Pondělí 4. března 2024, svátek má Stela
130 let

Lidovky.cz

Veterinářství a zemědělství

Česko

KOMENTÁŘ

Ve skupině veterinárních a zemědělských škol porovnáváme pouze 9 fakult veřejných vysokých škol. Váhy použitých indexů jsou vypočítány v rámci celého oboru.

Nejsilnějším diferencujícím faktorem, tedy indexem, ve kterém se srovnávané školy liší nejvíce, je index č. 2 - „výběrovost fakulty“. Čím je tento index menší, tím menší je pravděpodobnost uchazeče, že se na vybranou školu dostane. Na tento index se dá dívat i z pohledu vysoké školy. Škola si může díky nastavení náročnějších přijímacích zkoušek lépe vybírat budoucí studenty. Nejvíce zájemců o studium v poměru k počtu přijímaných má fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně, kam bylo přijato pouze 37 % uchazečů o studium. Naopak nejhůře z hlediska indexu výběrovosti dopadla fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, kam se dostal každý uchazeč, který se dostavil k přijímacímu řízení.

Dalšími faktory, které diferencují vysoké školy mezi sebou, jsou index č. 1 a index č. 3. V rámci indexu konkurenceschopnosti dopadly nejlépe fakulty veterinárního lékařství v Brně a lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, kam se zapsalo 86 % přijatých uchazečů.

Naopak nejhůře dopadla agronomická fakulta MZLU v Brně, kde ke studiu nastoupí pouze necelé dvě třetiny (přesněji 60 %) uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky. Pokud porovnáváme školy pomocí indexu č. 1, pak nejlépe dopadly Agronomická fakulta MZLU v Brně a Zemědělská fakulta JČU v Českých Budějovicích, kam se na přijímací zkoušky dostavili všichni uchazeči, kteří podali přihlášku. Naopak nejhůře v tomto srovnání dopadla Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně, kde se k přijímacímu řízení dostavilo pouze 80 % uchazečů.

Nejvíce se školy navzájem podobají v úspěšnosti absolventů při vstupu na pracovní trh.

Shrnutí Celkově nejlepšího umístění v oboru dosáhla Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně, která obsadila první místa ve dvou nejsilnějších indexech - v indexu výběrovosti a v indexu konkurenceschopnosti. Žebříček podle studentů Celkem bylo získáno 8445 dotazníků (u každého tazatele ověřeno 15 % dotazníků). Místo realizace: na všech fakultách veřejných vysokých škol (nejsou zahrnuty nové fakulty, které vznikly v letošním roce). Sběr dat: duben-květen 2008, dosběr chybějících kvót: záříříjen 2008.

Zatímco v objektivních kritériích získává fakulta veterinárního lékařství první místo, studenti ji hodnotí hůře - ocitla se na posledním místě se ziskem 55 bodů ze sta. Nejlépe v hodnocení studentů dopadly dvě brněnské školy - agronomická fakulta a dřevařská fakulta. Je zde relativně vysoká deklarace o doporučení fakulty a lepší hodnocení pedagogů i získaných odborných znalostí. Žebříček publikací a citací Fakulta veterinárního lékařství ani v tomto žebříčku nemá konkurenci - každý tvořivý pracovník si může v průměru připsat zhruba 20 citací ve WoK za posledních 10 let. Na druhém místě je relativně hodně vzdálena českobudějovická zemědělská fakulta. Téměř nulový počet citací zaznamenáváme pouze na zahradnické fakultě v Lednici.

Trápí vaše děti atopická nebo citlivá pokožka? Vyzkoušejte Baby Farms Oat Derma
Trápí vaše děti atopická nebo citlivá pokožka? Vyzkoušejte Baby Farms Oat Derma

Baby OatDerma od britské značky Childs Farm je oceňovaná hlavně rodinami malých atopiků a ekzematiků. Stala se ale jedničkou i pro naše testery?...