Fakulta technologická UTB ** * ****

Technická fakulta ČZU *** *** *** *** ****

Průběh studia od přijímacího řízení až po přechod na trh práce

Technické fakulty 2009/zapsaní 2010 šance přijetí na preference při zápisu neúspěšně studium ukončili přestoupili jinam stále studují ještě absolvovali úspěšně v navazujícím pokračují studiu nezaměstnaní jsou

Fakulta stavební ČVUT 1254 67 % 82 % 42 % 1 % 10 % 47 % 55 % 3 %

Fakulta strojní ČVUT 801 72 % 70 % 75 % 3 % 6 % 16 % 29 % 5 %

Fakulta elektrotechnická ČVUT 1781 98 % 66 % 59 % 0 % 4 % 37 % 51 % 3 %

Fakulta dopravní ČVUT 475 72 % 77 % 58 % 1 % 6 % 35 % 57 % 0 %

Fakulta architektury ČVUT 305 50 % 81 % 35 % 0 % 1 % 64 % 51 % 4 %

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 280 76 % 78 % 59 % 1 % 0 % 40 % 66 % 0 %

Fakulta strojní ZČU 690 80 % 81 % 80 % 0 % 8 % 12 % 53 % 4 %

Fakulta elektrotechnická ZČU 653 71 % 97 % 55 % 0 % 2 % 43 % 53 % 3 %

Fakulta strojní TU 682 85 % 82 % 64 % 2 % 19 % 15 % 36 % 3 %

Fakulta studií mechatroniky, informatiky a mezioborových TU 226 64 % 79 % 52 % 2 % 8 % 39 % 63 % 4 %

Fakulta textilní TU 349 86 % 77 % 44 % 0 % 10 % 45 % 37 % 8 %

Fakulta umění a architektury TU 50 22 % 81 % 39 % 0 % 39 % 22 % 56 % 6 %

Dopravní fakulta Jana Pernera UPA 634 79 % 81 % 64 % 0 % 7 % 29 % 53 % 0 %

Fakulta zdravotnických studií UPA 163 41 % 79 % - - - - 27 % 1 %

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPA 425 72 % 68 % - - - - 77 % 0 %

Fakulta stavební VUT 1551 76 % 70 % 52 % 0 % 6 % 42 % 54 % 1 %

Fakulta strojního inženýrství VUT 1204 73 % 84 % 57 % 0 % 6 % 37 % 52 % 3 %

Fakulta technologií elektrotechniky a komunikačních VUT 868 70 % 86 % 56 % 0 % 1 % 43 % 58 % 3 %

Fakulta informačních technologií VUT 548 48 % 86 % 38 % 0 % 2 % 59 % 65 % 1 %

Fakulta architektury VUT 95 19 % 93 % 20 % 1 % 14 % 65 % 60 % 3 %

Fakulta stavební VŠB-TU 895 66 % 88 % 48 % 0 % 36 % 16 % 86 % 1 %

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU 494 79 % 82 % 57 % 1 % 14 % 28 % 58 % 4 %

Fakulta strojní VŠB-TU 786 92 % 73 % 63 % 0 % 2 % 35 % 55 % 2 %

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU 989 79 % 81 % 49 % 1 % 11 % 39 % 63 % 2 %

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU 1057 77 % 85 % 45 % 0 % 12 % 43 % 54 % 3 %

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU 665 97 % 83 % 53 % 0 % 18 % 28 % 56 % 4 %

Fakulta technologická UTB 1038 80 % 76 % 37 % 35 % 2 % 26 % 64 % 13 %

Technická fakulta ČZU 640 67 % 80 % 59 % 0 % 12 % 29 % 53 % 4 %